ÚMO1 - aktuality z obvoduhttp://umo1.plzen.eu/aktualitycs© Úřad městského obvodu Plzeň 1Tue, 19 Nov 2019 22:22:09 GMTTue, 19 Nov 2019 22:22:09 GMTČlenové Klubu Jednička poznali, jak funguje svět kolem nás http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/clenove-klubu-jednicka-poznali-jak-funguje-svet-kolem-nas.aspx<p>Senioři z&nbsp;Klubu Jednička navštívili plzeňskou Techmanii, kde mohli prozkoumat všechny expozice. <br />Pro návštěvníky jsou připraveny interaktivní exponáty, kde si každý jednotlivec může vyzkoušet, jak fungují přírodní jevy, obory lidských činností a&nbsp;spousta dalšího. <br />Jednotlivé exponáty nabízí například Vodní svět, Vzhůru dolů, Chemistři, Pod hladinou, Člověk a&nbsp;zvíře, 150 let průmyslu v&nbsp;Plzni, Inženýr, nebo tolik oblíbená expozice Vesmír.<br /></p><p>Prohlídka Techmania Science Center zakončila pestrý program exkurzí, který připravil městský obvod Plzeň 1 v&nbsp;tomto roce. <br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img width="400" height="300" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/IMG_0141-3.JPG" /></td></tr><tr><td><img width="400" height="533" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/IMG_0125-4.JPG" /></td></tr><tr><td><img width="400" height="533" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/IMG_0127-1.JPG" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Tue, 19 Nov 2019 13:32:04 GMT128987893Městský obvod zahájil čtvrtou seč a úklid spadaného listíhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/mestsky-obvod-zahajil-ctvrtou-sec-a-uklid-spadaneho-listi.aspx<p style="text-align: justify">Na území městského obvodu Plzeň 1 probíhá čtvrtá seč v&#160;letošním roce, která je spojená s&#160;prováděním úklidu spadaného listí z&#160;travnatých ploch. V&#160;rámci sekání se odstraní i&#160;z&#160;travnatých ploch psí exkrementy a&#160;drobné nečistoty. Termín dokončení seče je stanoven do 10. 12. 2019. <br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><img alt="" width="400" height="533" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/sec_listi.jpg" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Fri, 15 Nov 2019 12:36:17 GMT128987869Uzavírka jízdních pruhů na Karlovarské ulici v Plznihttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/uzavirka-jizdnich-pruhu-na-karlovarske-ulici-v-plzni.aspx<p>Z důvodu opravy povrchu vozovky, v&nbsp;termínu od 22.11.2019 do 27.11.2019, dojde k&nbsp;uzavření jízdních pruhů v&nbsp;Plzni, Karlovarské ulici. Práce budou provedeny postupně ve dvou etapách, kdy bude uzavřen vždy jen jeden jízdní pruh -</p><p>Etapa I.<br />místní komunikace I. třídy č. A&nbsp;1701 Karlovarská, v&nbsp;Plzni- <br />- částečná uzavírka jízdního pásu tj. úplná uzavírka vnějšího jízdního pruhu (pro přímý směr jízdy do centra) v&nbsp;prostoru před křižovatkou s&nbsp;Lidickou ulicí,</p><p>Etapa II.<br />místní komunikace I. třídy č. A&nbsp;1701 Karlovarská, v&nbsp;Plzni- <br />- částečná uzavírka jízdního pásu tj. úplná uzavírka prostředního jízdního pruhu (pro přímý směr jízdy do centra) v&nbsp;prostoru před křižovatkou s&nbsp;Lidickou ulicí,<br />&#160;<br />Dodavatel stavebních prací –<br />-&#160;SILBA s.r.o., IČO: 26397242, sídlem Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň.<br />-&#160;Telefon do společnosti: 377 919 260; mobil 724 375 561<br />-&#160;E-mail: <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;silbasro&#64;silbasro.cz">silbasro@silbasro.cz</a>, <a class="nw" href="http://www.silbasro.cz">http://www.silbasro.cz</a></p><p><img width="500" height="720" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/dopravniomezeni.png" /></p><p>Odbor životního prostředí a&nbsp;dopravy<br />ÚMO Plzeň 1<br /></p>Fri, 15 Nov 2019 07:42:01 GMT128987863Přijďte na slavnostní rozsvícení vánočních stromů v MO Plzeň 1http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/prijdte-na-slavnostni-rozsviceni-vanocnich-stromu-v-mo-plzen-1.aspx<p style="text-align: justify">Městský obvod Plzeň 1 zve všechny občany na tradiční adventní akci.&#160;Na&#160;úterý 3. prosince je připravené rozsvícení symbolu Vánoc jako každý rok v&nbsp;parku U&nbsp;Bazénu na Lochotíně. Akce začíná v&nbsp;17 hodin, zahrají a&nbsp;zazpívají umělci ze Základní umělecké školy v&nbsp;Třemošné. Novinkou tradiční akce bude ohňová show. MO&#160;Plzeň 1 uskutečnil anketu (webové stránky obvodu, zpravodaj Plzeňská jednička a&nbsp;při akci Sportmanie 2019) s&nbsp;dotazem, zda si občané přejí při rozsvícení obvodního stromu zopakovat jako už několik let ohňostroj. Výsledky ankety přinesly zamítavé stanovisko respondentů a&nbsp;proto připravili organizátoři akce v&nbsp;letošním roce změnu. Rozsvícení stromu bude provázet ohňová show - tzv. tichý ohňostroj.</p><p style="text-align: justify">Na základě požadavku občanů z&nbsp;Vinic bude letos rozsvícen vánoční stromek i&nbsp;v&nbsp;této lokalitě. MO&#160;Plzeň 1 vysadil pro tyto účely na louce za školou jedli korejskou. Slavnostní akce se uskuteční 10. prosince od 17 hodin. Přijďte s&nbsp;námi pobýt v&nbsp;adventním čase.</p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><img width="600" height="424" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/letak_rozsviceni_stromu-1.jpg" /></td></tr><tr><td><img width="600" height="424" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/souhlas_foto-1.jpg" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Thu, 14 Nov 2019 13:52:12 GMT128987860Voda pro Bolevecký rybník http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/voda-pro-bolevecky-rybnik.aspx<p style="text-align: justify">Rekreačně velmi oblíbená soustava Boleveckých rybníků se v&nbsp;současné době potýká se nedostatkem vody. Výstavba sídlišť na Severním Předměstí v&nbsp;letech 1972-1982 vzala soustavě rybníků z&nbsp;15. a&nbsp;16. století přibližně čtvrtinu přirozeného povodí, protože srážkové vody z&nbsp;ulic i&nbsp;střech panelových domů jsou svedeny kanalizací mimo povodí potoka.&#160; <br />Největším rybníkem soustavy je Velký Bolevecký rybník s&nbsp;rozlohou 42,15 ha. Na něm se v&nbsp;současné době deficit vody projevuje nejcitelněji. Chybí v&nbsp;něm cca 300 tis. m3 vody, což odpovídá poklesu hladiny o&nbsp;70 cm.&#160; Provedené průzkumy ukázaly, že během letních měsíců červen až srpen výpar významně převyšuje přítok. <br />Město Plzeň (vlastník a&nbsp;správce rybníků) proto nechalo zpracovat vodohospodářskou studii k&nbsp;prověření dalších zdrojů vody k&nbsp;doplnění rybníků. Studie navrhuje jednak varianty přirozené, například převedení dešťové vody ze zpevněných ploch v&nbsp;povodí, úpravu odtokových poměrů a&nbsp;využití zdrojů podzemní vody. Dále studie zvažuje využití vody ze zdrojů mimo povodí rybníků, jimiž jsou infiltrace a&nbsp;čerpání vody z&nbsp;Berounky, případně dočištění a&nbsp;využití vod vypouštěných z&nbsp;ČOV (čistírny odpadních vod).&#160; <br />Navrhované úpravy hospodaření se srážkovou vodou budou vyžadovat projektovou přípravu a&nbsp;postupné stavební úpravy v&nbsp;povodí.&#160; Využití zdrojů jako je infiltrovaná voda z&nbsp;řeky Berounky nebo voda z&nbsp;ČOV musí být dále podrobně prověřeny a&nbsp;posouzeny oborníky. Bude se jednat o&nbsp;opatření v&nbsp;krátkodobém i&nbsp;dlouhodobém horizontu.<br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><img width="600" height="413" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/Bolevak1.jpg" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Thu, 14 Nov 2019 13:43:27 GMT128987859Po roce se znovu potká vedení MO Plzeň 1 s veřejností z Košutkyhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/po-roce-se-znovu-potka-vedeni-mo-plzen-1-s-verejnosti-z-kosutky.aspx<p>Na středu 20. listopadu jsou zváni obyvatelé z&nbsp;Košutky na již druhé setkání s&nbsp;vedením obvodu. První setkání proběhlo před koncem loňského roku v&nbsp;Restauraci U&nbsp;rytíře Lochoty a&nbsp;neslo se v&nbsp;konstruktivním a&nbsp;přátelském duchu. Diskuse se zúčastnilo téměř třicet obyvatel, kteří si přišli pro odpovědi na otázky týkající se např. územního plánu, investic v&nbsp;obvodu, rekonstrukcí a&nbsp;kapacity mateřských škol či dopravní obslužnosti obvodu.<br />Setkání se uskuteční 20. 11. 2019 od 18 hodin v&nbsp;restauraci U&nbsp;Rytíře Lochoty. <br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/setkani_20112019.pdf"><img width="400" height="283" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/letak-6.JPG" /></a></td></tr><tr><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/souhlas_foto-1.jpg"><img width="400" height="283" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/souhlas_foto-1.jpg" /></a></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Thu, 14 Nov 2019 13:35:45 GMT128987858Městský obvod 1 zve na Mikulášský plavecký přebor seniorůhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/mestsky-obvod-1-zve-na-mikulassky-plavecky-prebor-senioru.aspx<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img width="600" height="847" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/Vystrizek.PNG" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Thu, 14 Nov 2019 07:42:28 GMT128987850Městský obvod Plzeň 1 rozsvítí letos vánoční strom i na Vinicíchhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/mestsky-obvod-plzen-1-rozsviti-letos-vanocni-strom-i-na-vinicich.aspx<p>Na základě přání občanů Vinic byla&#160; vysazena na louce za školou jedle korejská. Tímto bylo splněno přání a&nbsp;už se těšíme na společné rozsvícení „vánočního stromu“ v&nbsp;úterý 10. prosince 2019.</p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><img width="600" height="800" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/IMG_3590_OTOCENY.JPG" /></td></tr><tr><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/letak_rozsviceni_stromu.pdf"><img width="600" height="424" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/letak_rozsviceni_stromu.jpg" /></a></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Tue, 12 Nov 2019 07:41:07 GMT128987822Herní prvek na dětském hřišti v Nýřanské ulici je osazenhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/herni-prvek-na-detskem-hristi-v-nyranske-ulici-je-osazen.aspx<p>Ve čtvrtek 7. 11. došlo k&nbsp;instalaci herního prvku na „Duhové hřiště“ v&nbsp;Nýřanské ulici. Prvek byl bezprostředně po instalaci označen zákazovou páskou včetně informační tabulky vysvětlující zákaz vstupu, protože je nutné, aby došlo k&nbsp;řádnému vytvrdnutí betonu v&nbsp;základových patkách. V&#160;tomto týdnu bude provedena kontrola osazení prvku dodavatelem a&nbsp;v&nbsp;případě, že betonové patky budou v&nbsp;betonu řádně ukotveny, bezpečnostní páska bude odstraněna. <br />Žádáme uživatele hřiště o&nbsp;respektování tohoto zákazu.<br />Děkujeme.<br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/Resized_20191108_081535_8503.jpg"><img width="300" height="225" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/Resized_20191108_081535_8503.jpg" /></a></td><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/Resized_20191108_081519_6254.jpg"><img width="300" height="225" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/Resized_20191108_081519_6254.jpg" /></a></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Tue, 12 Nov 2019 07:34:46 GMT128987821Končí XX.turnus a začne XXI.turnus „Jedeme dál“http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/konci-xx-turnus-a-zacne-xxi-turnus-jedeme-dal.aspx<p>Minulý týden se nám nenápadně přehoupl z&nbsp;měsíce října do měsíce listopadu. Tento týden nám skončí jubilejní XX. kurz a&nbsp;po týdnu volna rozjedeme XXI.kurz „Jedeme dál“. Tento kurz nazýváme <b>zimní </b>a bude probíhat v&nbsp;termínu<b> 18.11.2019 – 24.1.2020. </b>Nový zimní turnus bude delší, Vánoce a&nbsp;svátky s&nbsp;nimi spojené zasáhly do termínů našeho chození, a&nbsp;tak jsme se rozhodli, že o&nbsp;Vánocích v&nbsp;týdnu od <b>23.12.2019 do 3.1. 2020 </b>budeme odpočívat, hodně jíst a&nbsp;pak v&nbsp;pondělí <b>6.1.2020</b> se do toho opět pořádně obujeme a&nbsp;vše dohoníme. Těšíme se na krásné zimní tréninky s&nbsp;Vámi.<br />Váš tým“ Jedeme dál“.<br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img width="550" height="651" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/mavamewww.jpg" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Fri, 08 Nov 2019 08:17:59 GMT128987805„Jedeme dál“ připravuje nový zimní turnus kondičního chozeníhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/jedeme-dal-pripravuje-novy-zimni-turnus-kondicniho-chozeni.aspx<p>Tento týden nám končí XX. kurz, ale nebuďte smutní. Po týdenním volnu nám začne XXI.kurz „Jedeme dál“. A&#160;tak je nejvyšší čas se poohlédnout po nové přihlášce. Pokud přemýšlíte o&#160;zdravém pohybu na zdravém vzduchu, neváhejte a&#160;přidejte se k&#160;nám. <b>Zimní kurz</b> proběhne v&#160;termínu <b>18.11.2019 – 24.1.2020.</b> Tento kurz bude výjimečně delší, protože bude o&#160;Vánocích volno. <b>Přihlášku </b>si můžete stáhnout na webových stránkách <a class="nw" href="http://www.jedemedal.cz">www.jedemedal.cz</a>, FB stránkách: jedeme dál a&#160;poslat i&#160;emailem:bolehovska@totemplzen.cz., nebo osobně vyzvednout na recepci <b>TOTEMu, Kaznějovská 51.<br /></b>Informativní schůzka k&#160;novému XX. turnusu „Jedeme dál“&#160; proběhne<b> 11.11.2019 v&#160;15:00 v&#160;TOTEMu, Kaznějovská 51.</b> Přijďte se pozeptat, poradit, přihlásit. Těšíme se na Vás.</p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img alt="" width="600" height="849" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/prihlaska.jpg" /></td></tr><tr><td><img alt="" width="600" height="849" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/zakladniinformace1.jpg" /></td></tr><tr><td><img alt="" width="600" height="849" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/zakladniinformace2.jpg" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Thu, 07 Nov 2019 07:28:03 GMT128987797Městský obvod Plzeň 1 zve na zábavné odpoledne s harmonikouhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/mestsky-obvod-plzen-1-zve-na-zabavne-odpoledne-s-harmonikou.aspx<p><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/seniori_v_sokolovne.jpg"><img width="600" height="424" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/seniori_v_sokolovne.jpg" /></a></p>Tue, 05 Nov 2019 07:08:59 GMT128987785Senioři z Klubu Jednička navštívili Bohemia Sekt http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/seniori-z-klubu-jednicka-navstivili-bohemia-sekt.aspx<p>Členové Klubu Jednička navštívili v&nbsp;pátek 1. 11. 2019 oblíbený <b>Bohemia Sekt ve Starém Plzenci</b>, kde se dozvěděli jaký je rozdíl mezi klasickou a&nbsp;charmatovou metodou výroby. Prohlídli si zachovalé sklepy, zjistili zajímavosti o&nbsp;historii Bohemia sektu i&nbsp;o&nbsp;malém počtu lidí, kteří se podílejí na výrobě tolik oblíbeného sektu a&nbsp;nakoukli, jak se Bohemia Sekt vyrábí. Jako zakončení si milé průvodkyně připravily ochutnávku několika druhů Bohemia Sektu, kde si můžete vybrat i&nbsp;nealkoholickou variantu. <br /></p><p>Městský obvod Plzeň 1 připravil pro členy Klubu Jednička ještě jednu zajímavou prohlídku a&nbsp;to návštěvu v&nbsp;plzeňské Techmanii, která zakončí letošní nabídku exkurzí.&#160; <br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img width="550" height="367" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/IMG_0736-1.JPG" /></td></tr><tr><td><img width="550" height="413" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/IMG_0062.JPG" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Mon, 04 Nov 2019 13:31:46 GMT128987778Říjen končí a my „Jedeme dál“ http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/rijen-konci-a-my-jedeme-dal.aspx<p>Účastníci projektu „Jedeme dál“ vesele pochodují kolem boleveckých rybníků už sedmý týden v&nbsp;našem XX. turnuse. Pilně trénují a&nbsp;mají dobrou náladu a&nbsp;hodně uchozených šťastných kilometrů.Ze stromů pomalu mizí listí, a&nbsp;to je znamení, že nám začíná listopad a&nbsp;sním se objeví i&nbsp;chladné dny. Tak přidáme při oblékání jednu vrstvu, do termosky nalijeme čaj, do batohu přidáme rukavice a&nbsp;čepice (co kdyby náhodou) a&nbsp;vyrazíme na další tréninky. <br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img width="500" height="375" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/rijenwww-1.jpg" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Fri, 01 Nov 2019 08:09:12 GMT128987767„Jedeme dál“ - NW holehttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/jedeme-dal-nw-hole.aspx<p>V sedmém týdnu našeho projektu „Jedeme dál“&#160;si řekneme o&nbsp;základním nástroji, který využíváme při každé tréninkové vycházce a&nbsp;tím jsou<b> NW hole</b>, nebo jak mi říkáme hůlky na kondiční chůzi.Kondiční chůze je přirozená chůze s&nbsp;aktivním pohybem paží. Koordinujeme při ní pohyb pravá noha, levá ruka a&nbsp;naopak.</p><p><b>Co je dobré vědět pro používání holí?</b></p><p>Pevné uchycení hole na ruce řemínkem.<br />Hole se pohybují podél těla. Trup by se měl při chůzi mírně vychýlit dopředu,tělo držte vzpřímené, boky otáčejte směrem dopředu, během pohybu ruky musí být hůl pevně sevřená, když je ruka s&nbsp;holí zcela vzadu, je třeba stisk uvolnit a&nbsp;dlaň rozevřít. Paže jsou velice blízko těla. Odrážejte se holemi silou. Tempo chůze si samozřejmě určujte každý sám dle své fyzické kondice a&nbsp;zdatnosti. Hole neslouží jako opora. Mají nejen madlo, ale také rukavičku, která pomáhá při rychlém stylu chůze, kdy se ruka v&nbsp;jedné fázi pouští madla - díky rukavičce tedy hůl neztratíte.<br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img width="500" height="667" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/bezimecestounecestouwww-1.jpg" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Fri, 01 Nov 2019 07:32:57 GMT128987766Úplná uzavírka v Plzni, Malické ulicihttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/uplna-uzavirka-v-plzni-malicke-ulici.aspx<p style="text-align: justify"><b>V termínu od 06.11.2019 do 19.11.2019 dojde k&#160;úplné uzavírce vozovky v&#160;Plzni, Malické ulici</b>, v&#160;úseku mezi křižovatkou s&#160;ul. Otýlie Beníškové a&#160;křižovatkou s&#160;ul. Pod Všemi svatými. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům IZS, autobusům MHD a&#160;vozidlům stavby. Důvodem uzavírky je výstavba horkovodní přípojky pro nový bytový dům. Zároveň dojde na tomto úseku k&#160;vyblokování parkovacích stání. Vstupy do přilehlých objektů, včetně základní školy, zůstanou zachovány.<br /><b>Objízdná trasa byla stanovena-</b><br />-&#160;ve směru od Karlovarské ulice - ulicemi Otýlie Beníškové, Na Roudné, v&#160;Plzni<br />-&#160;ve směru od ulice Na Roudné- ulicemi Pod Všemi svatými, Na Roudné, Otýlie Beníškové, v&#160;Plzni.</p><p>Dodavatel stavebních prací –<br />-&#160;AZS 98, s.r.o., IČO 25227254, Koterovská 2208/158, 326 00 Plzeň. Tel.: + 420 377 924 517, <a class="nw" href="http://www.azs98.cz">www.azs98.cz</a>, kontaktní osoba Ondřej Kodýtek.</p><p><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/MALICKA-2.jpg"><img alt="" width="500" height="603" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/MALICKA.jpg" /></a><br />Odbor životního prostředí a&#160;dopravy<br />ÚMO Plzeň 1</p>Wed, 30 Oct 2019 12:20:25 GMT128987755Ukončení provozní sezóny fontánhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/ukonceni-provozni-sezony-fontan-1.aspx<p>Úřad městského obvodu Plzeň 1 <b>ukončí dne 31. 10. 2019 provozní sezónu fontán</b>, které jsou umístěné na území našeho městského obvodu. Jedná se o&#160;fontánu Prameniště, která je umístěna v&#160;parku U&#160;Bazénu a&#160;o&#160;fontánu v&#160;Západní ulici umístěnou před 1. ZŠ. Provoz fontán bude opětovně obnoven od května 2020. <br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img width="250" height="333" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/27718371_1753732278010636_1319380442_n-1.jpg" /></td><td><img width="250" height="333" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/fontana.jpg" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Wed, 30 Oct 2019 09:19:22 GMT128987752Do schránek obyvatel prvního plzeňského obvodu putuje další číslo zpravodaje Plzeňská jedničkahttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/do-schranek-obyvatel-prvniho-plzenskeho-obvodu-putuje-dalsi-cislo-zpravodaje-plzenska-jednicka.aspx<p><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/Jednicka_rijen_web.pdf"><img width="500" height="703" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/jednicka_5.JPG" /></a></p>Tue, 29 Oct 2019 13:35:35 GMT128987746Členové Klubu Jednička navštíví generální zkoušku muzikálu Elisabeth http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/clenove-klubu-jednicka-navstivi-generalni-zkousku-muzikalu-elisabeth.aspx<p>Městský obvod Plzeň 1 ve spolupráci s&#160;Divadlem J. K. Tyla zve všechny členy Klubu Jednička v&#160;sekci Jednička pro seniory na neveřejnou generální zkoušku muzikálu <b>Elisabeth.&#160; <br /></b>Celosvětově úspěšné dílo prestižních evropských tvůrců představuje životní osudy proslulé císařovny Alžběty, zvané Sisi, v&#160;nichž se prolínala láska, nenávist, radost i&#160;smrt. Romantický a&#160;zároveň tragický příběh nekonformní manželky císaře Františka Josefa I. na konzervativním vídeňském dvoře se odehrává na pozadí dramatických událostí upadajícího rakouskouherského mocnářství. <br />Generální zkouška muzikálu se uskuteční ve čtvrtek <b>28.&#160;listopadu 2019 od 11 hodin na Nové scéně. </b></p><p>Městský obvod Plzeň 1 nabízí členům Klubu Jednička návštěvu generální zkoušky pro dvě osoby, vstupné je zdarma.</p><p>Rezervace je možná buď e-mailem na adresu <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;simanovakl&#64;plzen.eu">simanovakl@plzen.eu</a> nebo osobně v&#160;kanceláři č. 111, v&#160;budově ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60.</p><p>Rezervace je možná pouze do vyčerpání kapacity sálu, která je 250 míst.</p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img alt="" width="450" height="300" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/divadlo-3.jpg" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Tue, 29 Oct 2019 13:21:07 GMT128987745Zveme na představení studie obnovy vnitrobloku Manětínská - Rabštejnskáhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/zveme-na-predstaveni-studie-obnovy-vnitrobloku-manetinska-rabstejnska.aspx<p><img alt="" width="600" height="854" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/investice/2019/pozvanka.JPG" /></p>Tue, 29 Oct 2019 12:24:23 GMT128987744Přijďte diskutovat o revitalizaci vnitrobloku Sokolovská 25 - 39http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/prijdte-diskutovat-o-revitalizaci-vnitrobloku-sokolovska-25-39.aspx<p style="text-align: justify"><b>Další vnitroblok v&nbsp;prvním plzeňském obvodu by se mohl v&nbsp;nejbližších letech dočkat revitalizace. Konkrétně se jedná o&nbsp;vnitroblok v&nbsp;Sokolovské ulici. Veřejná diskuse s&nbsp;občany k&nbsp;tomuto projektu se bude konat 11. listopadu 2019 mezi 15.00 a&nbsp;18.00 v&nbsp;sálu SPŠD v&nbsp;Plzni na Karlovarské 99.<br /><br /></b>„V současné době jsme v&nbsp;takzvané analytické části návrhu, čili zjišťujeme, jaké změny či úpravy by si obyvatelé přáli,“ říká ředitelka Útvaru koncepce a&nbsp;rozvoje města Plzně Irena Vostracká. K&nbsp;tomuto účelu ÚKRMP spolu s&nbsp;vedením městského obvodu Plzeň 1 chystá setkání s&nbsp;občany, na kterém budou chtít zjistit, co si ve vnitrobloku přejí jeho každodenní uživatelé.<br /><br />„Lidé mohou přicházet během celého odpoledne a&nbsp;budou se moci vyjádřit k&nbsp;tomu, jaké změny by si ve vnitrobloku přáli, jakou mají představu například o&nbsp;množství zeleně, herních prvků pro děti i&nbsp;dospělé a&nbsp;celkově o&nbsp;možnostech využití prostoru„ uvádí Jaroslav Holler, vedoucí ateliéru veřejného prostoru.<br /><br />„Již delší dobu se na nás obracejí obyvatelé jednotlivých bytových domů z&nbsp;tohoto vnitrobloku, od kterých jsme dostali řadu impulsů k&nbsp;tomu, že místní si přejí změnu a&nbsp;o&nbsp;revitalizaci mají zájem. To se shoduje s&nbsp;naším záměrem postupně revitalizovat vnitrobloky na sídlištích v&nbsp;našem obvodu. Mimo tento vnitroblok aktuálně řešíme také revitalizaci vnitrobloků například v&nbsp;ulicích Manětínská či Krašovská,“ říká starostka městského obvodu Plzeň 1 Helena Řežábová.<br /></p><p style="text-align: center"><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/investice/2019/20191014_Revitalizace_Sokolovska_A4_g.pdf"><img alt="" width="600" height="403" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/investice/2019/Revitalizace_Sokolovska_25_39.JPG" /></a></p>Tue, 29 Oct 2019 11:50:55 GMT128987741Další setkání vedení prvního plzeňského obvodu s veřejností bude ve Starobolevecké hospůdcehttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/dalsi-setkani-vedeni-prvniho-plzenskeho-obvodu-s-verejnosti-bude-ve-starobolevecke-hospudce.aspx<p style="text-align: center"><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/letak_novy_A4.pdf"><img width="600" height="429" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/promo-4.JPG" /></a></p>Tue, 29 Oct 2019 09:14:29 GMT128987738„Jedeme dál“ - náhradní termínhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/jedeme-dal-nahradni-termin.aspx<p>Pozor, pozor !!!!&#160; Náhrada <b>Státního svátku 28. 10. 2019 </b>(pondělí) v&nbsp;projektu „Jedeme dál“.<br />Všehny pondělní náhradní hodiny za Státní svátek 28. 10. 2019 proběhnou v&nbsp;pátek <b>1. 11. 2019</b> v&nbsp;klasických časech. <br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img width="550" height="550" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/podzimsBohunkouwww.jpg" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Fri, 25 Oct 2019 07:52:49 GMT128987726Blokové čištění komunikací II. etapa – podzim 2019http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/blokove-cisteni-komunikaci-ii-etapa-podzim-2019.aspx<p><b>Ve dnech&#160; 01.11. – 08.11.2019 dojde k&#160;blokovému čištění vybraných celoplošných parkovišť a&#160;parkovacích stání </b>v těchto ulicích – Mutěnická, Bzenecká, Strážnická, Žlutická a&#160;Toužimská, v&#160;Plzni. Práce budou prováděny po jednotlivých úsecích a&#160;termínech. Na uvedených parkovištích bude provedeno ruční čištění, včetně odstranění travin u&#160;obrubníků. Z&#160;tohoto důvodu je nutné vyblokovat parkovací místa (dopravní značení na jednotlivých úsecích bude instalováno vždy minimálně 7 dní předem). Vozidla, která zde zůstanou, budou odtažena. Samotné omezení parkování na jednotlivých úsecích bude trvat daný den od 08.00 do 14.00 hodin. Ihned po úklidu komunikace budou značky odstraněny a&#160;parkování bude obnoveno.</p><p><b>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</b></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="800" align="center" border="1"><tbody><tr><td valign="middle" width="400" align="center"><b>místo úklidu - ulice</b></td><td valign="middle" width="400" align="center"><b>týden</b></td><td valign="middle" width="400" align="center"><b>datum</b></td><td valign="middle" width="400" align="center"><b>den úklidu</b></td></tr><tr><td valign="middle" width="400" align="center">Mutěnická ( kolmá stání od objektu Mutěnická 6 ke Znojemské ul. )</td><td valign="middle" width="400" align="center">44.</td><td valign="middle" width="400" align="center">01.11.2019</td><td valign="middle" width="400" align="center">pátek</td></tr><tr><td valign="middle" width="400" align="center">Bzenecká 26 - 28 ( kolmá parkovací stání )</td><td valign="middle" width="400" align="center">&#160;44.&#160;</td><td valign="middle" width="400" align="center">01.11.2019</td><td valign="middle" width="400" align="center">pátek</td></tr><tr><td valign="middle" width="400" align="center">Strážnická 24 - 28 ( kolmá parkovací stání )</td><td valign="middle" width="400" align="center">45.</td><td valign="middle" width="400" align="center">04.11.2019</td><td valign="middle" width="400" align="center">pondělí</td></tr><tr><td valign="middle" align="center">Žlutická 37 - 29 ( kolmá parkovací stání, levá strana )</td><td valign="middle" align="center">45.</td><td valign="middle" align="center">05.11.2019</td><td valign="middle" align="center">úterý</td></tr><tr><td valign="middle" align="center">Žlutická40 42 ( podélná parkovací stání, pravá strana )</td><td valign="middle" align="center">45.</td><td valign="middle" align="center">05.11.2019</td><td valign="middle" align="center">úterý</td></tr><tr><td valign="middle" align="center">Žlutická 32 - 38 ( kolmá parkovací stání proti domu )</td><td valign="middle" align="center">45.</td><td valign="middle" align="center">06.11.2019</td><td valign="middle" align="center">středa</td></tr><tr><td valign="middle" align="center">Žlutická ( celoplošné parkoviště proti objektu 20-14, poslední řada )</td><td valign="middle" align="center">45.</td><td valign="middle" align="center">07.11.2019</td><td valign="middle" align="center">čtvrtek</td></tr><tr><td valign="middle" align="center">Žlutická ) celoplošné park. proti objektu Kralovická 20, druhá strana )</td><td valign="middle" align="center">45.</td><td valign="middle" align="center">07.11.2019</td><td valign="middle" align="center">čtvrtek</td></tr><tr><td valign="middle" align="center">Toužimská 1&#160;- 3 ( kolmá parkovací stání před domem )</td><td valign="middle" align="center">45.</td><td valign="middle" align="center">08.11.2019</td><td valign="middle" align="center">pátek</td></tr></tbody></table><p>Úřad městského obvodu Plzeň 1<br />Odbor životního prostředí a&#160;dopravy<br /></p>Thu, 24 Oct 2019 09:08:09 GMT128987718„Jedeme dál“ - základem dobré chůze je obuvhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/jedeme-dal-zakladem-dobre-chuze-je-obuv.aspx<p>V pondělí jsme rozjeli naplno šestý týden tohoto jubilejního XX. kurzu „Jedeme dál“. V&#160;minulých článcích jsme si řekli něco o&#160;rozdělení do výkonnostních skupin. Připomněli jsme si co to je kondiční chůze a&#160;jak se oblékat, aby se nám dobře chodilo. A&#160;tak nesmíme zapomenout na vhodnou obuv, aby i&#160;naše nohy byly v&#160;pohodlí.&#160;Vhodná obuv je základ dobré kondiční chůze. Správná obuv by měla být pohodlná a&#160;kvalitní. Nejlépe by byla kombinace běžecké a&#160;chodecké boty. Do těžšího terénu, například v&#160;lese, jsou vhodné boty s&#160;hrubší podrážkou. Obuv by měla být lehká, pohodlná a&#160;odpružená s&#160;nepromokavou úpravou. Tvar podrážky by neměl být úplně rovný. Boty by měly být z&#160;prodyšných materiálů. Výška boty by měla dosahovat pouze pod kotníky. Kotníkové boty nedovolují správný pohyb v&#160;kotníku.</p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"><tbody><tr><td><img width="500" height="165" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/2017_02_10JEDEMEDAL_vcemsevydatspravnenatrasu-2.jpg" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Thu, 24 Oct 2019 07:14:00 GMT128987717Upozornění pro klienty Úřadu městského obvodu Plzeň 1http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/upozorneni-pro-klienty-uradu-mestskeho-obvodu-plzen-1-1.aspx<p>V pátek 25. října 2019 bude z&nbsp;důvodu nemoci uzavřeno pracoviště CzechPOINT v&nbsp;budově Úřadu městského obvodu Plzeň 1. Doporučujeme proto všem klientům, využít pracoviště CzechPOINT na pobočce České pošty, Plzeň 23, alej Svobody 1277/21.<br />Děkujeme za pochopení.<br /></p>Wed, 23 Oct 2019 11:09:18 GMT128987710Doplnění herního prvku na dětské hřiště v Nýřanské ulici http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/doplneni-herniho-prvku-na-detske-hriste-v-nyranske-ulici.aspx<p style="text-align: justify">V termínu nejpozději do konce tohoto roku dojde k&nbsp;instalaci nového herního prvku na tzv. „Duhové hřiště“ v&nbsp;Nýřanské ulici. Herní prvek bude osazen na volné místo vzniklé odstraněním již nevyhovujícího herního prvku se skluzavkou v&nbsp;roce 2018. Jedná se o&nbsp;herní sestavu obsahující věž se střechou, skluzavkou a&nbsp;dvěma podestami, doplněnou lanovou lezeckou stěnou a&nbsp;houpačkovým modulem. Dodavatelem sestavy je společnost PALIS Plzeň, spol. s&nbsp;r. o., pořizovací cena sestavy činí 247 tis. Kč včetně DPH. <br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/20181118_132054.jpg"><img width="300" height="169" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/20181118_132054.jpg" /></a></td><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/prospect_xm100rap2.png"><img width="300" height="151" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/prospect_xm100rap2.png" /></a></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Tue, 22 Oct 2019 16:15:51 GMT128987700Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce, Plzeňhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/stavebni-upravy-zrucske-cesty-usek-nad-feronou-na-louce-plzen-1.aspx<p style="text-align: justify">Rádi bychom vás seznámili s&nbsp;průběhem stavební akce, týkající se úprav komunikace Zručská cesta v&nbsp;úseku Nad Feronou – Na Louce. Úpravy povrchů navázaly na rekonstrukci vodovodu a&nbsp;kanalizace provedenou v&nbsp;celém úseku Zručské cesty. V&nbsp;rámci stavby již bylo realizováno veřejné osvětlení a&nbsp;parkovací místa před mateřskou školou a&nbsp;v&nbsp;současné době pokračují práce na samotné komunikaci a&nbsp;chodnících. Zhotovitelem této akce je společnost EUROVIA CS, a.s. O&nbsp;dokončení této akce vás budeme informovat a&nbsp;výslednou podobu celého díla poté zveřejníme.<br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/aktuality/2019/zrucska_cesta.jpg"><img width="600" height="450" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/zrucska_cesta.jpg" /></a></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Tue, 22 Oct 2019 16:10:59 GMT128987699Pozvánka pro veřejnost - přijďte se podívat na sekání kosou v Komenského ulici a v Kralovické ulicihttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/pozvanka-pro-verejnost-prijdte-se-podivat-na-sekani-kosou-v-komenskeho-ulici-a-v-kralovicke-ulici.aspx<p style="text-align: justify">Plocha v&nbsp;Komenského ulici vedle velkého parkoviště u&nbsp;nákupního centra GERA je dvakrát do roka sekána kosou.&#160;V&nbsp;červnu byla posekána kosou i&nbsp;plocha v&nbsp;Kralovické ulici (trávník z&nbsp;boku domu Kralovická 10). Cílem je lidem ukázat techniku sekání kosou v&nbsp;sídlišti a&nbsp;sledovat jak se trávník chová při sekání kosou a&nbsp;zachovat luční květenu, která je i&nbsp;v&nbsp;sídlištní zástavbě velmi rozmanitá.&#160; <br />V sobotu 26. října 2019 od 07:00 hodin do 12:00 hodin&#160; (trávník vedle velkého parkoviště u&nbsp;NC Gera - Komenského ulice) a&nbsp;od 12:30 hodin do 18:00 hodin (trávník z&nbsp;boku domu Kralovická 10) máte jedinečnou možnost se podívat nebo si vyzkoušet sekání trávy kosou pod odborným dohledem sekáčů.&#160; Těší se na Vás profesionální sekáči. <br />Odbor životního prostředí a&nbsp;dopravy ÚMO Plzeň 1<br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><img width="300" height="225" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/sekac10.JPG" /></td><td><img width="300" height="225" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/sekac39.JPG" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Tue, 22 Oct 2019 16:03:28 GMT128987698Hluk a nepořádek v okolí OC Gera http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/hluk-a-neporadek-v-okoli-oc-gera.aspx<p style="text-align: justify">V poslední době se začaly množit stížnosti na zvýšený hluk a&nbsp;nepořádek v&nbsp;okolí znovuotevřeného klubu Arena v&nbsp;OC Gera. Tento problém nás velice trápí a&nbsp;snažíme se ho dostupnými prostředky řešit, avšak skutečně se nejedná o&nbsp;snadný úkol. Především jsme v&nbsp;kontaktu s&nbsp;provozovatelem klubu a&nbsp;důrazně na něho apelujeme, aby nedocházelo k&nbsp;podávání alkoholu mladistvým, což se dle našeho názoru uvnitř klubu skutečně neděje – mladiství návštěvníci jsou označeni páskami, aby je bylo snadno rozeznat a&nbsp;nebyl jim alkohol podáván, avšak větším problémem je právě to, že skupinky mladistvých nakupují alkohol v&nbsp;nedalekých supermarketech nebo si ho přinesou rovnou z&nbsp;domova. Právě popíjením v&nbsp;okolí OC Gera vzniká ten největší hluk a&nbsp;nepořádek. Z&nbsp;tohoto důvodu jsme dlouhodobě v&nbsp;kontaktu s&nbsp;PČR a&nbsp;Městskou policií, která na místo pravidelně dojíždí a&nbsp;snaží se udržet veřejný pořádek v&nbsp;okolí. Vzhledem k&nbsp;nedostatku strážníků je to však velmi náročný úkol. Když ještě uvážíme, že mladiství návštěvníci klubu jsou při požívání alkoholu z&nbsp;hlediska zákona poškozenými, je opravdu složité jakýmkoliv způsobem je sankcionovat, pokud nejsou strážníkem přímo přistiženi při konání protiprávního jednání.</p><p style="text-align: justify">Rádi bychom proto vyzvali všechny občany k&nbsp;součinnosti a&nbsp;okamžitému nahlášení rušení nočního klidu nebo jakéhokoliv protiprávního jednání, kterého budou svědkem v&nbsp;okolí klubu Arena, na služebnu&#160;PČR&#160;či MP.<br /></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1"><tbody><tr><td><img width="400" height="267" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/aktuality/2019/music_pro.JPG" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Mon, 21 Oct 2019 15:56:18 GMT128987689Informace k havárii na řece Úhlavěhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/informace-k-havarii-na-rece-uhlave.aspx<p>Výsledky rozborů odchycených ryb v&nbsp;řece Úhlavě Státním veterinárním ústavem Praha prokázaly jejich zdravotní nezávadnost a&nbsp;tedy ryby ulovené v&nbsp;tocích zasažených havárií je možné bez omezení konzumovat.</p><p>&#160;</p>Mon, 21 Oct 2019 13:37:23 GMT128987684Rozpočet MO Plzeň 1http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/rozpocet-mo-plzen-1.aspx<p>&#160;</p><p><span style="font-size: large"><b><u>Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020</u></b></span></p><ul><li><font color="#000000"><span style="font-size: small"><a href="/Files/umo1/rozpocet/Pruvodnidopisnavrh2020.pdf"><strong><u>Průvodní dopis k&#160;návrhu </u></strong><strong><u>rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 a&#160;střednědobého výhledu rozpočtu v&#160;letech 2021 - 2023</u></strong></a></span></font></li><li><a href="/Files/umo1/rozpocet/NavrhrozpoctuMOPlzen1narok2020astrednedobyvyhledrozpoctuvletech2021-2023.pdf"><font color="#000000"><span style="font-size: small"><u><b>Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 a&#160;střednědobý výhled rozpočtu v&#160;letech 2021 - 2023&#160; </b></u></span></font></a></li></ul><p>&#160;<span style="font-size: large"><b><u>Schválený rozpočet MO&#160;Plzeň 1 na rok 2019</u></b></span></p><p><span style="font-size: large"><span style="font-size: small">Rozpočet Městského obvodu Plzeň 1 na rok 2019 a&#160;střednědobý výhled rozpočtu v&#160;letech 2020 - 2022, byl schválen usnesením Zastupitelstva MO&#160;Plzeň 1 č. 31 dne 3. 12. 2018.</span></span></p><ul><li><font color="#000000"><span style="font-size: small"><u><b><a href="/Files/umo1/rozpocet/RozpocetMOPlzen1narok2019astrednedobyvyhledrozpoctuvletech2020-2022.pdf">Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019 a&#160;střednědobý výhled rozpočtu v&#160;letech 2020 - 202</a></b></u></span></font><font color="#000000"><span style="font-size: small"><u><b><a href="/Files/umo1/rozpocet/RozpocetMOPlzen1narok2019astrednedobyvyhledrozpoctuvletech2020-2022.pdf">2</a></b></u></span></font></li></ul><p>&#160;</p><p>Rozpočet MO&#160;Plzeň 1 v&#160;uplynulých letech:</p><ul><li><a href="/Files/umo1/rozpocet/RozpocetMOPlzen1narok2018astrednedobyvyhledrozpoctunaroky2019-2020.pdf">2018</a></li><li><a href="/Files/umo1/rozpocet/RozpocetMOPlzen1narok2017astrednedobyvyhledrozpoctu2018-2020.pdf">2017</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/RozpocetMOPlzen1vroce2016.pdf">2016</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/rozpocet_2015.pdf">2015</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/Schvalenyrozpocet2014.xls">2014</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/rozpocet_mo1_2013.pdf">2013</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/SR-zkracenyrozpocet2012.xls">2012</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/SR-zkracenyr.2011.xls">2011</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/SR_zkraceny_2010.xls">2010</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/SR_zkraceny_2009.xls">2009</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/Rozpocet_2008.xls">2008</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/SR-zkracenyr.2007.xls">2007</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/2006-SR.xls">2006</a></li><li><a class="nw" target="_blank" href="/Files/umo1/rozpocet/rozpocet2005.xls">2005</a></li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Tue, 06 Jan 2015 00:00:00 GMT193717