ÚMO1 - aktuality z obvoduhttp://umo1.plzen.eu/aktualitycs© Úřad městského obvodu Plzeň 1Fri, 22 Sep 2023 21:09:14 GMTFri, 22 Sep 2023 21:09:14 GMTPřijďte diskutovat o plánované proměně prostor v Majakovského http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/prijdte-diskutovat-o-planovane-promene-prostor-v-majakovskeho.aspx<p><b>Jak vypadá studie obnovy veřejného prostranství v&#160;Majakovského ulici? První plzeňský obvod ji 4. října v&#160;17 hodin představí občanům, a&nbsp;to ve spolupráci s&#160;Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Již druhé plánovací setkání se uskuteční v&nbsp;Bolevecké základní škole, konkrétně v&#160;prostorách malé jídelny. Po prezentaci studie bude následovat moderovaná diskuze s&#160;občany.</b></p><p><b><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/majakovskeho_soucasny_stav18.jpg" /><br /></b><i><span style="font-size: smaller">Současná podoba prostranství v&nbsp;Majakovského. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Když jsme se poprvé sešli v&#160;květnu, místní obyvatelé přišli s&#160;mnoha podněty a&nbsp;názory, jež architektka zapracovala do studie, kterou nyní představíme. A&nbsp;o&nbsp;její další podobě budeme poté dále diskutovat,“ uvedl místostarosta Jedničky Miroslav Šuma, který se zabývá investicemi a&nbsp;životním prostředím.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">První plánovací setkání navštívilo i&nbsp;přes nepříznivé počasí kolem čtyřiceti lidí, kteří při procházce územím vyplnili třicet dotazníkových formulářů. „Dalších 89 občanů pak vyplnilo on-line dotazník, na který jsme odkazovali na webu našeho obvodu. Těší mě, že se k&#160;tématu vyjádřilo tolik lidí,“ řekl další místostarosta Jiří Rezek, v&nbsp;jehož gesci je právě participace občanů na tvorbě veřejného prostoru.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">A jak vlastně lidé odpovídali? Mírná většina respondentů odpověděla kladně na vybudování multifunkčního hřiště, zbytek je odmítl. „Zdá se, že vhodnější bude takové hřiště nebudovat. Jako ideální kompromis se jeví parková úprava území a&nbsp;vybudování sportoviště ve formě herních prvků pro různé věkové kategorie,“ vysvětluje architektka Barbora Eismanová Nosková. Občané dále kladli velký důraz na klid a&nbsp;ticho v&#160;dané lokalitě. „Tyto hodnoty by měly být posíleny odcloněním a&nbsp;odhlučněním blízké komunikace,“ doplnila architektka. Většina obyvatel se pak shodla na tom, že si přeje zachovat zeleň, stromy a&nbsp;pískoviště; mnozí uvedli, že postrádají místa k&#160;sezení.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Pokud vše půjde podle plánu, nejpozději do roku 2025 bude dokončena projektová dokumentace a&nbsp;vydáno příslušné stavební povolení. Se samotnými pracemi se pak ideálně začne v&nbsp;roce 2026. Na revitalizaci tohoto sídlištního prostoru je předběžně vyčleněno více než deset milionů korun z&nbsp;rozpočtu prvního městského obvodu.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">.&#160;</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><b>Kudy na druhé plánovací setkání? </b></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Malá jídelna se nachází nedaleko hlavního vstupu do venkovního areálu Bolevecké ZŠ, který je z&#160;Majakovského ulice (mapka níže). Místo bude označeno šipkami. Přístup bohužel není bezbariérový.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><b>Facebooková událost</b>: <a class="nw" href="https://fb.me/e/5NOcDmz9K"><font color="#0563c1">https://fb.me/e/5NOcDmz9K</font></a>.</div><p><a href="/Files/umo1/majakovskeho_predstaveni_studie_bolevecka_zs-1.png"><img width="700" height="495" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/majakovskeho_predstaveni_studie_bolevecka_zs.png" /></a></p>Thu, 21 Sep 2023 13:52:09 GMT128997256Výtěžek Boleveckého běhu pomůže devítileté Marušcehttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/vytezek-boleveckeho-behu-pomuze-devitilete-marusce.aspx<p><b>Kolem plzeňských boleveckých rybníků se v&#160;sobotu 23. září uskuteční Bolevecký běh, v&#160;němž své síly změří malí i&nbsp;velcí závodníci. Výtěžek sedmého ročníku pomůže devítileté Marušce, která je těžce zrakově postižená a&nbsp;k&#160;poznávání světa potřebuje množství kompenzačních pomůcek. </b></p><p><b><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230921_bolevecky-2.jpg" /><br /></b><span style="font-size: smaller"><i>Do toho! Bolevecký běh je tradiční a&nbsp;oblíbená akce, která se koná v&nbsp;krásném okolí boleveckých rybníků.&#160;Foto: Archiv spolu Poběžte s&nbsp;námi v&nbsp;Bolevci</i></span></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Na závodníky čeká hned sedm kategorií: 60 m (nejmenší děti), 300 (malé děti, hoši a&nbsp;dívky), 900 m (hoši a&nbsp;dívky), 1500 m (hoši a&nbsp;dívky), 3000 m (hoši a&nbsp;dorostenky), 4750 m (dorostenci a&nbsp;ženy), 8400 m (muži a&nbsp;veteráni). Běžci se mohou registrovat prostřednictvím stránek <a class="nw" href="http://www.bolevak.eu/"><font color="#0563c1">www.bolevak.eu</font></a> a&nbsp;v&#160;den konání také na místě – tedy v&#160;Autocampu Ostende, kde bude zázemí celé akce. Kapacita běhu je 500 závodníků.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Jako první odstartují v&#160;9:30 hodin ti nejmladší závodníci a&nbsp;postupně se dostane i&nbsp;na starší běžce. Ženy a&nbsp;muži vyběhnou po poledni.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Ve 14:15 hodin akci okoření špetka kultury. Se svým pěveckým souborem Jéčko zde vystoupí Jaro Smejkal.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Organizátorem závodu je spolek Poběžte s&nbsp;námi v&nbsp;Bolevci; první plzeňský obvod je partnerem akce.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img width="700" height="990" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230921_Boleveckybeh_2023_nahled2.pdf.jpg" /></div>Thu, 21 Sep 2023 08:38:26 GMT128997251Výběrové řízeníhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/vyberove-rizeni-2139.aspx<p>Tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 1 vyhlašuje v&#160;souladu s&#160;§ 7 zákona č. 312/2002 Sb., o&#160;úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení místa:&#160;</p><p>referent/referentka Odboru stavebně správního Úřadu městského obvodu Plzeň 1 na dobu určitou po dobu čerpání mateřské dovolené, rodičovské dovolené a&nbsp;případně neplaceného volna do 4 let věku dítěte stávající zaměstnankyně. <a href="/Files/umo1/3_prilohac.1kVR_inzerat-2.pdf">Více informací naleznete zde.</a></p>Wed, 20 Sep 2023 16:58:43 GMT128997247Pozor, stůj, červená. Děti z mateřinek se zapojily do Dopravních hrátekhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/pozor-stuj-cervena-deti-z-materinek-se-zapojily-do-dopravnich-hratek.aspx<p><b>Děti celkem z&#160;patnácti tříd mateřských škol na Jedničce se v&#160;pondělí a&#160;v&#160;úterý 18. a&#160;19. září zapojily do Dopravních hrátek, které na dopravním hřišti u&#160;1. základní školy v&#160;Bolevci uspořádalo Středisko volného času RADOVÁNEK, jež areál spravuje. Na přítomné čekalo hned šest stanovišť zaměřených na dopravní výuku.</b></p><p><b><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230918_dopravni_hratky_detske_dopravni_hriste23-2.jpg" /><br /></b><i><span style="font-size: smaller">Stanoviště oddělení BESIP a&#160;děti ze 46. MŠ (ve Fibichově ulici). Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Jednotlivá stanoviště jsme pojali hravou formou, aby to všechny bavilo. Děti třeba mají za úkol vybarvit semafor, na dalším skládají puzzle z&#160;dopravních značek, také je čeká určování značek atd. Nechybí jízda zručnosti a&#160;za odměnu tady máme i&#160;skákací hrad, který přivezli zástupci plzeňské městské policie,“ popsala hlavní organizátorka a&#160;koordinátorka dopravního hřiště Ivana Jeslínková.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Ta akci zahájila společně s&#160;ředitelkou SVČ RADOVÁNEK Evou Tischlerovou a&#160;prvním místostarostou Jedničky Miroslavem Šumou. „Jsem rád, že se děti z&#160;našich školek mohou zapojit do takovéto akce, protože s&#160;dopravní výchovou je třeba začít už v&#160;útlém věku. To, jak se chovat v&#160;silničním provozu, si tady bezpečně vyzkouší právě ti nejmenší,“ řekl Šuma.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Na akci se kromě pracovníků SVČ RADOVÁNEK podíleli také plzeňští strážníci a&#160;zástupci oddělení BESIP.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Bolevecké dětské dopravní hřiště je otevřené od dubna do října (nebo i&#160;déle – dle aktuálního počasí), a&#160;to od pondělí do pátku od 15 do 18 hodin a&#160;během víkendů a&#160;svátků ve školním roce od 14 do 18 hodin. „S letošní sezonou se chceme rozloučit 31. října, kdy se na hřišti uskuteční jízda za snížené viditelnosti, a&#160;to od 15 do 18 hodin. Je to zajímavá akce a&#160;podle informací, jaké mám, ji pořádáme jediní v&#160;republice,“ zve Jeslínková. Hřiště je přístupné vchodem z&#160;Tachovské ulice.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230918_dopravni_hratky_detske_dopravni_hriste41.jpg" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Dopravní značky všichni dobře znají. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></div><p>&#160;</p><p><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230918_dopravni_hratky_detske_dopravni_hriste51.jpg" /><br /><i><span style="font-size: smaller">"Učíme se pravidla silničního provozu." Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></p>Wed, 20 Sep 2023 08:31:03 GMT128997240Na Jedničce odstartoval osmý ročník Plzeňské senior akademie http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/na-jednicce-odstartoval-osmy-rocnik-plzenske-senior-akademie.aspx<p><b>V&#160;lochotínském L-klubu ve čtvrtek 14. září slavnostně odstartoval osmý ročník Plzeňské senior akademie, do něhož se přihlásilo 42 seniorů z&#160;Jedničky. Kurz pořádá Městská policie Plzeň, která účastníky v&nbsp;deseti přednáškových blocích seznámí s&nbsp;tématy týkajícími se prevence kriminality. </b></p><p><b><img width="700" height="524" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230914_zahajeni_senior_akademie.jpg" /><br /></b><i><span style="font-size: smaller">Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Kurz potrvá do prosince a&nbsp;jeho účastníci se blíže seznámí s&#160;jednotlivými složkami Městské policie Plzeň, dozví se, jak si nenechat ublížit, jak se bezpečně pohybovat v&nbsp;kyberprostoru nebo jak zvládat mimořádné situace. Seznámí se také se základy první pomoci, problematikou odpadů na území města Plzně anebo s&#160;tím, jaké nebezpečí skrývají prodejní akce.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Součástí projektu jsou také exkurze, senioři se podívají na operační středisko městské policie a&nbsp;krajských hasičů, do útulku pro zvířata na Borských polích a&nbsp;také do požární stanice na Košutce.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Do tohoto projektu se zapojujeme každoročně. Senioři díky němu získají praktické znalosti z&#160;oblasti práva a&nbsp;bezpečnosti. Cílem je zejména to, aby se nestali obětmi trestného činu,“ vysvětlil místostarosta Jedničky Jiří Uhlík, v&#160;jehož gesci je právě bezpečnost. Osmý ročník Plzeňské senior akademie zahájil spolu s&#160;dalším místostarostou Miroslavem Šumou a&nbsp;zástupci vedení plzeňské městské policie.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Na projektu se kromě plzeňských strážníků a&nbsp;prvního městského obvodu podílí také BESIP, krajští zdravotničtí záchranáři, hasiči a&nbsp;policisté, Česká obchodní inspekce, Bílý kruh bezpečí a&nbsp;Čistá Plzeň.</div><p><img width="700" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230914_zahajeni_senior_akademie_foto_schlikova_orez-1.JPG" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Ze zahájení Plzeňské senior akademie v&nbsp;lochotínské L-klubu. Foto:&#160;MP Plzeň</span></i></p>Fri, 15 Sep 2023 11:43:33 GMT128997212Do ložnice vstupujte jednotlivě. Na komedii za polovinu s Klubem Jedničkahttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/do-loznice-vstupujte-jednotlive-na-komedii-za-polovinu-s-klubem-jednicka.aspx<p><b>Bláznivá komedie plná nečekaných scén. To je špičkově obsazená hra Do ložnice vstupujete jednotlivě, s&#160;níž&#160;do plzeňské Měšťanské besedy zavítá 22. října Divadelní společnost Háta. Členové&#160;Klubu Jednička se na představení mohou vydat za poloviční cenu. </b></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img alt="" width="700" height="467" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230912_loznice_2-1.jpg" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Foto: Archiv Divadelní společnosti Háta</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">I prostorná exkluzivní ložnice s&#160;velikou kruhovou postelí může být náhle těsná… Své o&#160;tom ví šéfredaktor a&#160;spolumajitel vydavatelství Philip Markham, který chtěl původně strávit večer mimo domov se svou ženou Joanou, a&#160;proto tam na zálety míří jeho společník Henry. Jenže se tam vydává i&#160;Joanina kamarádka Linda a&#160;bytový architekt Spenlow. Vše se samozřejmě šíleně zamotá a&#160;rozjíždí se kolotoč zoufalých zastíracích manévrů, nedorozumění a&#160;lží a&#160;nechtěných záměn osob. Vše ovšem vyvrcholí brilantní pointou.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Zaujalo vás toto představení z&#160;dílny dvou známých anglických dramatiků? Členové&#160;Klubu Jednička mají nyní možnost zakoupit vstupenky za poloviční cenu – 250 Kč.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Prodávat se budou přímo na Úřadu městského obvodu Plzeň 1 v&#160;kanceláři 104, a&#160;to <b>od&#160;13.&#160;září</b> od 8 hodin a&#160;dále pak v&#160;následujících úředních dnech (pondělí a&#160;středa: 8–12 hodin a&#160;13–17 hodin).</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><b>Pravidla pro koupi vstupenek</b>: Každý člen Klubu Jednička může zakoupit maximálně dvě vstupenky za rok. Pokud by měl zájem ještě o&#160;další, může se na dané představení zapsat jako náhradník a&#160;lístky si bude moci koupit, pokud se předtím neprodají. Vstupenky nelze rezervovat po telefonu ani e-mailem a&#160;jejich počet je omezený. Karta Klubu Jednička je nepřenosná.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">&#160;</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Představení: <b>Do ložnice vstupujete jednotlivě, 22. 10. 2023 od 14 hodin ve velkém sále&#160;Měšťanské besedy</b></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Cena pro členy&#160;Klubu Jednička: <b>250 Kč</b></div>Tue, 12 Sep 2023 13:27:11 GMT128997192Na osmém Boleveckém vinobraní teklo víno proudemhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/na-osmem-boleveckem-vinobrani-teklo-vino-proudem.aspx<p><b>Vína od vinařů z&#160;Čech a&#160;Moravy, dobré jídlo, spousta muziky, ale třeba i&#160;dílna uměleckého kováře. To všechno si užili návštěvníci osmého Boleveckého vinobraní, které se konalo v&#160;sobotu 9. září na Bolevecké návsi v&#160;Plzni. Na akci si našly cestu přes tisíce lidí. </b></p><p><b><img alt="" width="700" height="465" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan101.JPG" /><br /></b><i><span style="font-size: smaller">Bolevecké vinobraní se odehrávalo v&#160;pohodovém duchu. Foto: Milan Svoboda</span></i></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Bolevecké vinobraní je tradiční zářijovou událostí na Jedničce, kam lidé vyrážejí nejenom za vínem, ale i&#160;za muzikou. V&#160;Bolevci měla i&#160;letos zahrát cimbálová skupina, která však nakonec nevystoupila. „Ráno, těsně před akcí, jsme se dozvěděli, že kapela ze zdravotních důvodů nevystoupí. Ihned jsme začali hledat náhradní řešení, obvolávali jsme řadu hudebníků, zkoušeli jsme, kdo má čas. Místo cimbálovky nakonec zahráli Wenda Gang, písničkář Hynek Kočí a&#160;Strašlivá podívaná,“ vysvětlila vedoucí Organizačního odboru ÚMO Plzeň&#160;1 Diana Matějčková.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Hudební program dále doplnil pěvecký soubor Jéčko pod vedením Jara Smejkala a&#160;podvečer to v&#160;Bolevci rozjela rock'n'rollová partička St. Johnny, která rozhýbala nejednoho návštěvníka.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Vinobraní k&#160;Bolevci patří a&#160;já mám zato, že jsme si ho všichni moc užili,“ uvedla starostka prvního plzeňského obvodu Ivana Bubeníčková.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Do Bolevce zamířili zástupci devíti vinařství, kteří nabídli více než sedm desítek druhů vín. Nad rámec toho pak bylo možné ochutnat ještě tzv. naturální vína anebo vína z&#160;německé produkce.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Malí i&#160;velcí si mohli vyzkoušet lisování vína a&#160;čekala na ně také dílna uměleckého kováře, který předváděl, jak kout železo, což si zájemci mohli sami vyzkoušet.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Stejně jako v&#160;loňském roce měli i&#160;letos členové Klubu Jednička možnost zdarma navštívit přilehlý statek U&#160;Matoušů, a&#160;to včetně komentovaných prohlídek. Stačilo prokázat se klubovou kartou. Toho nakonec využilo několik desítek lidí.&#160;&#160;</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img alt="" width="700" height="465" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan70.JPG" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Wenda Gang. Foto: Milan Svoboda</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="465" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan109.JPG" /><br />Vedení MO Plzeň 1 zleva: místostarostové Jiří Uhlík a&#160;Jiří Rezek, starostka Ivana Bubeníčková, místostarosta Miroslav Šuma a&#160;předsedkyně Finančního výboru ZMO Plzeň 1.&#160;Zcela vpravo pak stojí Petr Kosař, který akci moderoval. Foto: Milan Svoboda</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="465" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan138.JPG" /><br />Dílna uměleckého kováře. Foto: Milan Svoboda</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="465" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan243.JPG" /><br />Na akci vládla pohodová atmosféra. Foto: Milan Svoboda</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="465" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan113.JPG" /><br />Soubor Jéčko se svým vedoucím Jarem Smejkalem. Foto: Milan Svoboda</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="465" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan291.JPG" /><br />St. Johnny. Foto: Milan Svoboda</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="465" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan89-1.JPG" /><br />Návštěvníci měli na výběr více než sedm desítek druhů vín. Na snímku místostarostové Miroslav Šuma a&#160;Jiří Rezek&#160;při degustaci.&#160;Foto:&#160;ÚMO Plzeň 1</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"></div><p><img alt="" width="700" height="465" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan183.JPG" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Bolevecká náves byla plná. Foto: Milan Svoboda</span></i></p><p><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="465" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan61-1.JPG" /><br />Organizační tým MO Plzeň 1. Foto: Milan Svoboda</span></i></p><p><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="465" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan153.JPG" /><br />Pohodová sobota. Foto: Milan Svoboda</span></i></p><p><i><span style="font-size: smaller"><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230909_bolevecke_vinobrani_milan105.JPG" /><br />Lisování vína. Foto:&#160;Milan Svoboda</span></i></p>Mon, 11 Sep 2023 14:31:49 GMT128997180Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/zasedani-zastupitelstva-mestskeho-obvodu-plzen-1-6.aspx<p style="text-align: center">Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 se koná</p><p style="text-align: center">ve středu dne 13.&#160;září 2023 od 15:30 hod.</p><p style="text-align: center"><br />ve společenském sále Mezigeneračního a&#160;dobrovolnického centra TOTEM, z.s., Kaznějovská 51, Plzeň.</p><p style="text-align: center"><a href="/Files/umo1/zmo1-st1-1_n002-5.pdf">OZNÁMENÍ</a></p>Fri, 08 Sep 2023 10:30:23 GMT128997171Ve školkách na Jedničce se pracovalo i během prázdninhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/ve-skolkach-na-jednicce-se-pracovalo-i-behem-prazdnin.aspx<p><b>Téměř 26 milionů korun investoval první plzeňský obvod do oprav v&#160;mateřských školách, které se dělaly během uplynulých letních prázdnin. V&nbsp;60. MŠ v&#160;Manětínské ulici se zcela proměnily dva pavilony a&nbsp;v&#160;87. MŠ v&#160;Komenského ulici nyní vaří v&#160;nové kuchyni. Pracovalo se i&nbsp;na jednom z&nbsp;objektů v&#160;areálu 91. MŠ v&#160;Jesenické ulici, kde jsou nová okna. </b></p><p><b><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/60_ms_investice_deti_pavilon_c_2.jpg" /><br /></b><i><span style="font-size: smaller">Pavilon C v&nbsp;60 MŠ má zcela nové prostory. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Nejvíce peněz, konkrétně 11,6 milionu korun, si vyžádaly opravy v&#160;Manětínské ulici. „V obou pavilonech jsou nové omítky a&nbsp;podlahy a&nbsp;zrekonstruovali jsme v&#160;nich sociální zařízení. Firma zde zároveň vyměnila rozvody vody, kanalizace i&nbsp;elektřiny,“ uvedl místostarosta Jedničky Miroslav Šuma.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Právě v&#160;těchto pavilonech začala školka fungovat teprve v&#160;loňském roce. Předtím prostory využívala Základní a&nbsp;mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň, která zde byla v&nbsp;nájmu. Ta se odstěhovala do nově zrekonstruovaných prostor na Slovanech, a&nbsp;tak bylo možné šedesátku rozšířit o&nbsp;tři třídy. Už v&#160;té době se naplánovala kompletní rekonstrukce prostor, nyní na ni došlo.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Čilý stavební ruch panoval o&nbsp;prázdninách také v&#160;87. MŠ v&#160;Komenského ulici, kde je nová kuchyně. V&nbsp;té původní dosloužila vzduchotechnika a&nbsp;v&#160;nevyhovujícím stavu byla také elektroinstalace. „Zde byly vyměněny veškeré rozvody elektroinstalace, teplé a&nbsp;studené vody a&nbsp;byla osazena nová jednotka vzduchotechniky pro přívod a&nbsp;odvod vzduchu. V&#160;kuchyni jsou nové omítky, dlažby i&nbsp;obklady. Řešili jsme rovněž oddělení tukové kanalizace, kdy bylo třeba osadit nový odlučovač tuků. Také jsme vyměnili převážnou část gastronomického zařízení. Součástí tohoto projektu byla též rekonstrukce přípravných kuchyněk v&nbsp;jednotlivých pavilonech školky a&nbsp;dále sociálního zařízení pro personál,“ popsal Šuma. V&#160;Komenského se proinvestovalo téměř 11 milionů korun.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Během prázdnin se pracovalo také v&#160;areálu 91. MŠ, konkrétně v&#160;pavilonu č. 2, kde je v&#160;nájmu soukromá základní škola Elementária. „Byl to jeden z&#160;posledních objektů, na němž ještě nebyla vyměněna okna. Součástí projektu bylo také posunutí lodžiových stěn a&nbsp;zateplení části fasády,“ uvedla vedoucí Odboru investic ÚMO Plzeň 1 Andrea Šlechtová. Opravy si zde vyžádaly investici ve výši 3,2 milionu korun.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">První plzeňský obvod spravuje dohromady osm mateřských škol. Ty je možné zaplnit až do kapacity 1394 míst, ovšem po udělení výjimek z&#160;počtu dětí pro školní rok 2023/2024 zde najdeme k&#160;obsazení 1203 míst. V&#160;letošním školním roce se podařilo umístit všechny děti starší tří let, které se řádně dostavily k&#160;zápisům. Kapacitně největší je 7. MŠ, která má pracoviště v&#160;Kralovické a&nbsp;Žlutické ulici, v&#160;letošním školním roce do ní nastoupilo dohromady 216 dětí.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/60_ms_opravy_pavilonu_c.jpg" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Děti nyní využívají nové sociální zařízení. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/87_ms_investice_sefkuchar_ludek_sokol_a_mistostarosta_miroslav_suma.jpg" /><br /><i><span style="font-size: smaller">V 87. MŠ vaří v&nbsp;nové kuchyni. Na snímku zleva vedoucí kuchař Luděk Sokol a&nbsp;místostarosta Miroslav Šuma, který má na starost investice. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i><i><span style="font-size: smaller"><br /></span></i></div>Thu, 07 Sep 2023 09:56:52 GMT128997153Vychází čtvrté letošní číslo Plzeňské Jedničkyhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/vychazi-ctvrte-letosni-cislo-plzenske-jednicky.aspx<p><b>Letošní čtvrté číslo Plzeňské Jedničky vychází 6. září a&nbsp;opět je nabité informacemi z&#160;prvního městského obvodu. Už se stalo zvykem, že v&#160;každém čísle najdou čtenáři rozhovor s&#160;někým, kdo je nějak spjatý s&#160;obvodem. Tentokrát padla volba na&#160;Věru Řežábovou, vedoucí kroužku Boleváček a&nbsp;oceňovaného tanečního klubu IMPRO, který funguje na Vinicích pod hlavičkou pionýrského oddílu Mikulka. Zpravodaj pak přináší i&nbsp;mnoho dalších zajímavých témat. </b></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Čtenáři v&#160;něm naleznou vyhodnocení soutěže Rozkvetlá Jednička, a&nbsp;to včetně povídání s&#160;Ivanou Špačkovou, jednou z&#160;výherkyň. Ta v&#160;Kralovické ulici založila tzv. instantní záhon a&nbsp;před panelovým domem se jí podařilo vytvořit malou botanickou zahrádku, kde jsou nejen okrasné květiny, ale třeba i&nbsp;bylinky nebo bazének pro ptáky.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Naše redaktorka dále zavítala do mateřských škol, v&#160;nichž se během prázdnin pracovalo, připravila reportáž ze seče kosou na Sylvánu a&nbsp;nenechala si ujít ani zlatou svatbu manželů Ernestových z&#160;Lochotína, kteří se svěřili se zaručeným receptem na spokojené soužití.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Nechybí informace z&#160;Klubu Jednička, oblíbená hádanka spojená se soutěží o&nbsp;knihy anebo ohlédnutí za Dnem s&#160;městským obvodem Plzeň 1 na letošní Sportmanii.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Zpravodaj bude v&#160;následujících dnech distribuován do domácností v&#160;prvním plzeňském obvodu, vy jím však můžete již nyní listovat virtuálně (stačí kliknout na titulní stranu pod tímto textem).</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><a href="/Files/umo1/20230830_JEDNICKA_zari_2023_pro_web-1.pdf"><img width="700" height="990" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230830_JEDNICKA_zari_2023_pro_web-page-001.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">&#160;</div>Wed, 06 Sep 2023 12:59:31 GMT128997141Dřevěná věž na Bolevecké návsi musela k zemi. Hrozilo, že spadnehttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/drevena-vez-na-bolevecke-navsi-musela-k-zemi-hrozilo-ze-spadne-1.aspx<p><b>K&#160;zemi šlo v&#160;úterý 5. září dřevěné požární leziště na Bolevecké návsi. Kvůli špatnému technickému stavu, snížené statické spolehlivosti a&nbsp;stabilitě panovaly obavy, že by mohlo dojít k&#160;pádu věže. Vyplynulo to z&nbsp;posouzení stavu konstrukce zpracované projekční kanceláří. Památkově chráněný objekt nahradí replika, v&#160;příštím roce vznikne projektová dokumentace, posléze by se mohlo začít se samotnou stavbou.</b></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230905_vez_pozarni_leziste_bolevec7-3.jpg" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Demolice dřevěné věže na Bolevecké návsi. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Požární leziště, které se kdysi používalo také jako sušárna hadic, již léta nesloužilo svému účelu. „Objekt byl v&#160;technicky nevyhovujícím stavu, zchátralý a&nbsp;hrozilo, že by se mohl zřítit a&nbsp;někoho zranit,“ uvedl místostarosta Jedničky Miroslav Šuma.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Podle dostupných pramenů byla věž na návsi postavena pravděpodobně v&#160;roce 1920. I&nbsp;přesto, že byla několikrát opravována, dřevěná konstrukce již nebyla v&#160;dobrém stavu. V&#160;posudku se uvádí, že vlastnosti dřeva jsou ovlivněny stářím, poškozené povětrnostními vlivy, zemní vlhkostí, ale také dřevokaznými houbami a&nbsp;škůdci. Z&nbsp;mykologického průzkumu vyplynulo, že by bylo nutné celou konstrukci rozebrat, očistit a&nbsp;napadené dřevo nahradit novým, provést nové spoje a&nbsp;dřevo prosytit fungicidními prostředky proti houbám, plísním, mechům, řasám a&nbsp;dřevokazným škůdcům. Některé prvky by pak musely být zesilovány nebo zcela nahrazeny.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Celková oprava a&nbsp;sanace stávající konstrukce by byla velmi nákladná, složitá a&nbsp;neekonomická. S&nbsp;ohledem na rozsah poškození nám bylo doporučeno objekt demolovat a&nbsp;nahradit novým. Na něj v&#160;příštím roce připravíme projektovou dokumentaci,“ řekla vedoucí Odboru správy majetku ÚMO Plzeň 1 Eva Štědrá.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Dokumentace na novou věž vznikne se souhlasem památkářů. „Rád bych všechny ujistil, že věž se na Boleveckou náves zase vrátí. Je to důležitá dominanta návsi a&nbsp;jde o&nbsp;nedílnou součást vesnické památkové zóny Bolevec. Také je to symbol zdejších dobrovolných hasičů, který připomíná dlouhou historii sboru,“ vysvětlil Šuma. Doplnil, že novou věž pak budou hasiči zase moci plně využívat.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230905_vez_pozarni_leziste_bolevec30-1.jpg" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Dřevo bylo na některých&#160;místech&#160;ve velmi špatném stavu. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230905_vez_pozarni_leziste_bolevec-1.jpg" /><br />Původní věž nahradí v&nbsp;budoucnu replika. Foto: Archiv ÚMO Plzeň 1</span></i></div><p><br /><br /></p>Wed, 06 Sep 2023 10:48:28 GMT128997137Vedle gymnázia v Sokolovské vyrostl skatepark, vůbec první na Lochotíněhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/vedle-gymnazia-v-sokolovske-vyrostl-skatepark-vubec-prvni-na-lochotine.aspx<p><b>Ve východní části sportoviště vedle Gymnázia Františka Křižíka v&#160;Sokolovské ulici vznikl nový skatepark. Tvoří jej celobetonová monolitická stavba, kterou využijí zejména skateboardisté a&#160;jezdci na freestylových koloběžkách. Na přilehlém hřišti pak byly doplněny nové herní prvky, např. do země zapuštěné trampolíny nebo akční balanční plošinky, vedlejší herní plocha pro házenou zůstala zachována. Hřiště bude slavnostně otevřeno v&#160;úterý 12.&#160;září, akce spojená se skateshow se zde uskuteční od 15 do 18 hodin. </b></p><p><b><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/skatepark_sokolovska20.jpg" /><br /></b><i><span style="font-size: smaller">Nový skatepark v&#160;Sokolovské ulici. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Skatepark vyrostl v&#160;místě dvou nevyužívaných volejbalových hřišť,“ uvedl místostarosta Jedničky Miroslav Šuma. Ten doufá, že sportoviště po revitalizaci znovu ožije. „Na zdejším sídlišti to bude vůbec první takové hřiště a&#160;jak víme, po sportovištích takového typu je dnes poptávka,“ konstatoval. Areál bude nově otevřený i&#160;pro veřejnost. „Ve dnech výuky od 14 hodin a&#160;během víkendů, svátků a&#160;prázdnin bude fungovat ve stejném režimu jako blízký Sportpark&#160;1,“ doplnil Šuma.