Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduJednička informuje - Částečná uzavírka v Plzni, ulice Na Roudné

Jednička informuje - Částečná uzavírka v Plzni, ulice Na Roudné

V termínu od 06.09.2021 do 29.04.2022 (včetně zimní přestávky) dojde k částečné uzavírce vozovky v Plzni, ulici Na Roudné, v úseku od parc. č. 12491/1 v délce cca 300 m až k nové okružní křižovatce ul. Na Roudné, ul. Jateční a nově vybudovaná přeložka sil. I/20, v Plzni, pravá strana komunikace směrem z centra.
Práce budou prováděné po úsecích v délce cca 100 m. Provoz bude na dotčeném úseku komunikace řízen světelnými signály. Důvodem částečné uzavírky jsou stavební úpravy ul. Na Roudné spočívající ve vybudování cyklostezky.

Zhotovitel stavebních prací: SILNICE NEPOMUK s.r.o., IČO 26342812, sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Investor: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10-12, 301 26 Plzeň

Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Poslední aktualizace: 31. 8. 2021, Klára Šimanová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany