Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduObvod pořádá veřejnou diskuzi k obnově části vnitrobloku Manětínská/Rabštejnská

Obvod pořádá veřejnou diskuzi k obnově části vnitrobloku Manětínská/Rabštejnská

Městský obvod Plzeň 1 pořádá společně s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a Centrem pro komunitní práci veřejné setkání k obnově části vnitrobloku Manětínská/Rabštejnská - areálu Manětínská 30. První veřejná diskuse s architektem a zástupci ÚMO Plzeň 1 proběhne v úterý 18. 6. 2019 od 17.00 hodin na sportovním asfaltovém hřišti. Cílem tohoto moderovaného setkání je umožnit obyvatelům ovlivnit podobu vnitrobloku. Na základě podnětů získaných od obyvatel bude zhotovena architektonická studie, která bude na podzim 2019 veřejnosti předložena k projednání na druhém plánovacím setkání. Následně bude probíhat zpracování dokumentace, potřebné pro povolení stavby.

Poslední aktualizace: 12. 6. 2019, Šárka Martínková