ÚMO1 - aktuality z obvoduhttp://umo1.plzen.eu/aktualitycs© Úřad městského obvodu Plzeň 1Wed, 22 May 2019 09:33:10 GMTWed, 22 May 2019 09:33:10 GMTPrvní plzeňský obvod zve všechny na Den pro senioryhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/prvni-plzensky-obvod-zve-vsechny-na-den-pro-seniory.aspx<p style="text-align: justify">Městský obvod Plzeň 1 připravil na středu 29. 5. 2019 akci s&nbsp;názvem Den pro seniory, která&#160; se uskuteční za OC Plazou Plzeň. Cílem akce je seznámit občany se zdravým životním stylem, moderní technologií i&nbsp;dopravní bezpečností.</p><ul><li>Na pódiu se představí hudební skupina Švejk Band nebo harmonikářské duo Josef Pospíšil s&nbsp;manželkou.</li><li>Chybět nebudou ani vzdělávací workshopy.</li><li>&#160;Vladimír Čermák seznámí návštěvníky s&nbsp;dotykovým telefonem i&nbsp;využitím počítače.</li><li>Jak zdravě jíst a&nbsp;správně se starat o&nbsp;své tělo, to poradí přední specialisté z&nbsp;Fakultní nemocnice Plzeň.</li><li>Mezigenerační a&nbsp;dobrovolnické centrum Totem představí tvořivé dílny a&nbsp;zájemci si mohou vyzkoušet i&nbsp;komfortní chůzi s&nbsp;holemi.</li><li>Na své si přijdou i&nbsp;mlsné jazýčky. Přichystaná je ukázka vaření i&nbsp;s&nbsp;ochutnávkami.</li><li>Celým programem provede známý moderátor Stanislav Jurík.</li><li>Vstup na akci je zdarma a&nbsp;začíná ve 12:00 hod. Konec je naplánován na 17:30 hod.</li></ul><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/den_senioru_plakat.pdf"><img width="400" align="absMiddle" height="565" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/den_senioru_plakat.JPG" /></a></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Wed, 22 May 2019 07:40:39 GMT128986548Změna kmitočtu v Regionální síti 17http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/zmena-kmitoctu-v-regionalni-siti-17.aspx<p><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/ZmenakmitoctuvRegionalnisiti17.pdf"><img width="400" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/RT1.JPG" /></a></p><p>&#160;</p>Wed, 22 May 2019 07:31:12 GMT128986547V době voleb je možné si opatřit dokladyhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/v-dobe-voleb-je-mozne-si-opatrit-doklady.aspx<p><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/Evropskyparlament-volby2019-plakat.pdf"><img width="400" align="absMiddle" height="284" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/volby.JPG" /></a></p>Wed, 22 May 2019 07:21:13 GMT128986546Občané diskutovali s vedením obvodu již po čtvrtéhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/obcane-diskutovali-s-vedenim-obvodu-jiz-po-ctvrte.aspx<p><b>Středeční podvečer patřil již po čtvrté debatě obyvatel obvodu s&#160;jeho vedením. Starostka Helena Řežábová a&#160;místostarostové Ilona Jehličková, Miroslav Brabec a&#160;Jiří Uhlík se se spoluobčany setkali v&#160;Saloonu na Roudné, aby s&#160;nimi hovořili o&#160;radostech i&#160;starostech, které mají.</b></p><p>Témata diskuse se dotýkala nejen čistoty ulic, svozu odpadu či kvality chodníků a&#160;zastávek, ale také nové výstavby bytových domů, ubytoven a&#160;bezpečnosti a&#160;čistoty v&#160;jejich okolí, dopravních omezení vznikajících z&#160;důvodu rekonstrukce silnic a&#160;mnoha dalších strastí i&#160;radostí.<br />„Setkání se vždy konají v&#160;jiné části obvodu, protože problémy Košutky jsou odlišné od problémů například Roudné. Jsem ráda, že se i&#160;tentokrát diskutovalo konstruktivně a&#160;v&#160;přátelském duchu. Cením si toho, že&#160; našim spoluobčanům není lhostejné, jak se na prvním plzeňském obvodu žije, že mají potřebu se angažovat,“ uvedla starostka Řežábová.</p><p><b>Další setkání vedení obvodu s&#160;obyvateli se uskuteční ve středu 29. května od 18 hod. na louce nad školou na Vinicích.</b><br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img alt="" width="300" height="227" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/IMG_2317.JPG" /></td><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/IMG_2336-1.JPG" /></td></tr><tr><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/IMG_2347.JPG" /></td><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/IMG_2331-3.JPG" /></td></tr><tr><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/IMG_2350-1.JPG" /></td><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/IMG_2365-1.JPG" /></td></tr></tbody></table><p><img alt="" width="500" height="354" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/letak_novy_A4.jpg" />&#160;</p>Tue, 21 May 2019 10:17:28 GMT128986539Parkoviště Sokolovská 67 -75http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/parkoviste-sokolovska-67-75.aspx<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><o:p><b><font size="3" face="Times New Roman">&#160;</font></b></o:p><b>Koncem měsíce května bude zahájena stavba parkoviště v&nbsp;Sokolovské ulici č. or. 67 – 75.</b> Stavební práce zahrnují stavební úpravy plochy před bytovými domy, kde podélné parkování bude nahrazeno kolmými stáními, čímž dojde k&nbsp;nárůstu parkovacích míst. Dalších 8 nových parkovacích míst vznikne místo stávající zelené plochy u&nbsp;výjezdu z&nbsp;ulice. <b>Součástí stavby je kompletní oprava komunikace, úprava chodníku pro pěší, úprava veřejného osvětlení a&nbsp;související úpravy zeleně. Stavbu bude realizovat společnost SUPTel, a. s<br /></b>&#160;<span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <img width="500" height="281" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/parkoviste-1.jpg" /><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype></span></p><o:p></o:p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-add-space: auto"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&#160;</font></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-add-space: auto"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&#160;</font></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-add-space: auto"><b><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&#160;</font></o:p></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-add-space: auto"><b><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&#160;</font></o:p></b></p><p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style="height: 223.5pt; width: 437.25pt"><v:imagedata o:title="Parkoviště Sokolovská 67-75_PD" src="http://umo1.plzen.eufile:///C:\Users\MARTIN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png"></v:imagedata></v:shape></span></b></p>Tue, 21 May 2019 08:57:51 GMT128986534Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce, Plzeňhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/stavebni-upravy-zrucske-cesty-usek-nad-feronou-na-louce-plzen.aspx<p>Ve druhé polovině roku dojde k&nbsp;realizaci stavby <b>„Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce, Plzeň“. </b>V rámci této akce bude provedena dvoupruhová komunikace v&nbsp;základní šířce 5,50 m s&nbsp;povrchem z&nbsp;asfaltového betonu, dále budou provedeny úpravy křižovatky s&nbsp;místní komunikací K&nbsp;Pecihrádku a&nbsp;s&nbsp;místní komunikací Na Louce, oboustranné chodníky z&nbsp;betonové zámkové dlažby, parkovací záliv, úprava stávajících sjezdů na sousední pozemky a&nbsp;veřejné osvětlení. Se zhotovitelem této akce společností EUROVIA CS, a.s. byla v&nbsp;prosinci 2018 podepsána smlouva o&nbsp;dílo.&#160; <br /><b>Realizace této stavby je podmíněna dokončením rekonstrukce vodovodu a&nbsp;kanalizace v&nbsp;předmětném úseku Zručské cesty, jejímž investorem je Vodárna Plzeň, a.s., a&nbsp;zhotovitelem společnost POHL CZ, a.s. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce vodovodu a&nbsp;kanalizace v&nbsp;tomto úseku je v&nbsp;31. týdnu tohoto roku. </b></p><p><b>&#160;&#160; <img width="500" height="375" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/Obrazek1.jpg" />&#160;&#160;&#160;&#160; </b></p>Tue, 21 May 2019 08:43:35 GMT128986533Obvod představí studii na revitalizaci vnitrobloku Bzenecká/ Strážnickáhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/obvod-predstavi-studii-na-revitalizaci-vnitrobloku-bzenecka-straznicka.aspx<p style="text-align: justify">Útvar koncepce a&#160;rozvoje města Plzně připravil na základě zadání Městského obvodu Plzeň 1 studii veřejného prostranství, která navrhuje regeneraci vnitrobloku Bzenecká – Strážnická v&#160;Plzni na Vinicích. Tuto studii by nyní chtěli zástupci obvodu a&#160;zpracovatel studie představit veřejnosti. Projednání s&#160;obyvateli okolních domů proběhne 3. 6. 2019 od 16:30 v&#160;jídelně 7. ZŠ, Brněnská 1040/36 Plzeň.<br />Hlavními nedostatky, které studie zjistila, jsou zejména nedostatečná cestní síť, která nereaguje na skutečné potřeby chodců, což potvrzuje velké množství vyšlapaných cestiček mimo hlavní chodníky. Rozsáhlá plocha vnitrobloku taktéž vytváří těžko uchopitelné anonymní prostředí, které nenabízí prostory pro příjemný pobyt či setkávání a&#160;nevyužívá rekreační potenciál zeleně. Studie tedy měla za cíl zejména více rozčlenit rozsáhlé plochy, doplnit vhodné pěší trasy, nahradit nefunkční mobiliář a&#160;doplnit ho o&#160;nové pobytové prvky pro děti i&#160;dospělé a&#160;v&#160;neposlední řadě navrhnout vhodnou výsadbu stromů a&#160;keřů a&#160;revitalizaci travnatých ploch. <br />„Jaké změny studie veřejného prostoru vnitrobloku navrhuje, mohou zjistit občané právě na připravovaném veřejném projednání. Zajímat nás bude každý názor. Všechny připomínky občanů zpracujeme a&#160;předáme projektantovi, který bude připravovat projektovou dokumentaci revitalizace,“ uvedla starostka Městského obvodu Plzeň 1 Helena Řežábová.</p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/navrh_Bzenecka-Straznicka.jpg"><img alt="" width="400" height="452" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/navrh_Bzenecka-Straznicka.jpg" /></a></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify">Informace k&#160;regeneraci vnitrobloku Bzenecká-Strážnická najdete na webu zde: <a class="nw" href="https://ukr.plzen.eu/rozvoj-mesta/probihajici-projekty/regenerace-vnitrobloku-bzenecka-straznicka/regenerace-vnitrobloku-bzenecka-straznicka.aspx">https://ukr.plzen.eu/rozvoj-mesta/probihajici-projekty/regenerace-vnitrobloku-bzenecka-straznicka/regenerace-vnitrobloku-bzenecka-straznicka.aspx</a></p>Mon, 20 May 2019 00:00:00 GMT128986481XI. ročník Branného dne plzeňských škol už zná vítěze http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/xi-rocnik-branneho-dne-plzenskych-skol-uz-zna-viteze.aspx<p><b>Ve středu 15. května se uskutečnil v&#160;areálu SDH Bílá Hora 11. ročník projektu Branný den. Záštitu nad jeho konáním převzala v&#160;tomto roce starostka MO Plzeň 1 Helena Řežábová. Ta přišla soutěžící týmy také podpořit. </b></p><p style="text-align: justify">Soutěž zahájil zástupce velitele Městské policie Plzeň Marek Šilhan.&#160; <b>Závod pořádá Městská policie Plzeň ve spolupráci s&#160;MO Plzeň 1</b>. Projektu se letos zúčastnilo 22 družstev z&#160;plzeňských škol. Ta byla složena ze 4 závodníků ve věku 12-15 let v&#160;poměru dva chlapci a&#160;dvě dívky. Trať byla vytyčena v&#160;krásném prostředí boleveckých rybníků a&#160;na trati se nacházelo 8 soutěžních stanovišť, kde museli účastníci závodu plnit úkoly z&#160;oblasti zdravovědy, ochrany obyvatelstva a&#160;právní odpovědnosti. Nechyběly ani tradiční úkoly, které byly předmětem každého Branného dne v&#160;minulosti, a&#160;to hod granátem, skok z&#160;místa a&#160;střelba ze vzduchovky. I&#160;přes nepřízeň počasí a&#160;menší zdravotní problém jedné z&#160;účastnic závodu si závodníci i&#160;organizátoři závod užili.<b>První místo získalo družstvo z&#160;26. ZŠ a&#160;spolu s&#160;cenami si odneslo i&#160;putovního plyšového velblouda, kterého si může škola celý rok ponechat jako symbol svého vítězství. Ceny předali spolu se strážníky Městské policie Plzeň zástupci MO Plzeň 1 místostarosta Miroslav Brabec a&#160;místostarostka Ilona Jehličková.</b> <br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/IMG_2241.JPG" /></td><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/IMG_2252.JPG" /></td><td></td></tr><tr><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/IMG_2304.JPG" /></td><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/IMG_2292.JPG" /></td><td></td></tr><tr><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/IMG_2186.JPG" /></td><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/IMG_2206-2.JPG" /></td><td></td></tr><tr><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/IMG_2181.JPG" /></td><td><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/IMG_2234-1.JPG" /></td><td></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Fri, 17 May 2019 12:00:36 GMT128986518Nové přihlášky na XIX. kurz Jedeme dálhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/nove-prihlasky-na-xix-kurz-jedeme-dal.aspx<p>&#160;„JEDEME DÁL“ připravuje <b>nový turnus chození pro zájemce o&#160;Nordic walking</b>.<br />Čas nám rychle utíká a&#160;už se blíží letní kurz projektu JEDEME DÁL. A&#160;tak je nejvyšší čas se poohlédnout po nové přihlášce na XIX. kurz projektu. Pokud byste se chtěli přidat a&#160;vyrazit s&#160;námi na procházku v&#160;letní přírodě, neváhejte a&#160;přidejte se k&#160;nám. Letní kurz proběhne v&#160;termínu <b>10.6.- 2.8.2019</b>. Přihlášku si můžete stáhnout na webových stránkách <a class="nw" href="http://www.jedemedal.cz">www.jedemedal.cz</a>, FB stránkách: jedeme dál a&#160;poslat i&#160;emailem:bolehovska@totemplzen.cz., nebo osobně vyzvednout na recepci TOTEMu, Kaznějovská 51.</p><p><br /><a href="/Files/umo1/aktuality/2019/PRIHLASKA10.6.2019_2.8.2019.pdf">Files/umo1/aktuality/2019/PRIHLASKA10.6.2019_2.8.2019.pdf</a></p>Thu, 16 May 2019 07:14:27 GMT128986506Jedeme dál - otázka pro naše lektory NW chůze http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/jedeme-dal-otazka-pro-nase-lektory-nw-chuze.aspx<p style="text-align: justify">Projektem JEDEME DÁL prošlo v&nbsp;průběhu 3,5 let jeho realizace 10 kvalifikovaných lektorů, kteří se věnovali více než 330 seniorům. Celkem proběhlo 18 dvouměsíčních kurzů a&nbsp;někteří senioři absolvovali bez vynechání téměř všechny. Zeptali jsme se našich lektorů:<br />„Proč podporuji seniory v&nbsp;účasti aktivní Nordic walking chůze v&nbsp;projektu JEDEME DÁL?“&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <br />Dalším lektorem, kterému jsme položili tuto otázku je Karel Vacek, je to jediný muž, v&nbsp;našem týmu a&nbsp;je v&nbsp;projektu JEDEME DÁL od samého začátku.<br />„Největší přínos projektu je zejména pravidelnost pohybu a&nbsp;v&nbsp;mé skupině i&nbsp;dobrá parta.“ říká Karel. „Chodí poměrně dost lidí, kteří žijí z&nbsp;různých důvodů sami, takže přijdou do styku s&nbsp;partou lidí, obvykle si najdou nějakého společníka, se kterým si mají co říct, zkrátka opustí 2 x týdně byt<br />a přijde mezi lidi.“</p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/JEDEME_DAL/2019/Karel.jpg"><img width="400" height="292" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/JEDEME_DAL/2019/Karel.jpg" /></a></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Tue, 14 May 2019 07:48:02 GMT128986483Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentuhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/oznameni-o-konani-voleb-do-evropskeho-parlamentu.aspx<p><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/UMO_1_oznameni_volby_evropsky_parlament-3.pdf"><img alt="" width="500" height="709" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/volbydoevropskehoparlamentu.png" /></a></p>Mon, 13 May 2019 14:35:33 GMT128986479Uzavírka Rooseveltova mostuhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/uzavirka-rooseveltova-mostu.aspx<p>&#160;Rooseveltův most spojující čtvrť Roudnou s&nbsp;centrem Plzně projde kvůli zhoršenému stavu mostní konstrukce rozsáhlou opravou. Rekonstrukce s&nbsp;sebou přinese řadu dopravních omezení a&nbsp;uzavírek pro motoristy i&nbsp;pěší. Příprava stavebních prací už začala, kompletní oprava by měla být dokončena do konce listopadu. Akci <b>realizuje Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně</b>. Náklady na opravu mostu se pohybují kolem 25 milionů korun včetně DPH.<br /><b>V termínu od 10. dubna do 30. června byla povolena uzavírka chodníku na pravé straně Rooseveltova mostu ve směru do centra. </b><br />Chodci bude moci využít chodník na levé straně mostu ve směru do centra. <br /><b>V termínu od 1. července do 28. srpna bude veškerá doprava na Rooseveltovu mostu úplně vyloučena a&nbsp;provoz bude veden po objízdné trase přes most generála Pattona.&#160; <br />od 1. července do 15. července se také počítá s&nbsp;úplnou uzavírkou obou chodníků na mostu</b>. V&nbsp;tomto termínu budou chodci nuceni použít náhradní trasu po mostu generála Pattona nebo po lávce přes řeku Mži u&nbsp;Lochotínské ulice. <br />Zhotovitelem stavby je stavební společnost COLAS CZ, a.s.</p><p>odbor životního prostředí a&nbsp;dopravy<br />ÚMO Plzeň 1<br /></p>Mon, 13 May 2019 12:55:23 GMT128986476Další setkání vedení prvního plzeňského obvodu s veřejností bude v Saloonu Roudná 15. květnahttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/dalsi-setkani-vedeni-prvniho-plzenskeho-obvodu-s-verejnosti-bude-v-saloonu-roudna-15-kvetna.aspx<p>Vedení obvodu se zavázalo ve své volební kampani, že se chce častěji a&#160;neformálněji setkávat s&#160;obyvateli a&#160;diskutovat o&#160;důležitých tématech týkajících se života v&#160;největším plzeňském obvodu.<br />Setkání proběhla již v&nbsp;různých částech našeho obvodu a&#160;nesla se vždy v&#160;konstruktivním a&#160;přátelském duchu. Diskusí se&#160;zúčastňují lidé, kteří si přicházejí pro odpovědi na otázky týkající se např. územního plánu, investic v&#160;obvodu, rekonstrukcí a&#160;kapacity mateřských škol či dopravní obslužnosti obvodu. <br /></p><p>Další setkání starostky Heleny Řežábové, místostarostů Jehličkové, Brabce a&#160;Uhlíka a&#160;dalších členů vedení Městského obvodu Plzeň 1 se uskuteční ve středu 15. května od 18 h v&#160;Saloonu Roudná&#160;v&nbsp;ulici Na Roudné 17. Vedení obvodu zve obyvatele nejen k&#160;zajímavé diskusi, ale také na malé občerstvení</p><p><b>Středa 15. 5. 2019 od 18 hodin v&nbsp;Saloonu Roudná - Setkání vedení obvodu s&nbsp;veřejností již počtvrté.</b></p><p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/IMG_0867.JPG"><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/IMG_0867.JPG" /></a></td><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/IMG_0896.JPG"><img alt="" width="300" height="200" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/IMG_0896.JPG" /></a></td></tr></tbody></table></p>Sat, 11 May 2019 07:47:36 GMT128986469Divadelní představení pro seniory městského obvodu Plzeň 1http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/divadelni-predstaveni-pro-seniory-mestskeho-obvodu-plzen-1-11.aspx<p style="text-align: center">na měsíc červen 2019</p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" align="center" border="1"><tbody><tr><td style="text-align: center">Název představení&#160;</td><td style="text-align: center">Datum</td><td style="text-align: center">Začátek představení&#160;</td><td style="text-align: center">Den</td><td style="text-align: center">&#160;Divadlo</td><td style="text-align: center">Cena Kč/ks</td></tr><tr><td style="text-align: center"><b>Duch (Ghost The Musical)<br /></b>muzikál&#160;</td><td style="text-align: center">04. 06. 2019&#160;</td><td style="text-align: center">19:00</td><td style="text-align: center">Út&#160;</td><td style="text-align: center">Nová scéna&#160;&#160;&#160;</td><td style="text-align: center">225,-<br /></td></tr><tr><td style="text-align: center"><b>BILLY ELLIOT</b><br />muzikál&#160;</td><td style="text-align: center">12. 06. 2019&#160;</td><td style="text-align: center">19:00&#160;</td><td style="text-align: center">St</td><td style="text-align: center">&#160;Nová scéna&#160;&#160;&#160;</td><td style="text-align: center">215,-<br /></td></tr><tr><td style="text-align: center"><b>Zkrocení zlé ženy</b><br />balet&#160;</td><td style="text-align: center">20. 06. 2019&#160;</td><td style="text-align: center">19:00&#160;</td><td style="text-align: center">Čt&#160;</td><td style="text-align: center">Velké divadlo&#160;</td><td style="text-align: center">110,-</td></tr><tr><td style="text-align: center"><b>Veselá vdova</b><br />opera&#160;</td><td style="text-align: center">25. 06. 2019&#160;</td><td style="text-align: center">19:00&#160;</td><td style="text-align: center">Út&#160;</td><td style="text-align: center">Nová scéna&#160;</td><td style="text-align: center">175,-</td></tr></tbody></table><p style="text-align: center">Vstupenky na divadelní představení se prodávají v&nbsp;pondělí <b>27. 05. 2019 od 8.00 hod</b> v&nbsp;kanceláři č. 208, 2. patro.</p><p style="text-align: center"><u><b>Další termín prodeje:</b></u></p><p style="text-align: center"><b>středa 25. 09. 2019 – na měsíc říjen 2019</b></p>Thu, 09 May 2019 14:24:36 GMT128986457Čeká nás výluka tramvajové dopravy na lince č. 4http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/ceka-nas-vyluka-tramvajove-dopravy-na-lince-c-4.aspx<p style="text-align: justify">Z důvodu stavebních prací na tramvajové trati na Karlovarské třídě bude probíhat dne <b>18. 5. 2019 od cca 6:30 do cca 16:00 </b>výluka tramvajové dopravy na lince č. 4.</p><p style="text-align: justify"><b>Tramvaje linky č. 4</b> budou jezdit v&nbsp;uvedeném období pouze v&nbsp;úseku Bory – U&nbsp;Gery (zpět Mozartova – Bory), <b>autobusy linky č. 4A </b>zajistí dopravu polookružně v&nbsp;úseku Košutka – Lékařská fakulta - Košutka.</p><p style="text-align: justify">Vzájemný přestup mezi tramvajemi linky č. 4 a&nbsp;autobusy náhradní dopravy č. 4A bude probíhat v&nbsp;zastávkách Lékařská fakulta.</p><p style="text-align: justify"><u><b>Zastávky autobusu 4A směr Lékařská fakulta:&#160;</b></u>&#160; <br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <b>Košutka</b> (náhradní zastávka při kraji komunikace v&nbsp;Gerské ulici)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<b> Plzeňka </b>(náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<b> Severka </b>(zastávka l. č. 33 a&nbsp;40 směr centrum)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <b>Sokolovská</b> (zastávka l. č. 33 a&nbsp;40 směr centrum)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <b>U Družby </b>(zastávka l. č. 33 a&nbsp;40 směr centrum)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<b> Úřad Lochotín </b>(zastávka l. č. 33 a&nbsp;40 směr centrum)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <b>Lékařská fakulta </b>(zastávka l. č. 33 a&nbsp;40 směr centrum)</p><p style="text-align: justify"><u><b>Zastávky autobusu 4A směr Košutka:&#160;&#160; <br /></b></u>•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <b>Lékařská fakulta </b>(zastávka l. č. 33 a&nbsp;40 směr centrum)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<b> Zoologická zahrada </b>(náhradní zastávka cca 30 m před tramvajovou zastávkou při kraji komunikace)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <b>Boženy Němcové </b>(náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <b>Sokolovská</b> (zastávka l. č. 33 a&nbsp;40 směr Košutka)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<b> Severka </b>(autobusová zastávka ČSAD za křižovatkou s&nbsp;ulicí Studentská)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<b> Plzeňka </b>(provizorní zastávka umístěna před křižovatkou s&nbsp;ulicí Kralovická)<br />•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<b>&#160; Košutka </b>(náhradní zastávka umístěna za křižovatkou s&nbsp;ulicí U&nbsp;Jam)</p><p style="text-align: justify">Cestující si po vzájemném přestupu mezi autobusy linky č. 4A a&nbsp;tramvajemi linky č. 4 označí jízdenku na opačném konci.</p><p style="text-align: justify">Bližší informace Vám poskytnou pracovníci informační kanceláře na adrese Denisovo nábř.12, Plzeň&#160; nebo na tel.č. 371 655 600.</p>Thu, 09 May 2019 10:44:56 GMT128986446„ Jedeme dál “- Otázka pro naši lektorku NW chůze Lucii Bolehovskouhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/jedeme-dal-otazka-pro-nasi-lektorku-nw-chuze-lucii-bolehovskou.aspx<p>Projektem&#160; JEDEME DÁL prošlo v&#160;průběhu 3,5 let jeho realizace 10 kvalifikovaných lektorů, kteří se věnovali více než 330 seniorům. Celkem proběhlo 18 dvouměsíčních kurzů a&#160;někteří senioři absolvovali bez vynechání téměř všechny. Zeptali jsme se našich lektorů:<br /><b>„Proč podporuji seniory v&#160;účasti aktivní Nordic walking chůze v&#160;projektu JEDEME DÁL?“</b><br />Jako první jsme oslovili lektorku a&#160;nynější odbornou garantku projektu JEDEME DÁL Lucii Bolehovskou.<br />„Chůze je ten nejzákladnější pohyb, jaký lidé dělají. Pokud nemáme nějaká tělesná postižení, bereme ho jako něco zcela přirozeného. A&#160;proto bychom chůzi neměli ignorovat a&#160;to hlavně s&#160;přibývajícím věkem.“ říká Lucie.<br />„Při chůzi s&#160;NW holemi v&#160;přírodě a&#160;za každého počasí je pro všechny věkové kategorie balzám na duši. Posilujeme svalstvo horních končetin a&#160;vrchní části trupu. Ulevujeme kloubům, protože hole změkčují nárazy paty na zem. Trénujeme kardiopulmonální systém. Zpevňujeme břišní a&#160;zádové svaly. Při chůzi rozhýbáme svaly celého těla. Udržujeme rovnováhu. Máme správné držení těla a&#160;lépe se nám usíná. A&#160;v&#160;neposlední řadě má chůze výhodu společenskou. Během trénování se máme možnost spřátelit a&#160;navázat nové kontakty pro další kulturní akce.“&#160; A&#160;ještě dodává: „Na všech našich společných setkáních mi toto potvrzují naši aktivní chodci, nejen slovy, ale i&#160;držením těla, chutí se hýbat a&#160;radostí a&#160;úsměvy, že jsou v&#160;přírodě a&#160;pospolu.“</p><p><img alt="" width="500" height="375" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/20171009_164524.jpg" /></p>Tue, 07 May 2019 09:48:42 GMT128986431Prokop Cup s Respektuj 18!http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/prokop-cup-s-respektuj-18.aspx<p style="text-align: justify">Projekt Respektuj18! vznikl ve spolupráci města Plzně, Centra protidrogové prevence a&nbsp;terapie a&nbsp;Plzeňského Prazdroje před sedmi lety. Jeho cílem je upozornit na stále vysokou toleranci pití alkoholu u&nbsp;dětí a&nbsp;mladistvých a&nbsp;změnit toto vnímání v&nbsp;české společnosti. Projekt se zaměřuje hlavně na dospělou populaci, především rodiče dětí a&nbsp;mladistvých, hostinské a&nbsp;maloobchodní prodejce. Nabízí konkrétní rady a&nbsp;tipy pro rodiče, jak o&nbsp;alkoholu s&nbsp;dětmi diskutovat, a&nbsp;provozovatelům hospod a&nbsp;restaurací, jak zvládat každodenní situace spojené s&nbsp;prodejem alkoholu nezletilým. Jednou z&nbsp;aktivit jsou i&nbsp;webové stránky <a class="nw" href="http://www.respektuj18.cz">www.respektuj18.cz</a>, kde jsou k&nbsp;nalezení informace k&nbsp;otázkám závislostí, které jsou spojené s&nbsp;pitím alkoholu dětmi, například jak si promluvit s&nbsp;dítětem, když jede na školní pobyt apod.</p><p style="text-align: justify"><br />V letošním roce se projekt Respektuj 18! připojil ke Global Goals World Cup což je dámský fotbalový turnaj, který vznikl před třemi lety v&nbsp;Kodani. Soutěží v&nbsp;něm ženské týmy z&nbsp;businessu i&nbsp;veřejného sektoru. Každý tým si vybírá jednu z&nbsp;dvanácti oblastí udržitelného rozvoje, které podporuje OSN, přičemž se hodnotí nejen vítězství v&nbsp;zápasech a&nbsp;nejvíce vstřelených gólů, ale také originální kostýmy, nejlepší fanklub a&nbsp;celkovou aktivitu na podporu Cílů udržitelného rozvoje. Letos se poprvé turnaj uskuteční v&nbsp;Praze, kde se utká více než 24 týmů žen s&nbsp;jediným cílem, hrát pro lepší svět.</p><p style="text-align: justify">Město Plzeň se rozhodlo k&nbsp;této aktivitě připojit. Společně s&nbsp;Plzeňským Prazdrojem a&nbsp;Centrem protidrogové prevence a&nbsp;terapie o.p.s. chceme dát kopačky tolerantnímu přístupu ke konzumaci alkoholu mladistvými. Chceme podpořit rodiče a&nbsp;trenéry, aby byli příkladem tím, jak sami s&nbsp;alkoholem zachází a&nbsp;jak o&nbsp;alkoholu mluví, proto, aby děti nezahajovaly konzumaci alkoholu předčasně.</p><p style="text-align: justify">25. května se proto v&nbsp;Plzni uskuteční 1. ročník Prokop Cupu, kdy ženské týmy z&nbsp;řad veřejnosti a&nbsp;partnerů projektu budou kopat za snížení konzumace alkoholu u&nbsp;dětí. Pokud se chcete k&nbsp;myšlence tohoto projektu připojit, pokud chcete dát kopačky tolerantnímu přístupu ke konzumaci alkoholu mladistvými, a&nbsp;chcete si zasportovat, užít si příjemný den s&nbsp;rodinou a&nbsp;ještě k&nbsp;tomu vyhrát zajímavé ceny, vytvořte dámské fotbalové družstvo, přihlaste se a&nbsp;podpořte tak projekt Respektuj 18! Kopněte do toho s&nbsp;námi!“<br /></p><p style="text-align: justify"></p>Fri, 03 May 2019 12:22:45 GMT128986404Fitness seniorské hřiště a „ Jedeme dál “ – Lavice sedy - lehyhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/fitness-seniorske-hriste-a-jedeme-dal-lavice-sedy-lehy.aspx<p>V představováním sportovišti MO Plzeň 1, které využíváme po našich trénincích jsme u&nbsp;konce. Tento týden si představíme poslední stroj.</p><p><b>Tomuto stroji se říká Lavice sedy – lehy</b>. Lavice slouží k&nbsp;posilování břišních a&nbsp;zádových svalů. Položíme se na ni a&nbsp;nohy zapřeme o&nbsp;příčku. Provádíme pohyb sed – leh, ruce máme zkřížené na hrudi.&#160; Nohy máme v&nbsp;pokrčené poloze.&#160; Cvičení provádíme pomalu a&nbsp;plynule. Nesmíme cítit bolest. Cvičit na stroji sedy – lehy může být zpočátku velmi náročné a&nbsp;tak je potřeba četnost opakování postupně stupňovat a&nbsp;dbát na správnost zapojení správných svalových skupin. Účastníkům projektu JEDEME DÁL poskytují odbornou podporu naši lektoři. Často lavici využíváme i&nbsp;na protažení v&nbsp;lehu. <br /></p><p>&#160;</p>Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT128986384Děti si užijí Pohádkovou stezku mezi borovicemi v objektu Arboreta Sofronka v Bolevcihttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/deti-si-uziji-pohadkovou-stezku-mezi-borovicemi-v-objektu-arboreta-sofronka-v-bolevci.aspx<p><img width="600" height="850" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/letak_sofronka_002_novy.jpg" /></p><p>&#160;</p>Thu, 02 May 2019 09:49:31 GMT128986392Pozor změna!! "Jedeme dál" http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/pozor-zmena-jedeme-dal-1.aspx<p><b>Náhradní hodiny za květnové státní svátky.&#160;</b>&#160;<br />1.5.2019 – 1. máj – Svátek práce – Trénink probíhající ve středu 1.5.2019 v&nbsp;10:00 hodin, bude mít náhradní hodinu v&nbsp;pátek 3.5. 2019 v&nbsp;10:00 hodin. <br />8.5. 2019 – Den vítězství - Trénink probíhající ve středu 8.5.2019 10:00 hod. se přesouvá na pátek 10.5.2019 v&nbsp;10:00 hod. Skupina, která chodí ve středu od 13:00 hod, bude mít hodinu v&nbsp;úterý 7.5. 2019 od 13:00 hodin.</p><p><br /><img width="350" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/jarowww.jpg" /></p>Thu, 02 May 2019 08:46:38 GMT128986383Informace o kvalitě vody z pramenů na Roudné a studánky Petrovka http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/informace-o-kvalite-vody-z-pramenu-na-roudne-a-studanky-petrovka-1.aspx<p><b>Dne 15. 4. 2019 byly pracovníkem odboru životního prostředí a&nbsp;dopravy ÚMO Plzeň 1 odebrány vzorky vody ze dvou veřejně přístupných pramenů v&nbsp;lokalitě ulic Pramenní -&#160; Na Hrádku (pod fakultní nemocnicí) a&nbsp;jeden vzorek ze studánky v&nbsp;údolí Petrovka.<br /></b>Rozborem odebraných vzorků bylo Zdravotním ústavem, Centrem hygienických laboratoří, pracoviště Plzeň zjištěno, že voda ze studánky Petrovka nevyhovuje hygienickým požadavkům pro pitnou vodu dle platné normy a&nbsp;to ani po tepelné úpravě. Voda z&nbsp;levého a&nbsp;pravého pramene na Roudné vyhovuje závazným limitním hodnotám, jedná se tedy o&nbsp;pitnou vodu. <br />Vzorek vody&#160; z&nbsp;levého pramene na Roudné (při čelním pohledu) v&nbsp;hodnocených ukazatelích vyhovuje příslušné legislativě. Konzumace přírodní vody je vždy na vlastní zodpovědnost, ani zdroj, který měl včera atest na pitnou vodu, nemusí být v&nbsp;době její konzumace v&nbsp;pořádku.<br />Vzorek vody z&nbsp;pravého pramene na Roudné (při čelním pohledu) v&nbsp;hodnocených ukazatelích vyhovuje příslušní legislativě. Konzumace přírodní vody je vždy na vlastní zodpovědnost, ani zdroj, který měl včera atest na pitnou vodu, nemusí být v&nbsp;době její konzumace v&nbsp;pořádku.<br />Vzorek vody ze studánky Petrovka v&nbsp;hodnocených ukazatelích nevyhovuje příslušné legislativě. Překračuje limit podle platné legislativy v&nbsp;těchto ukazatelích: koliformní bakterie a&nbsp;pH (6,4).<br /><b>Podrobné protokoly o&nbsp;celkovém výsledku rozborů všech vzorků vody jsou k&nbsp;dispozici na Odboru životního prostředí a&nbsp;dopravy ÚMO Plzeň 1.</b></p><p>23. 4. 2019<br />Zapsala: Magdalena Bruková, OŽPD ÚMO Plzeň 1</p><p><br /><img width="350" height="263" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/foto15.4.19-1.JPG" /></p>Thu, 02 May 2019 08:36:54 GMT128986382Blokové čištění komunikacíhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/blokove-cisteni-komunikaci-4.aspx<p>Ve dnech&#160;<b> 09.05.-07.06.2018 dojde k&#160;blokovému čištění </b>vybraných celoplošných parkovišť a&#160;parkovacích stání v&#160;těchto ulicích – Růženy Svobodové, alej Svobody, Elišky Krásnohorské, K&#160;Pecím, Žlutická, Toužimská a&#160;Studentská v&#160;Plzni. Práce budou prováděny po jednotlivých úsecích a&#160;termínech. Na uvedených parkovištích bude provedeno ruční čištění, včetně odstranění travin u&#160;obrubníků. Z&#160;tohoto důvodu je nutné vyblokovat parkovací místa (dopravní značení na jednotlivých úsecích bude instalováno vždy minimálně 7 dní předem). Vozidla, která zde zůstanou, budou odtažena. Samotné omezení parkování na jednotlivých úsecích bude trvat daný den od 08.00 do 14.00 hodin. <b>Ihned po úklidu komunikace budou značky odstraněny a&#160;parkování bude obnoveno.</b></p><p><b>místo úklidu – Plzeň, ulice:&#160;&#160;</b>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <b>týden/datum/den úklidu</b></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="600" border="1"><tbody><tr><td width="250">Růženy Svobodové 28A-36 (podélná stání), směr k&nbsp;Lidické ul.</td><td>19.</td><td>9. 5. 2019</td><td>čtvrtek</td></tr><tr><td>alej Svobody 22-36 (podélná stání), směr k&nbsp;Sokolovské ul.<br /></td><td>19.</td><td>10. 5. 2019</td><td>pátek</td></tr><tr><td>Elišky Krásnohorské 17-27 (kolmá a&nbsp;šikmá stání)</td><td>20.</td><td>13 5. 2019</td><td>pondělí</td></tr><tr><td>Elišky Krásnohorské 1-15 (kolmá stání proti domu)</td><td>20.</td><td>14. 5. 2019</td><td>úterý</td></tr><tr><td>Elišky Krásnohorské 1-15 (kolmá stání před domem)</td><td>20.</td><td>17. 5. 2019</td><td>pátek</td></tr><tr><td>K Pecím 6-14 (podélná stání před domem)</td><td>21.</td><td>20. 5. 2019</td><td>pondělí</td></tr><tr><td>Žlutická 11 (celoplošné samostatné parkoviště)</td><td>22.</td><td>31. 5. 2019</td><td>pátek</td></tr><tr><td>Toužimská 11-13 (celoplošné samostatné parkoviště)</td><td>23.</td><td>3. 6. 2019</td><td>pondělí</td></tr><tr><td>Žlutická 35-37 (celoplošné samostatné parkoviště)</td><td>23.</td><td>6. 6. 2019</td><td>čtvrtek</td></tr><tr><td>Studentská 12-18 (celoplošné samostatné parkoviště)</td><td>23.</td><td>7. 6. 2019</td><td>pátek</td></tr></tbody></table><p>&#160;</p><p>Úřad městského obvodu Plzeň 1<br />Odbor životního prostředí a&#160;dopravy<br /></p>Thu, 02 May 2019 07:40:46 GMT128986381Senioři z městského obvodu Plzeň 1 mohou navštívit generální zkoušku v divadle http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/seniori-z-mestskeho-obvodu-plzen-1-mohou-navstivit-generalni-zkousku-v-divadle.aspx<p style="text-align: center"><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/Billy_Elliot.pdf"><img width="400" height="566" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/Billy_Elliot_obr.jpg" /></a></p>Mon, 29 Apr 2019 14:51:16 GMT128986373Zahájení provozní sezóny fontánhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/zahajeni-provozni-sezony-fontan-3.aspx<p>Úřad městského obvodu Plzeň 1 <b>zahájí dne 1. 5. 2019 provozní sezónu fontán</b>, které jsou umístěné na území našeho městského obvodu. Jedná se o&nbsp;fontánu Prameniště, která je umístěná v&nbsp;parku U&nbsp;Bazénu a&nbsp;o&nbsp;fontánu v&nbsp;Západní ulici umístěnou před 1. ZŠ. Týden před zahájením sezony procházejí fontány kontrolou činnosti a&nbsp;stavu fontán, opravou nátěrů, napuštěním vody a&nbsp;spuštěním fontán. Dále je provedena revize elektrické instalace a&nbsp;zařízení fontány.<br />Úřad městského obvodu Plzeň 1 upozorňuje občany, že voda ve fontánách je užitková, tudíž se nejedná o&nbsp;pitnou vodu<br /></p>Mon, 29 Apr 2019 10:53:45 GMT128986368Květnové oslavy přinesou omezení v dopravěhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/kvetnove-oslavy-prinesou-omezeni-v-doprave.aspx<p style="text-align: justify"><u><b>Omezení provozu MHD dne 5. 5. 2019</b></u></p><p style="text-align: justify"><b>„Convoy of Liberty“<br /></b>Z důvodu jízdy konvoje vojenských vozidel dojde k&nbsp;následujícím uzavírkám, které ovlivní provoz MHD.<br />Od 9:00 do ukončení průjezdu kolony a&nbsp;znovuotevření silnice v&nbsp;cca 13:00 budou uzavřeny sady Pětatřicátníků pro automobilovou a&nbsp;autobusovou dopravu. Následně dojde i&nbsp;k&nbsp;postupnému uzavření Klatovské třídy. Průjezd tramvají přes sady Pětatřicátníků bude umožněn až do 10:10. V&nbsp;10:10 bude rovněž uzavřena křižovatka Klatovská - Americká (U Práce) a&nbsp;křižovatka Klatovská – Dobrovského. Od 11:00 do 14:00 bude uzavřeno náměstí Republiky a&nbsp;další ulice v&nbsp;historickém centru.<br />Provoz tramvají přes sady Pětatřicátníků bude obnoven v&nbsp;cca 12:00, přes náměstí Republiky v&nbsp;cca 14:00.</p><p style="text-align: justify">Dotčené tramvajové, trolejbusové a&nbsp;autobusové linky pojedou v&nbsp;těchto obdobích následovně:</p><p style="text-align: justify"><b><i>Tramvajové linky:</i></b></p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 1</b><br />Od cca 10:10 do cca 12:00<br />Provoz tramvají pouze v&nbsp;úseku Slovany – Anglické nábřeží. Bude zavedena náhradní autobusová doprava 1A v&nbsp;úseku Bolevec – Rondel. Doprava v&nbsp;úseku Anglické nábřeží – Rondel nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify">Od cca 12:00 do cca 14:00<br />Provoz tramvají pouze v&nbsp;úsecích Slovany – Anglické nábřeží a&nbsp;Bolevec – Sady Pětatřicátníků. Doprava v&nbsp;úseku Anglické nábřeží – Sady Pětatřicátníků nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify">Od cca 14:00 obnovení provozu linky v&nbsp;celé trase.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 2<br /></b>Od cca 10:10 do cca 12:00<br />Provoz tramvají pouze v&nbsp;úsecích Světovar – Anglické nábřeží a&nbsp;Skvrňany – Palackého náměstí. Doprava v&nbsp;úseku Anglické nábřeží – Palackého náměstí nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify">Od cca 12:00 do cca 14:00<br />Provoz tramvají pouze v&nbsp;úsecích Slovany – Anglické nábřeží a&nbsp;Skvrňany – Sady Pětatřicátníků. Doprava v&nbsp;úseku Anglické nábřeží – Sady Pětatřicátníků nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify">Od cca 14:00 obnovení provozu linky v&nbsp;celé trase.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 4<br /></b>Od cca 10:10 do cca 12:00<br />Provoz tramvají zastaven v&nbsp;celé délce trasy. Bude zavedena náhradní autobusová doprava 1A v&nbsp;úseku Košutka – Rondel. Doprava v&nbsp;úseku Rondel – Bory nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify">Od cca 12:00 obnovení provozu linky v&nbsp;celé trase.</p><p style="text-align: justify">Trolejbusové linky:</p><p style="text-align: justify">Trolejbusové linky budou od cca 10. hod. do cca 12 hod. odkloněny následovně:</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 11<br /></b>Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Hlavní nádraží“ a&nbsp;„CAN Husova“ odkloněn přes Rychtářku po trase: <br />Směr CAN Husova: Šumavská – Sirková – Tyršova – Jízdecká – Přemyslova – Kotkova – Husova.<br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Hlavní nádraží; Na Rychtářce; Palackého náměstí (náhradní zastávka v&nbsp;Jízdecké ulici); CAN Husova“.<br />Směr Ústřední hřbitov: Husova –Tylova – Koperníkova – Husova – Kotkova – Přemyslova – Jízdecká – Tyršova – Sirková – Šumavská. <br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „CAN Husova; CAN Tylova; Tylova (zastávka l. č. 18 – směr CAN); Palackého náměstí (náhradní zastávka v&nbsp;Přemyslovo ulici); Na Rychtářce; Hlavní nádraží“.<br />Doprava v&nbsp;úseku Pařížská - Tylova nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 12<br /></b>Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Mikulášská“ a&nbsp;„CAN Tylova“ odkloněn přes Rychtářku po trase: <br />Směr Nová Hospoda: Mikulášská - Sirková - Tyršova – Jízdecká – Přemyslova – Kotkova – Tylova.<br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Pařížská (náhradní zastávka v&nbsp;Mikulášské ulici pod viaduktem); Na Rychtářce; Palackého náměstí (náhradní zastávka v&nbsp;Jízdecké ulici); CAN Tylova“.<br />Směr Božkov: Tylova – Koperníkova – Husova – Kotkova – Přemyslova – Jízdecká – Tyršova – Sirková - Mikulášská. <br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „CAN Tylova; Tylova (zastávka l. č. 18 – směr CAN); Palackého náměstí (náhradní zastávka v&nbsp;Přemyslovo ulici); Na Rychtářce; Pařížská (náhradní zastávka v&nbsp;Sirkové ulici)“.<br />Doprava v&nbsp;úseku Pařížská - Tylova nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 15</b><br />Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Hlavní nádraží“ a&nbsp;„Tylova“ odkloněn přes Rychtářku po trase: <br />Směr Borské pole: Šumavská – Sirková – Tyršova – Jízdecká – Přemyslova – Kotkova – Tylova - Koperníkova.<br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Hlavní nádraží; Na Rychtářce; Palackého náměstí (náhradní zastávka v&nbsp;Jízdecké ulici); Tylova“.<br />Směr Lobzy: Koperníkova – Husova – Kotkova – Přemyslova – Jízdecká – Tyršova – Sirková – Šumavská. <br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Jižní Předměstí; Tylova (zastávka l. č. 18 – směr CAN); Palackého náměstí (náhradní zastávka v&nbsp;Přemyslovo ulici); Na Rychtářce; Hlavní nádraží“.<br />Doprava v&nbsp;úseku Pařížská - Tylova nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 16</b><br />Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Pařížská“ a&nbsp;„U Teplárny“ odkloněn přes Doudlevce po trase:<br />Směr Bory: Americká – Prokopova – Doudlevecká – Zborovská – Průmyslová – Zborovská – Tyršův most – Edvarda Beneše. Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Pařížská; Prokopova; U&nbsp;Radbuzy; Zimní stadion; U&nbsp;Plynárny; Samaritská; Doudlevce ETZ; Průmyslová; Révová; Tyršův most; Gigant; U&nbsp;Teplárny“. <br />Směr Doubravka: Edvarda Beneše – Tyršův most – Zborovská – Průmyslová – Zborovská – Doudlevecká – Prokopova – Americká. Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „U Teplárny; Gigant; Tyršův most; Révová; Průmyslová; Doudlevce ETZ; U&nbsp;Plynárny; Zimní stadion; U&nbsp;Radbuzy; Prokopova (náhradní zastávka v&nbsp;Prokopovo ulici); Pařížská“. <br />Doprava v&nbsp;úseku Mrakodrap – Adelova nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify"><i><b>Autobusové linky:</b></i></p><p style="text-align: justify"><b>Uzavírka sadů Pětatřicátníků pro autobusy od 9:00 do cca 13:00 (může být ukončena dříve)</b></p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 20<br /></b><u>Změna trasy v&nbsp;centru se týká spojů vedených z&nbsp;Bílé Hory v&nbsp;9:25, 10:10.<br /></u>Po dobu uzavírky sadů Pětatřicátníků, bude pozměněno otáčení spojů linky č. 20 v&nbsp;centru města. Po odbavení cestujících v&nbsp;zastávce „Muzeum“ budou pokračovat spoje na Anglické nábřeží, do Kopeckého sadů, kde v&nbsp;zastávce linek č. 33, 40 „Muzeum“ ve směru na Košutku odbaví cestující a&nbsp;budou pokračovat dále po trase shodné s&nbsp;linkami č. 33, 40 Františkánskou ul., náměstím Republiky (odbaví v&nbsp;zastávce „Náměstí Republiky“), Rooseveltovou ul., po Rooseveltově mostu, ul. Otýlie Beníškové (odbaví v&nbsp;zastávce „Otýlie Beníškové“) do Malické ul. a&nbsp;dále po stálé trase na Bílou Horu.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 27</b><br /><u>Změna trasy v&nbsp;centru se týká spojů vedených z&nbsp;Košutky v&nbsp;9:12, 10:12.<br /></u>Po dobu uzavírky sadů Pětatřicátníků pojede linka obousměrně z&nbsp;rondelu ulicemi Otýlie Beníškové, Rooseveltovou ul., náměstím Republiky, Františkánskou ul., do Goethovy ul., kde v&nbsp;zastávce „Muzeum“ skončí. Zpět na Košutku pojede ve stejné trase ze zastávky „Muzeum“ v&nbsp;Kopeckého sadech, tedy obousměrně po trase linky č. 33, s&nbsp;odbavováním na všech zastávkách objízdné trasy. Odjezdy ze zastávky „Muzeum“ budou ve stejný čas jako ze zastávky „Mrakodrap“.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 28</b><br /><u>Změna trasy v&nbsp;centru se týká spojů vedených v&nbsp;rozmezí 9:30 od CANu do 14:00 od CANu, respektive vedených v&nbsp;rozmezí od 8:41 od Papírny do 13:55 z&nbsp;Bukovce, včetně.<br /></u>Po celou dobu uzavírky sadů Pětatřicátníků pojede linka obousměrně ze zastávky „CAN Husova“ přímo do zastávky „Na Rychtářce“, Kotkovou ul., Přemyslovou ul. do Jízdecké a&nbsp;Tyršovy ul. Nadjetí v&nbsp;zastávce “Na Rychtářce“ ve směru do Bukovce vyčkají řidiči v&nbsp;zastávce „Na Rychtářce“. V&nbsp;době od cca 11:30 do 12:30 pojede Tyršovou ulicí konvoj dobových vozidel v&nbsp;úseku od sjezdu ze sadů Pětatřicátníků po sady 5. května. V&nbsp;případě sjetí s&nbsp;kolonou bude provoz linky č. 28 zastaven.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 41<br /></b><u>Změna trasy v&nbsp;centru se týká spojů vedených v&nbsp;rozmezí 9:00 od CANu do 10:00&#160; od CANu, respektive vedených v&nbsp;rozmezí 9:03 z&nbsp;Vinic do 9:48 z&nbsp;Vinic, včetně.<br /></u>V době uzavírky sadů Pětatřicátníků od 9:00 do uzavírky křižovatky U&nbsp;Práce v&nbsp;cca 10:10 budou spoje linky č. 41 jezdit obousměrně odklonem z&nbsp;Karlovarské ulice do ulice Otýlie Beníškové, Rooseveltovou ulicí, náměstí Republiky, Františkánskou ulicí, Goethovou ulicí (obousměrně, bez zajetí na Anglické nábřeží), Americkou ulicí, Husovou ulicí a&nbsp;Husovým náměstím do Tylovy. Na objízdné trase budou spoje odbavovat na všech zastávkách „Rondel“ v&nbsp;Otýlii Beníškové, „Otýlie Beníškové“, „Náměstí Republiky“, „Mrakodrap“ a&nbsp;„U Práce“</p><p style="text-align: justify"><b>Uzavírka křižovatky Americké a&nbsp;Klatovské ulice (U Práce) od 10:10 do cca 13:00 (může být ukončena dříve)</b></p><p style="text-align: justify"><b>Linky č. 35 a&nbsp;57<br /></b>Po dobu uzavírky křižovatky U&nbsp;Práce budou spoje obou linek ve směru od Radčic ukončeny již v&nbsp;zastávce „CAN Husova“. Zpět na Malesice a&nbsp;Křimice budou spoje odjíždět ze zastávky „CAN Husova“ na časy dle jízdního řádu.</p><p style="text-align: justify"><b>Uzavírka náměstí Republiky pro autobusy od 11:00 do cca 14:10 (může být ukončena dříve)</b></p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 20<br /></b><u>Spoje jedoucí v&nbsp;pravidelném provozu z&nbsp;Bílé Hory v&nbsp;10:55 (10:46 ze Zruče-Sence), 11:40, 12:25, případně 13:10 a&nbsp;13:55 (ze Zruče-Sence v&nbsp;13:46) vyjedou z&nbsp;počátečních zastávek opožděny o&nbsp;10 minut, tedy v&nbsp;časech 10:56 ze Zruče, 11:50 a&nbsp;12:35 z&nbsp;Bílé Hory.</u> Tyto spoje budou z&nbsp;důvodu souběžné uzavírky sadů Pětatřicátníků a&nbsp;náměstí Republiky ukončeny v&nbsp;zastávce „Malická“. Po obratu vozu přes rondel na Karlovarské budou zařazovat v&nbsp;řádných časech odjezdů ze zastávky „Malická“ v&nbsp;11:59 a&nbsp;12:44, případně 13:29 a&nbsp;14:14.<br />Po otevření sadů Pětatřicátníků a&nbsp;křižovatky U&nbsp;Práce, bude linka č. 20 (spoje s&nbsp;odjezdy <u>ve 13:20 z&nbsp;Bílé Hory a&nbsp;ze ve 13:56 ze Zruče-Sence)</u> vedena do zastávky „Mrakodrap“ po trase přes most generála Pattona, sady Pětatřicátníků, Klatovskou a&nbsp;Americkou ulici s&nbsp;otočením na okružní křižovatce u&nbsp;Mrakodrapu se otočí a&nbsp;napojí na stálou trasu.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 27<br /></b><u>Změna trasy v&nbsp;centru se týká spojů vedených z&nbsp;Košutky v&nbsp;11:12, 12:12.<br />Uvedené spoje vyjedou z&nbsp;počáteční zastávky „Sídliště Košutka“ opožděny o&nbsp;10 minut, tedy v&nbsp;časech 11:22 a&nbsp;12:22.</u> Tyto spoje budou z&nbsp;důvodu souběžné uzavírky sadů Pětatřicátníků a&nbsp;náměstí Republiky ukončeny na rondelu na místě odstavného stání v&nbsp;severní části rondelu. Zde vyčkají cca 3 minutový vyrovnávací čas a&nbsp;zařadí zpět na Košutku v&nbsp;zastávce „Rondel“ na čas pravidelného odjezdu v&nbsp;11:34 a&nbsp;12:34.<br />V případě dřívějšího otevření sadů Pětatřicátníků a&nbsp;křižovatky U&nbsp;Práce, bude linka č. 27 navrácena do původní trasy.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 33<br /></b><u>Po dobu uzavírky náměstí Republiky bude linka č. 33 zajišťovat spojení pouze ze Sídliště Košutka k&nbsp;rondelu<br /></u>Poslední spoj odjíždějící ze zastávky „Sídliště Košutka“ do zastávky „Muzeum“ pojede 10:30. Poslední spoj odjíždějí ze zastávky „Muzeum“ do zastávky „Sídliště Košutka“ pojede v&nbsp;11:00. V&nbsp;mezidobí budou v&nbsp;pravidelném intervalu 30 minut jezdit spoje linky č. 33 pouze v&nbsp;úseku Sídliště Košutka – Fakultní nemocnice Lochotín – Rondel. Spoje od rondelu budou odjíždět ihned po příjezdu autobusu z&nbsp;Košutky.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 41<br /></b>V době od uzavírky křižovatky U&nbsp;Práce v&nbsp;10:10 do znovuotevření sadů Pětatřicátníků v&nbsp;cca 13:00 bude linka rozdělena na dvě části: Křimice – CAN Husova a&nbsp;Vinice – Rondel (manipulační zastávka na okružní křižovatce). V&nbsp;úseku Rondel – CAN Husova, nebude linka č. 41 v&nbsp;provozu.</p><p style="text-align: justify"></p><p style="text-align: justify"><u><b>Omezení provozu MHD dne 6. 5. 2019</b></u></p><p style="text-align: justify"><b>Pietní akt u&nbsp;pomníku „Díky Ameriko“</b></p><p style="text-align: justify"><b>V pondělí 6. 5. 2019 od 04. hod. do 24. hod</b>. bude zastávka <b>„U Práce“</b> (směr Mrakodrap) přeložena pro linky <b>č. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 35 a&nbsp;57 </b>do Tylovy ulice před vjezd do tržnice.<br />Pro linku <b>č. 27 </b>bude zastávka <b>„U Práce“</b> (směr Mrakodrap) zrušena bez náhrady.</p><p style="text-align: justify"><b>„Pietní akt – Díky Ameriko“</b><br />Z důvodu konání pietního aktu „Díky Ameriko“ dojde k&nbsp;následujícím uzavírkám, které ovlivní provoz MHD.</p><p style="text-align: justify"><b>Od 15:00 do cca 19:00 bude uzavřena Americké třída v&nbsp;úseku Klatovská – Škroupova.</b></p><p style="text-align: justify"><i><b>Trolejbusové linky:</b></i></p><p style="text-align: justify">Trolejbusové linky budou od cca 15. hod. do cca 19. hod. odkloněny následovně:</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 10</b><br />Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „U Radbuzy“ a&nbsp;„Tylova“ obousměrně odkloněn přes ulici U&nbsp;Trati, Borskou a&nbsp;Koperníkovou ulici s&nbsp;otočením u&nbsp;CAN.<br />Směr Tylova: – trolejbusy budou pokračovat ze zastávky „Tylova“ (zastávka l. č. 18 – směr CAN) do zastávky „CAN Husova“. <br />Směr Čechurov, Černice:&#160; Husova - Tylova – Koperníkova – Borská – U&nbsp;Trati – Doudlevecká. <br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „CAN Husova; CAN Tylova; Tylova (zastávka l. č. 16 – směr Bory); Jižní Předměstí; Belánka (náhradní zastávka v&nbsp;ulici U&nbsp;Trati); Radobyčická; U&nbsp;Radbuzy. <br />Doprava v&nbsp;úseku Tylova – U&nbsp;Práce - Prokopova nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 11</b><br />Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Gambrinus“ a&nbsp;„Tylova“ obousměrně odkloněn přes ulici U&nbsp;Trati po trase: <br />Směr CAN Husova: most přes nádraží – Železniční – most Milénia – U&nbsp;Trati – Borská – Koperníkova – Tylova.<br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Gambrinus; Železniční; U&nbsp;Ježíška; Radobyčická; Belánka; Jižní Předměstí; Tylova (zastávka l. č. 18 – směr CAN); CAN Husova“.<br />Směr Ústřední hřbitov:&#160; Tylova – Koperníkova – Borská - U&nbsp;Trati – most Milénia – Železniční – most přes nádraží. <br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „CAN Husova; CAN Tylova; Tylova (zastávka l. č. 16 – směr Bory); Jižní Předměstí; Belánka (náhradní zastávka v&nbsp;ulici U&nbsp;Trati); Radobyčická; Železniční; Gambrinus. <br />Doprava v&nbsp;úseku Hlavní nádraží – U&nbsp;Práce – Tylova nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 12</b><br />Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „U Duhy a&nbsp;„Škoda III. brána“ obousměrně odkloněn přes ulici U&nbsp;Trati po trase: <br />Směr Nová Hospoda: Koterovská – most Milénia – U&nbsp;Trati – Borská – Koperníkova – Husova - Tylova.<br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „U Duhy; U&nbsp;Ježíška, Radobyčická; Belánka; Jižní Předměstí; Tylova (zastávka l. č. 18 – směr CAN); CAN Husova (nástupní zastávka l. č. 11); Škoda III. brána“.<br />Směr Božkov, Letkov:&#160; Tylova – Koperníkova – Borská – U&nbsp;Trati – most Milénia – Mikulášská . <br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „CAN Tylova; Tylova (zastávka l. č. 16 – směr Bory); Jižní Předměstí; Belánka (náhradní zastávka v&nbsp;ulici U&nbsp;Trati); U&nbsp;Ježíška; Mikulášská“.<br />Doprava v&nbsp;úseku Mikulášská – U&nbsp;Práce – Tylova nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 15</b><br />Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Gambrinus“ a&nbsp;„Jižní Předměstí“ obousměrně odkloněn přes ulici U&nbsp;Trati po trase: <br />Směr Borská pole, Nová Hospoda: most přes nádraží – Železniční – most Milénia – U&nbsp;Trati – Borská.<br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Gambrinus; Železniční; U&nbsp;Ježíška; Radobyčická; Belánka; Jižní Předměstí“.<br />Směr Lobzy:&#160; Borská – U&nbsp;Trati – most Milénia – Železniční – most přes nádraží. <br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Jižní Předměstí (v Borské ulici); Belánka (náhradní zastávka v&nbsp;ulici U&nbsp;Trati); Radobyčická; Železniční; Gambrinus.<br />Posilové spoje z&nbsp;Borských polí a&nbsp;Nové Hospody budou ukončeny v&nbsp;zastávce „Železniční“. <br />Doprava v&nbsp;úseku Hlavní nádraží – U&nbsp;Práce – Tylova - Koperníkova nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 16<br /></b>Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Pařížská“ a&nbsp;„Jižní Předměstí“ obousměrně odkloněn přes ulici U&nbsp;Trati po trase: <br />Směr Sídliště Bory: Americká – Prokopova – U&nbsp;Trati – Borská - Němejcova.<br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Pařížská; Prokopova, Radobyčická; Belánka; Jižní Předměstí“.<br />Směr Doubravka:&#160; Němejcova - Borská – U&nbsp;Trati – Prokopova - Americká. <br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Nám. Českých bratří; Jižní Předměstí (v Borské ulici); Belánka (náhradní zastávka v&nbsp;ulici U&nbsp;Trati); Prokopova (náhradní zastávka v&nbsp;ulici Prokopova); Pařížská“.