Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduPrvní plzeňský obvod rozšířil kapacitu svých školek

První plzeňský obvod rozšířil kapacitu svých školek

O tři třídy, tedy dohromady o 71 míst, byla rozšířena kapacita u 60. mateřské školy v Manětínské ulici, kde se uvolnily prostory, jež využívala Základní a mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň, která zde byla v nájmu. Ta se odstěhovala do nově zrekonstruovaných prostor na Slovanech, a tak bylo možné tuto školku rozšířit a přijmout více dětí.

„My jsme v současné době rádi za každé místo ve školce, protože kapacita není dostačující. Každoročně sice umístíme všechny děti, které na to ze zákona mají nárok, ale zájem je mnohem větší,“ uvedla starostka Jedničky Helena Řežábová. Co se týče zákonného nároku na školku, ten mají místní děti, které k 31. srpnu dovršily věk tří let a které řádně absolvovaly zápis (více o daných podmínkách pod textem níže, pozn.).
Pokud to pak situace umožňuje, obvod se snaží umisťovat i děti mladší. „Jde o děti, které dovrší tři roky teprve v průběhu školního roku a jejichž maminky už se potřebují vrátit zpátky do práce. Místa ve školkách tedy potřebujeme, takže po dohodě s ředitelkou Základní a mateřské školy při Fakultní nemocnici Plzeň, která nás ujistila, že mají zcela adekvátní a zrekonstruované prostory v Brojově ulici na Slovanech, jsme přistoupili k ukončení nájemní smlouvy, a stávající školku rozšířili, přičemž je v plánu tyto vnitřní prostory v příštím roce ještě zrekonstruovat,“ vysvětlila Ilona Jehličková, místostarostka prvního plzeňského obvodu, do jejíž gesce spadají právě mateřské školy.
Doplnila, že o navyšování kapacity školek bude obvod usilovat i nadále. Například už v loňském roce byla podobně navýšena kapacita 91. mateřské školy v Jesenické ulici, kde obvod nechal zrekonstruovat pavilon č. 3 a vznikly v něm dvě zcela nové třídy. V plánu je pak rozšíření 81. mateřské školy na Vinicích, kde by měl přibýt jeden pavilon se dvěma třídami. „Chystáme se oslovit architekty, z jejichž návrhů vybere odborná porota ten nejlepší,“ uvedla vedoucí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 Andrea Šlechtová.
První plzeňský obvod spravuje dohromady osm mateřských škol. Ty je možné zaplnit až do kapacity 1394 míst, ovšem po udělení výjimek z počtu dětí pro školní rok 2022/2023 zde najdeme k obsazení 1302 míst. Kapacitně největší je 7. mateřská škola, která má pracoviště v Kralovické a Žlutické ulici a nyní ji navštěvuje dohromady více než 220 dětí.
 
Poznámka pro editory:
Předškolní vzdělávání se dle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let, přičemž dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Stejný zákon ukládá obcím povinnost zajistit místo v mateřské škole pro děti od pátého roku věku až do zahájení jejich školní docházky (dítě musí zahájit docházku od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku). Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a cizince, kteří oprávněně pobývají v Česku déle než 90 dnů. Naopak se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením a děti dlouhodobě pobývající v zahraničí.

Poslední aktualizace: 14. 9. 2022, Miroslava Vejvodová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany