Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduJednička myslí na budoucí generace - Sází stromy

Jednička myslí na budoucí generace - Sází stromy

Na Jedničce je dlouhodobě kladen důraz na kvalitu zeleně, jelikož prosperující zeleň je cestou k odolnosti městského prostředí vůči klimatickým změnám. S jarem přišla druhá vlna výsadeb, v jejímž rámci bude vysazeno 65 stromů a 369 keřových porostů a trvalek. První obvod tak bude opět o něco zelenější.
„Jsme si vědomi, že jen prosperující zeleň s sebou přináší příjemnější mikroklima, což obzvláště v nadcházejících letních měsících ocení všichni obyvatelé města,“ vysvětlila důvody, proč se péče o zeleň stala jednou z priorit prvního městského obvodu starostka Helena Řežábová a dodala, že druhová skladba dřevin je pečlivě volena na základě specifik jednotlivých míst výsadby tak, aby stromy prospívaly a odolaly též případným klimatickým změnám.  Při vyhledávání míst vhodných pro umístění stromů je brán zřetel na vhodnost začlenění výsadeb do stávající krajiny, tak aby plnily funkční celek se stávajícími výsadbami, ale i na ochranná pásma inženýrských sítí. Samotné výsadby dřevin obnáší, vyjma zcela nových stromů, též náhradu za uhynulé nebo pokácené stromy, které musely ustoupit stavebním pracím například v souvislosti se zmíněnými rekonstrukcemi inženýrských sítí.
V průběhu května budou realizovány nové výsadby prakticky ve všech částech prvního obvodu. Za školkou ve vnitrobloku Žlutická vznikne arboretum, které bude tvořeno pestrým výběrem 25 stromů a 16 keřů. Lidé se tak mohou těšit na skutečně pestrou skladbu okrasných jabloní, třešní a hrušní, ořešáku, lip, jasanu, javoru, dubu, břízy, buku, habru a několika kaštanů, dále pak na výsadbu rakytníkových keřů, bezu černého, lísek obecných, šípkových růží, muchovníků, jeřábů černých, dřínu jarního a kdoulovců. Ve vnitrobloku Kaznějovská x Studentská bude vysazeno 20 okrasných třešní, 1 dub zimní a 4 duby červené. V rámci revitalizace okolí pamětního stromu v aleji Svobody budou vysazeny šeříky. Dalším místem, které bude též revitalizováno, je okolí pomníku Lidice varují! nacházející se v parku U Bazénu. Zde nahradí trvalky nynější růže.

 

 

Poslední aktualizace: 12. 5. 2021, Klára Šimanová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany