Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduJednička informuje - Uzavírka části Karlovarské ul. u stadionu Kooperativa Arena z důvodu napojení nové okružní křižovatky

Jednička informuje - Uzavírka části Karlovarské ul. u stadionu Kooperativa Arena z důvodu napojení nové okružní křižovatky

V termínu od 07.04.2021 do 31.07.2021 bude zásadním způsobem omezena doprava v ul. Karlovarská, v Plzni. Dojde k úplné uzavírce místní komunikace – vozovky ul. Karlovarská, v úseku od křižovatky s ulicí Kotíkovská až ke křižovatce s ul. Studentská. Zároveň dojde i k úplné uzavírce chodníku, který je součástí uzavírané místní komunikace. Dále bude uzavřen chodník a cyklostezka, v úseku mezi ul. Karlovarská a ul. Studentská. Důvodem uzavírek je výstavba kolek-toru, vodovodu a nové okružní křižovatky – akce „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) Kar-lovarská, v Plzni“.

Zhotovitelem stavebních prací je firma BERGER BOHEMIA a.s., IČO 45357269, sídlem Klatov-ská 410/167, 321 00 Plzeň, mailto:info@bergerbohemia.cz, tel. +420 378 777 101.

Investor: ŘSD ČR a statutární město Plzeň 
  
  
Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Poslední aktualizace: 1. 4. 2021, Klára Šimanová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany