Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduSpolky mohou žádat o dotace už jen elektronicky

Spolky mohou žádat o dotace už jen elektronicky

S postupnou elektronizací státní správy a samosprávy přichází od Nového roku změna ve způsobu podávání žádostí o dotace, která se vztahuje i na městské obvody. O dotace totiž nově půjde žádat jen elektronicky a stejně tak se žádosti budou i zpracovávat. Nový systém vychází z usnesení Rady města Plzně z letošního listopadu. Cílem je zjednodušení a zefektivnění celého procesu.


O dotace se bude žádat elektronicky. Ilustrační foto

Zájemci podají své žádosti prostřednictvím aplikace eDotace na adrese: https://dotace.plzen.eu/verejnost/dotacni-tituly/MO1. „Elektronické podávání zaručí žadatelům jistotu v doručení žádosti do odpovídajícího dotačního programu a on-line přístup k podaným žádostem přinese žadatelům větší informovanost o stavu jejich žádostí. Vše také v neposlední řadě umožní rychlejší komunikaci mezi žadatelem a administrátorem, a to i v případě, kdy ze strany žadatele dojde ke znemožnění přebírat poštu např. kvůli nemoci nebo vládnímu nařízení omezujícímu určité provozy apod.,“ vysvětlila za Finanční odbor ÚMO Plzeň 1 vedoucí oddělení poplatků Lucie Levová, která se zabývá právě dotační agendou.
Současný systém podávání žádostí v tištěné podobě je v dnešní době značně nekomfortní, jak pro žadatele, tak pro příjemce. Stejně tak sledování jednotlivých fází projednávání žádosti může žadatel v současné době zjistit pouze osobně, telefonicky nebo písemně od administrátora, a to se s elektronizací systému změní.
Nový systém je přehledný a jednoduchý. „Těm, kteří si třeba nebudou vědět rady, samozřejmě poradíme, pomůžeme a vše vysvětlíme přímo na úřadu,“ ujišťuje Levová.
Zájmovým spolkům, které pracují s dětmi či seniory, sportovním klubům a mnoha dalším institucím rozdělil první plzeňský obvod v roce 2022 více než 5,7 milionu korun v rámci svých dotačních programů zaměřených na podporu kultury, sociální oblasti a sportu. Podobnou sumu se pak chystá rozdělit i v nadcházejícím roce. Jednotlivé dotační programy již byly vyhlášeny a naleznete je zde včetně podmínek a termínů, do kterých je nutné žádost podat. 

Poslední aktualizace: 20. 12. 2022, Miroslava Vejvodová