Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduInformace k havárii a vývoji kontaminace Úhlavy a následně po toku Radbuzy a Berounky

Informace k havárii a vývoji kontaminace Úhlavy a následně po toku Radbuzy a Berounky

Vzhledem k poklesu úrovně znečištění již i pro řeku Berounku rušíme doporučení nepoužívat povrchovou vodu na zalévání na zahradách, k napájení dobytka a ke koupání.
 
Z preventivních důvodů stále nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě a Berounce, včetně souvisejících toků, dokud nebudou k dispozici výsledky rozborů odchycených ryb v řece Úhlavě, které prokáží či vyvrátí možnost vlivu na lidské zdraví.
 
Nové skutečnosti:
Hodnoty koncentrace markeru Propiconazol jsou na toku Úhlava v profilu odběru na ÚV Homolka v Plzni nadále velmi příznivé a pohybují se okolo 50 ng/l.
Koncentrace markeru Propiconazol na Berounce v profilech Plzeň-Bukovec až Nadryby postupně klesly k hodnotám okolo 50 ng/l. Obdobné hodnoty koncentrací očekáváme aktuálně již i v profilech Čivice a Liblín.
 
Průtok na Berounce je aktuálně z vodních nádrží nadlepšen celkově o cca 10 m3/s, přičemž hlavní podíl je z VD Hracholusky, odkud je i nadále udržován zvýšený odtok. Snížení odtoku z VD Hracholusky je plánováno na pátek 18.10. dopoledne.
Z VD Nýrsko byl dnes v 11:00 snížen odtok z 1,60 m3/s na 0,43 m3/s. V souvislosti s ředěním koncentrací znečištění na toku Úhlava a Berounka bylo z vodní nádrže Nýrsko odpuštěno celkem 2,1 mil.m3 vody.
Z VD Hracholusky bude do zítřejšího rána odpuštěno v souvislosti s ředěním koncentrací znečištění na toku Berounka celkem 3,0 mil.m3 vody. 
 
Aktuální průtok na Berounce pod Plzní je (včetně Úslavy) 15 m3/s. Na Berounce v Berouně již došlo k poklesu průtoku v souvislosti s úterním snížením odtoku z VD Nýrsko, aktuální průtok je 18 m3/s.
 
Čelo průtokové vlny na Berounce dorazilo k soutoku s Vltavou již v úterý dopoledne.
Čelo kontaminace postupuje výrazně pomaleji rychlostí asi 1,0 km/h (viz. výstupy monitoringu). K dnešnímu ránu se nacházelo čelo kontaminace na Berounce pravděpodobně v oblasti Roztoky cca v ř. km 63.
Maximální koncentrace postupujícího shluku kontaminace pro marker Propiconazol na Berounce se podle výsledků monitoringu bude pohybovat okolo hodnot 1200-1300 ng/l.
Koncentrace pro marker Propiconazol nad hodnotou 200 ng/l se v daných profilech očekává po dobu 20 - 24 hodin (stanoveno na základě kontinuálního odběru a vyhodnocení vzorků z profilu Čivice v ř. km 109).
 
Předpoklad nástupu čela kontaminace v profilu MVE Beroun je v pátek 18.10. odpoledne.
Předpoklad nástupu čela kontaminace na soutoku Berounky a Vltavy předpokládáme předběžně v průběhu neděle (bude upřesněno v zítřejší zprávě).
 
Havarijní monitoring PVL na Úhlavě a Berounce nadále probíhá.
Profily odběrů na Berounce jsou voleny operativně na základě předpokladu šíření znečištění. Z tohoto důvodu bylo včera v dopoledních hodinách přemístěno zařízení pro pravidelné vzorkování z profilu Čivice do Roztok (ř. km 63). Dále jsou automatické vzorkovače umístěny v profilech Beroun (ř. km 35,3) a Černošice (ř. km 8,2).
V příloze zasíláme souhrn dostupných výsledků analýz pro jednotlivé profily a časy.
 
Další postup:
VHL Povodí Vltavy pokračují v havarijním monitoringu na Úhlavě a Berounce.
Snížení odtoku z vodní nádrže Hracholusky proběhne zítra, tj. v pátek 18.10. v dopoledních hodinách. V důsledku snížení odtoku z VD Hracholusky bude od 18.10. odpoledních hodin klesat postupně průtok na Berounce pod Plzní a následně na celém jejím toku, v Berouně se pokles projeví v sobotu 19.10. odpoledne.

Ing. Karel Zelenka
Oblastní vodohospodářský dispečink
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka

Poslední aktualizace: 18. 10. 2019, Šárka Bachmannová