Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduJednička informuje - úplná uzavírka části ulice U Velkého rybníka

Jednička informuje - úplná uzavírka části ulice U Velkého rybníka

V termínu od 01.03.2021 do 30.04.2021 bude zásadním způsobem omezena doprava na značně vytížené komunikaci U Velkého rybníka v Plzni.

Investor: ŘSD ČR, SÚSPK a statutární město Plzeň

Dojde k úplné uzavírce ul. U Velkého rybníka, v úseku od objektu U Velkého rybníka 1010/26 až k železničnímu viaduktu, z důvodu napojení nové komunikace. Po dobu uzavírky bude vyznačena obousměrná objížďka, která povede ulicemi Plaská, Okounová, K Prokopávce, Malý Bolevec, v Plzni.

Nová připojovaná komunikace byla vybudovaná v rámci akce I/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 2. etapa.

Zhotovitelem stavebních prací je firma EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, tel. 224 951 111, email: sekretariat@eurovia.cz, www.eurovia.cz.

  
Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Přílohy

Situace(pdf, 520,29 kB)

Poslední aktualizace: 18. 2. 2021, Šárka Bachmannová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany