Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduJednička informuje - Úplná uzavírka v Plzni, ulice Břeclavská

Jednička informuje - Úplná uzavírka v Plzni, ulice Břeclavská


Úplná uzavírka v Plzni, ulice Břeclavská.

V termínu od 01.04.2021 do 31.08.2021 dojde k úplné uzavírce vozovky v Plzni, ulici Břeclavská, v úseku před domy č. o. 2-12. Důvodem uzavírky jsou stavební práce spočívající v opravě hydroizolace kolektorů. Aby dopad na občany bydlící za úplnou uzavírkou byl co možná nejmenší, uzavírka bude provedena ve dvou částech, jedna bude v úseku Břeclavská 2-6, druhá v úseku Břeclavská 6-12. Zároveň dojde i k uzavírkám některých částí chodníků, avšak průchod pro chodce do přilehlých objektů zůstane zachován. Příjezd do této lokality bude umožněn vy-budováním provizorního přejezdu z ulice Strážnické, vedle objektu č. o. 15.

Z důvodu prováděné stavby byly vykáceny stromy v oblasti kolektorů, v místě bude provedena náhradní výsadba v počtu 61 ks keřů a 10 ks alejových stromů, a to nejpozději do dvou let od pokácení uvedených dřevin tak, aby nekolidovala s vedením stávajících inženýrských sítí. Kácení provádí zhotovitel stavby.

Zhotovitel stavebních prací –
- VIDA GROUP s.r.o., IČO 29158206, U Školky 355/19, 326 00 Plzeň.

Investor -
- Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, zastoupené Magistrátem města Plzně, odborem správy infrastruktury.

Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Poslední aktualizace: 15. 3. 2021, Diana Matějčková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany