Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduMěstský obvod Plzeň 1 nabízí příměstský tábor v období letních prázdnin pro vaše děti

Městský obvod Plzeň 1 nabízí příměstský tábor v období letních prázdnin pro vaše děti

Městský obvod Plzeň 1 navazuje na úspěšný průběh příměstského tábora, který pořádal letos v průběhu jarních prázdnin. Během letních prázdnin uspořádá obvod tři termíny týdenních příměstských táborů pro děti od 6 do 12 let. Pro děti je připravený program plný sportování, tvoření i zábavných exkurzí. Děti navštíví dětský výukový program Čisté Plzně, muzeum knihtisku s tiskařským závodem, kde všechny uvidí, jak se tisknou jejich oblíbené knihy, a další zážitková místa. Zájemci o sportování využijí kluziště s bruslařskou dráhou a bazén v parku U Bazénu. Všechny aktivity se uskuteční pod vedením zkušených lektorů a pedagogických pracovníků. Samozřejmostí bude dodržování pitného režimu, zajištění dvou svačin, které obsahují i ovoce a vyvážený oběd.
Zájemci o příměstský tábor mohou přihlásit své děti na ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, kontaktní osoba – Šárka Martínková, č. dv. 111, tel. 378 036 086, e-mail: martinkovas@plzen.eu.
Cena tábora je 800 Kč na dítě, kapacita pro naplnění jednoho turnusu příměstského tábora je 20 dětí.
Členové Klubu Jednička v sekci Rodiče a děti mají možnost požádat jednou v roce o příspěvek na pobyt dítěte v příměstském táboře ve výši 300 Kč.

Přihláška na příměstský  tábor - I. turnus - 13. 7. - 17. 7. 2020

Přihláška na příměstský tábor - II. turnus - 20. 7. - 24. 7. 2020 

Přihláška na příměstský tábor - III. turnus - 10. 8. - 14. 8. 2020

Poslední aktualizace: 3. 6. 2020, Šárka Martínková