Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduAktuální uzavírky - ulice Žlutická a Mozartova

Aktuální uzavírky - ulice Žlutická a Mozartova

 

Zvláštní užívání místní komunikace III. tř. a IV. třídy – vozovky a chodníku ul. Mozartova, Plzeň, za účelem stavebních prácí spočívajících v celoplošné opravě ulice Mozartova a rekonstrukci NTL plynovody a přípojek, která bude provedena v V. etapách.
 
 
I.                   částečná uzavírka vozovky, úplná uzavírka chodníku a vyhrazení parkovacích míst -  ul. Pod Mikulkou )účelová komunikace číslo X 0803, neurčená ulice, zůstane průjezdná z ulice Mozartova),  v období od 18. 5 .2011 – 7. 6. 2011
 
II.                částečná uzavírka vozovky (pouze při provádění rekonstrukce plynovodu) a úplná uzavírka vozovky, chodníku a vyhrazených parkovacích míst (účelové komunikace číslo X 0803, neurčené ulice, zůstane průjezdná, dojde k odstranění obrubníků v místě nájezdu na tuto komunikaci a k jejímu zpevnění v délce 22 m a šířce 2,75 m) – v úseku od ulice Pod Stráží k ul. Pod mikulkou, včetně křižovatky ulice Mozartova a ulice Pod Mikulkou, v období od 8. 6. 2011 – 6. 7. 2011
 
 
III.             částečná uzavírka vozovky (pouze při provádění rekonstrukce plynovodu) a úplná uzavírka vozovky, chodníku a vyhrazených parkovacích míst ul. Mozartova – v úseku od ul. Janáčkova k ulici Pod Stráží včetně křižovatky ul. Mozartova s ulicí Pod Stráží v období od 7. 7. 2011-19. 8. 2011
Frézování vozovky ul. Mozartova – od ul. Janáčkova směrem k ul. Lidické proběhne v termínu od 18. 8. 2011 do 19. 8. 2011
 
IV.             částečná uzavírka vozovky (pouze při provádění rekonstrukce plynovodu) a úplná uzavírka vozovky, chodníku a vyhrazených parkovacích míst ul. Mozartova – v úseku od ulice Jakuba Jana Ryby k ul. Janáčkova v období od 22. 8. 2011 – 4. 10. 2011
             částečná uzavírka vozovky – křižovatky ulic Mozartova a ulice Jakuba Jana Ryby – bude zachován průjezd v jednom jízdním pruhu do ulice Viléma Blodka a ulice Josefa Lady, provoz bude řízen světelnou signalizací v období od 22. 8. 2011 – 4. 10. 2011
 
V.                částečná uzavírka vozovky (pouze při provádění rekonstrukce plynovodu) a úplná uzavírka vozovky, chodníku a vyhrazených parkovacích míst ul. Mozartova – v úseku od silnice I. třídy č. 27 ulice Lidická k ulici Jakuba Jana Ryby v období od 5. 10. 2011 – 9. 11. 2011
              částečná uzavírka vozovky - křižovatky ulice Mozartova s ulicí Jakuba Jana Ryby – bude zachován průjezd v jednom jízdním pruhu do ulice Viléma Blodka a ul. Josefa Lady, provoz bude řízen světelnou signalizací v období od 5. 10. 2011 – 9. 11. 2011
 

 Celoplošná rekonstrukce - ulice Mozartova (3,65 MB)

 Uzavírky ulice Žlutická (2,45 MB)

Poslední aktualizace: 25. 5. 2011, Šárka Bachmannová