Městský obvod Plzeň 1
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Na Sylvánu bude opět přistaven kontejner na…

Na Sylvánu bude opět přistaven kontejner na bioodpad

Na Sylvánu bude ve čtvrtek 28. března po 15. hodině přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. Lidé ho najdou na prostranství u křižovatky Mikulovské a Pálavské ulice. Odvezen bude v úterý 2. dubna v dopoledních hodinách.

20240326_kontejner_sylvan

Do kontejneru na bioodpad mohou občané zdarma vkládat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností, jako je třeba listí, tráva, větve, neznečištěná zemina či kuchyňský bioodpad.

Do kontejneru nepatří směsný komunální nebo nebezpečný odpad a také odpad živočišného původu, jako jsou kosti, maso, kůže nebo zbytky jídel.

Službu organizuje a ze svého rozpočtu hradí Úřad městského obvodu Plzeň 1, a to nad rámec pravidelných sezonních svozů bioodpadu, kdy jsou na Jedničce v daných lokalitách každé sudé a liché úterý umisťovány velkokapacitní kontejnery (více o tom zde). Pravidelné přistavování kontejnerů zajišťuje Magistrát města Plzně prostřednictvím společnosti Čistá Plzeň.

Poslední aktualizace: 26. 3. 2024, Miroslava Vejvodová