Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduMěstský obvod Plzeň 1 vyhlásil dotační programy na rok 2020

Městský obvod Plzeň 1 vyhlásil dotační programy na rok 2020

Rada MO Plzeň 1 usnesením RMO č. 393 ze dne 17. prosince 2019 schválila vyhlášení 3 dotačních programů pro rok 2020 pro oblast sociální a oblast kultury určené pro fyzické a právnické osoby s termínem podání žádostí o dotaci od 27. 1. 2020 do 21. 2. 2020.
Veškeré informace včetně příslušných formulářů najdete na webu:
https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/dotace/dotace-2019.aspx

Poslední aktualizace: 7. 1. 2020, Šárka Bachmannová