<br />Doprava v&nbsp;úseku Mrakodrap – U&nbsp;Práce – Tylova - Koperníkova nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 17</b><br />Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Gambrinus“ a&nbsp;„Jižní Předměstí“ obousměrně odkloněn přes ulici U&nbsp;Trati po trase: <br />Směr Nová Hospoda: most přes nádraží – Železniční – most Milénia – U&nbsp;Trati – Borská.<br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Gambrinus; Železniční; U&nbsp;Ježíška; Radobyčická; Belánka; Jižní Předměstí“.<br />Směr Doubravka:&#160; Borská – U&nbsp;Trati – most Milénia – Železniční – most přes nádraží. <br />Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v&nbsp;zastávkách „Jižní Předměstí (v Borské ulici); Belánka (náhradní zastávka v&nbsp;ulici U&nbsp;Trati); Radobyčická; Železniční; Gambrinus.<br />Doprava v&nbsp;úseku Hlavní nádraží – U&nbsp;Práce – Tylova - Koperníkova nebude zajištěna.</p><p style="text-align: justify"><i><b>Autobusové linky:</b></i></p><p style="text-align: justify">Autobusové linky budou od cca 15. hod. do cca 19. hod. odkloněny následovně:</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 20</b><br />Po dobu uzavírky Americké ulice, bude pozměněno otáčení spojů linky č. 20 v&nbsp;centru města. Po odbavení cestujících v&nbsp;zastávce „Muzeum“ budou pokračovat spoje na Anglické nábřeží, do Kopeckého sadů, kde v&nbsp;zastávce linek č. 33, 40 „Muzeum“ ve směru na Košutku odbaví cestující a&nbsp;budou pokračovat dále po trase shodné s&nbsp;linkami č. 33, 40 Františkánskou ul., náměstím Republiky (odbaví v&nbsp;zastávce „Náměstí Republiky“), Rooseveltovou ul., po Rooseveltově mostu, ul. Otýlie Beníškové (odbaví v&nbsp;zastávce „Otýlie Beníškové“) do Malické ul. a&nbsp;dále po stálé trase na Bílou Horu.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 27</b><br />Celodenně nebudou spoje linky ve směru z&nbsp;Košutky odbavovat v&nbsp;zastávce „U Práce“, která bude přeložena do Tylovy ulice.<br />Po dobu uzavírky Americké ulice pojede linka obousměrně z&nbsp;rondelu ulicemi Otýlie Beníškové, Rooseveltovou ul., náměstím Republiky, Františkánskou ul., do Goethovy ul., kde v&nbsp;zastávce „Muzeum“ skončí. Zpět na Košutku pojede ve stejné trase ze zastávky „Muzeum“ v&nbsp;Kopeckého sadech – obousměrně po trase linky č. 33, s&nbsp;odbavováním na všech zastávkách objízdné trasy.</p><p style="text-align: justify"><b>Linka č. 34<br /></b>Po dobu uzavírky Americké ulice pojede linka obousměrně z&nbsp;rondelu ulicemi Otýlie Beníškové, Rooseveltovou ul., náměstím Republiky, Františkánskou ul., do Goethovy ul., kde v&nbsp;zastávce „Muzeum“ skončí. Ve směru do Třemošné pojede ve stejné trase ze zastávky „Muzeum“ v&nbsp;Kopeckého sadech – obousměrně po trase linky č. 33, s&nbsp;odbavováním na všech zastávkách objízdné trasy.</p><p style="text-align: justify"><b>Linky č. 35 a&nbsp;57</b><br />Po dobu uzavírky Americké ulice budou spoje linky ve směru od Radčic ukončeny již v&nbsp;zastávce „CAN Husova“. Zpět na Malesice a&nbsp;Křimice budou spoje odjíždět ze zastávky „CAN Husova“ na časy dle jízdního řádu.<br /></p>Thu, 25 Apr 2019 09:38:15 GMT128986342Fitness seniorské hřiště a „ Jedeme dál “ – bradla a žebřinyhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/fitness-seniorske-hriste-a-jedeme-dal-bradla-a-zebriny.aspx<p>Tento týden si představíme další (předposlední) stroj, který můžeme využívat při našich trénincích chůze s&nbsp;NW holemi.<br /><b>Bradla – žebřiny je jeden stroj se dvěma cvičebními prvky</b>. Tento cvičební stroj nevyužíváme tak často, jako ostatní stroje, jelikož jeho obtížnost je už vysoká.</p><p><b>Bradla</b> slouží k&nbsp;posilování několika svalových skupin jako jsou horní končetiny, stehna, břicho a&nbsp;záda. Při tomto cvičení můžeme zlepšovat správné držení těla. A&nbsp;jak si na bradlech zacvičit? Postavíme se zády k&nbsp;zařízení a&nbsp;uchopíme madla, pokrčíme nohy a&nbsp;přitahujeme je k&nbsp;tělu a&nbsp;zase zpět do původní polohy. Vše provádíme plynule a&nbsp;velmi opatrně za pomoci lektora.</p><p><b>Žebřiny</b>, tento cvičební prvek také slouží k&nbsp;posilování horní části těla, ale také k&nbsp;protahování. V&nbsp;první variantě se pevně uchopíme v&nbsp;nejvyšší části žebřin a&nbsp;přitáhneme hrudník k&nbsp;dlaním. Naši klienti však raději využívají stroj k&nbsp;protahování a&nbsp;to tak, že opřou nohu o&nbsp;žebřík a&nbsp;dlaněmi se přitahují k&nbsp;chodidlu. I&nbsp;u&nbsp;tohoto cvičení postupujeme plynule a&nbsp;opatrně nejlépe za pomoci lektora<br /></p>Thu, 25 Apr 2019 08:17:57 GMT128986337„ Jedeme dál “ náhrady státního svátku Velikonoce 22.4. 2019 http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/jedeme-dal-nahrady-statniho-svatku-velikonoce-22-4-2019.aspx<p>Halóó, haloó , připomínáme , že náhradní hodiny za Státní svátek – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ proběhnou v&nbsp;pátek 26.4.2019 v&nbsp;klasických časech ….tedy v&nbsp;9:30, ve 13:00 a&nbsp;14:00 hod.<br /></p>Thu, 25 Apr 2019 08:07:06 GMT128986336V sobotu 4. a v neděli 5. května 2019 připravily dopravní podniky provoz mimořádných linekhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/v-sobotu-4-a-v-nedeli-5-kvetna-2019-pripravily-dopravni-podniky-provoz-mimoradnych-linek.aspx<p><b>V sobotu 4. května a&nbsp;v&nbsp;neděli 5. května 2019 </b>připravily PMDP, a.s. provoz mimořádných linek, tramvajemi řady T, autobusem Škoda 706 RTO a&nbsp;trolejbusy Škoda 9 Tr a&nbsp;14 Tr.<br />Tramvaje řady T budou jezdit ze zastávky při manipulační koleji „U Zvonu“ v&nbsp;Křižíkových sadech v&nbsp;trase náměstí Republiky – sady Pětatřicátníků – Bory – náměstí Republiky a&nbsp;zpět ke Zvonu. Odjíždět ze zastávky "U Zvonu" budou v&nbsp;časech 13:30, 13:52, 14:15, 14:37, 15:00, 15:22, 15:45, 16:22, 16:45, 17:07, 17:30, 17:52, 18:15, 18:30. V&nbsp;neděli 5. 5. pojede poslední spoj v&nbsp;17:07.<br />Autobus Škoda 706 RTO bude jezdit na lince, která vyjede ze zastávky „Muzeum“ v&nbsp;Kopeckého sadech a&nbsp;pojede přes náměstí Republiky na Bílou Horu a&nbsp;zpět přes centrum města k&nbsp;Muzeu. Odjezdy linky ze zastávky „Muzeum“ budou v&nbsp;těchto časech 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 17:45 a&nbsp;18:30. V&nbsp;neděli 5. 5. pojede poslední spoj v&nbsp;17:00.<br />Trolejbusy Škoda 9 Tr a&nbsp;14 Tr budou jezdit na lince, která vyjede ze zastávky „Muzeum“ v&nbsp;Kopeckého sadech a&nbsp;přes Anglické nábřeží a&nbsp;ulici U&nbsp;Prazdroje pojede po trase linky 15 do Lobez a&nbsp;odtud zpět k&nbsp;Muzeu. Odjezdy linky ze zastávky „Muzeum“ budou v&nbsp;časech 13:35, 14:05, 14:20, 14:50, 15:05, 15:35, 15:50, 16:25, 16:40, 17:05, 17:20, 17:50, 18:05 a&nbsp;18:30. V&nbsp;neděli 5. 5. pojede poslední spoj v&nbsp;17:05.<br />Cena za jednu jízdu z&nbsp;počáteční zastávky&#160; na trase až do konečných zastávek je stanovena na 40 Kč za osobu, děti do 15 let včetně a&nbsp;senioři nad 70 let na 20 Kč, děti do 6 let věku mají přepravu zdarma. Pro rodiny s&nbsp;dětmi platí rodinná jízdenka, kterou mohou využít 2 dospělí a&nbsp;až 2 děti za 90 Kč.<br /><b>Jízdenky nelze zakoupit pomocí Plzeňské karty, Plzeňské jízdenky či platebními kartami.</b><br /></p><p><b>Ing. Jiří Ptáček, MBA<br />Dopravně provozní ředitel<br /></b></p>Wed, 24 Apr 2019 16:48:40 GMT128986330Úklid lochotínských podchodů mokrou metodou http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/uklid-lochotinskych-podchodu-mokrou-metodou.aspx<p>Dnes 23. 4. 2019 v&nbsp;odpoledních hodinách bude vyčištěn mokrou metodou podchod u&nbsp;tramvaje č. 4 u&nbsp;Lochotínského pavilonu. Podchod Bolevecká (u stanice Shell) byl uklizen mokrou metodou dne 19. 3. 2019, z&nbsp;důvodu jeho znečištění. Čištění spočívá v&nbsp;mytí podlah, schodů, obkladů a&nbsp;oken z&nbsp;vnitřní a&nbsp;vnější strany. Další čištění podchodů mokrou metodou proběhne dne 28. 5. 2019. Úklid formou metení je pravidelně prováděn pracovníky veřejně prospěšných prací celoročně (2x týdně).<br /></p>Tue, 23 Apr 2019 08:28:16 GMT128986303