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">S budováním skateparku se začalo letos v&#160;březnu, na konci letních prázdnin byly stavební práce hotové, následovalo umístění mobiliáře včetně laviček či mobilní pergoly. Stavby se ujala společnost Mystic Construction, která se již téměř třicet let věnuje realizacím skateparků po celé České republice a&#160;na svém kontě jich má již desítky.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Tento skatepark se charakterově vyznačuje středně těžkými prvky, které imitují prostředí ulice, jako jsou grindovací zídky, zábradlí a&#160;další. Dominují mu rozjezdové překážky, na jedné straně je příjemné dlouhé zešikmení, kterému říkáme beng, s&#160;horní obrubníkovou neboli slappy hranou. Na druhé straně je zapuštěná zatáčka, která ve spojení s&#160;proti rádiem vytváří minirampu. Celou jednu stranu skateparku pak lemuje dlouhý obrubníkový neboli slappy patník. Skatepark je příjemně průjezdný, a&#160;přestože je menších rozměrů, má rozmanité využití,“ popsal zástupce firmy Mystic Construction Martin Lucuk, sám nadšený skateboardista.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Stavba skateparku vyšla na 7,3 milionu korun, a&#160;to včetně umístění herních prvků, výměny závěsných sítí, úpravy tartanového povrchu v&#160;části areálu a&#160;také umístění mobiliáře včetně laviček a&#160;pergoly.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Již v&#160;úvodu bylo zmíněno, že v&#160;úterý 12. září se uskuteční slavnostní otevření skateparku. Akce vypukne v&#160;15 hodin a&#160;návštěvníci se mohou těšit na skateboardovou show, školu skateboardu a&#160;fingerboard zónu. O&#160;hudební doprovod se postará DJ, občerstvení je zajištěno.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><a class="nw" href="https://fb.me/e/1mt57z3mH">Facebooková událost ke slavnostnímu otevření zde.</a></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img alt="" width="700" height="990" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/skatepark_sokolovska_plakat.png" /></div><p><a class="nw" href="https://www.kudyznudy.cz/"><img width="250" height="42" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/kudyznudy-RGB-6.jpg" /></a></p>Tue, 05 Sep 2023 09:37:35 GMT128997126Na Lochotíně se rozloučili s prázdninami. Ve sportovním duchuhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/na-lochotine-se-rozloucili-s-prazdninami-ve-sportovnim-duchu.aspx<p><b>Dohromady kolem patnácti set lidí zavítalo v&#160;sobotu do parku U&nbsp;Bazénu na Lochotíně, kde se konala akce Hurá do školy aneb Děti, hýbejte se. Během sportovně laděného odpoledne si děti mohly vyzkoušet celou řadu sportů, mohly se zapojit do soutěže o&nbsp;hodnotné sportovní ceny, užít si kouzelnickou show nebo si nechat podepsat fotku od své oblíbené sportovní hvězdy</b>.</p><p><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_mv99-2.jpg" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Akce Hurá do školy aneb Děti, hýbejte se měla velký úspěch. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Všichni víme, jak je pohyb důležitý a&nbsp;že je dobré jej rozvíjet už v&nbsp;raném věku. I&nbsp;proto bych si moc přála, aby měly děti závěr prázdnin spojený právě s&#160;touto akcí,“ uvedla starostka prvního plzeňského obvodu Ivana Bubeníčková.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Je krásné počasí a&nbsp;já jsem rád, že děti vyhnalo ven, než aby seděly u&nbsp;počítačů nebo telefonů. Sport není jen o&nbsp;fyzickém, ale i&nbsp;o&nbsp;duševním zdraví, takže děti v&#160;něm musíme podporovat,“ nechal se slyšet známý fotbalista David Limberský, který byl hvězdou odpolední autogramiády. Spolu s&#160;ním se podepisovali také fotbalista Luděk Pernica, hokejisté David Kvasnička a&nbsp;Filip Jansa, házenkář Ondřej Šafránek a&nbsp;futsalisté Dušan Künstner a&nbsp;Tomáš Buchta.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Děti, které se chtěly zapojit do soutěže o&nbsp;ceny, čekalo hned osm sportovních stanovišť. Tři z&nbsp;nich připravila Nadace sportující mládeže a&nbsp;dvě byla v&nbsp;režii házenkářek DHC Plzeň. Na dalších stanovištích se hrál stolní Stiga hokej s&nbsp;klubem Gladiators Plzeň, florbal v&nbsp;podání klubu FBC Plzeň a&nbsp;pozemní hokej, který zajistil klub HC 1970 Bolevec.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Na akci byl také tým z&nbsp;Krašovská Aktivity centra, který vystoupil na speciálních trampolínách, jež mohli vyzkoušet i&nbsp;návštěvníci. Prostor dostali také parkouristé, neboť právě na Krašovské je největší parkourové hřiště v&nbsp;republice. Návštěvníci si užili také vystoupení roztleskávaček Cheerleaders Jaguars, což je klub, který funguje pod hlavičkou Střediska volného času RADOVÁNEK; představily se také mažoretky.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Velký úspěch sklidil se svým originálním vystoupením moderní kouzelník a&nbsp;iluzionista Štěpán Šmíd, nechybělo ani oblíbené malování na obličej.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_milan3.JPG" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Stolní Stiga hokej. Foto: Milan Svoboda</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_milan254.JPG" /><br />Akci zahájilo vedení prvního plzeňského obvodu. Zprava starostka Ivana Bubeníčková, místostarostové Miroslav Šuma a&#160;Jiří Rezek, předsedkyně&#160;Finančního výboru ZMO Plzeň Lucie Pernglau a&nbsp;místostarosta Jiří&#160;Uhlík. Foto: Milan Svoboda</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_milan11.JPG" /></span></i><br /><i><span style="font-size: smaller">Cheerleaders Jaguars. Foto:&#160;Milan Svoboda</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><i><span><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_milan54.JPG" /></span></i></span></i><br /><span style="font-size: smaller"><i>Soutěžní stanoviště Nadace sportující mládeže. Foto: Milan Svoboda<i><span><i><span>&#160;</span></i></span></i></i></span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span style="font-size: smaller"><i><i><span><i><span><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_milan76.JPG" /><br />Další ze stanovišť Nadace sportující mládeže. Foto: Milan&#160;Svoboda</span></i></span></i></i></span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span style="font-size: smaller"><i><i><span><i><span><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_milan83-1.JPG" /><br />Soutěžní stanoviště DHC Plzeň. Foto: Milan Svoboda</span></i></span></i></i></span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span style="font-size: smaller"><i><i><span><i><span><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_milan106.JPG" /><br />Kouzelník Štěpán Šmíd. Foto: Milan Svoboda</span></i></span></i></i></span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span style="font-size: smaller"><i><i><span><i><span><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_milan123.JPG" /><br />Trampolíny z&nbsp;Krašovská Aktivity centra.&#160;Foto: Milan Svoboda</span></i></span></i></i></span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span style="font-size: smaller"><i><i><span><i><span><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_milan250.JPG" /><br />Autogramiáda fotbalistů Davida Limberského (v černém triku) a&nbsp;Luďka Pernici.</span></i></span></i></i></span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span style="font-size: smaller"><i><i><span><i><span><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_milan116.JPG" /><br />Soutěžní stanoviště pozemního hokeje. Foto: Milan Svoboda</span></i></span></i></i></span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span style="font-size: smaller"><i><i><span><i><span><img width="700" height="465" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230902_hura_do_skoly_milan174.JPG" /><br />Parkouristé z&nbsp;Krašovské. Foto: Milan Svoboda</span></i></span></i></i></span></div>Mon, 04 Sep 2023 16:57:47 GMT128997117Vedení Jedničky přivítalo na 31. základní škole skoro stovku prvňáčků http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/vedeni-jednicky-privitalo-na-31-zakladni-skole-skoro-stovku-prvnacku-1.aspx<p><b>Šestadevadesát prvňáčků ve čtyřech třídách přivítalo v&nbsp;pondělí 4. září vedení prvního plzeňského obvodu na 31. základní škole v&#160;ulici Elišky Krásnohorské v&#160;Plzni na Lochotíně. Každý prvňák dostal od obvodu knihu a&nbsp;drobné dárky. Do prvních tříd pak zamířili ještě roztomilí plyšoví maskoti.</b></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230904_31_zs_vitani_prvnaku36.jpg" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Na snímku druhá zleva ředitelka&#160;31. ZŠ&#160;Miluše Kurzová, zástupkyně ředitelky pro první stupeň Markéta Peštová, starostka Jedničky Ivana Bubeníčková, předsedkyně Finančního výboru&#160;ZMO Plzeň 1 a&nbsp;místostarosta Jiří Uhlík. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Asi každý se vás teď bude ptát, jestli jste se těšili, a&nbsp;já vidím, že určitě ano. Budu moc ráda, když se vám ve škole bude líbit nejenom první den, ale i&nbsp;ty další,“ řekla prvňáčkům starostka prvního plzeňského obvodu Ivana Bubeníčková. Její kolega, místostarosta Jiří Uhlík, pak promluvil k&#160;přítomným rodičům. „Před patnácti lety jsem tady stál stejně jako vy. Do první třídy tehdy nastupoval můj syn a&nbsp;já si doteď vybavuji tu nervozitu. Mohu ale říct, že jsou tady výborní učitelé a&nbsp;děti se zde navíc mohou věnovat celé řadě mimoškolních aktivit,“ nechal se slyšet Uhlík.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Do všech tříd základních škol zřizovaných městem Plzní v&#160;pondělí nastoupilo cca 16 tisíc žáků. Z&nbsp;toho má být 1847 těch, kteří do školních lavic usedají poprvé. Loni bylo prvňáčků 1781. Větší počet žáků je dán nejen tím, že do plzeňských škol nastupují děti ukrajinských válečných běženců, ale také víceletým příchodem silnějších populačních ročníků do prvních tříd.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230904_31_zs_vitani_prvnaku21-1.jpg" /><br /><span style="font-size: smaller"><i>Na 31. ZŠ nastoupilo do prvních tříd dohromady 96 dětí. Foto: ÚMO Plzeň 1</i></span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span style="font-size: smaller"><i><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230904_31_zs_vitani_prvnaku53.jpg" /><br />Každý prvňáček dostal od obvodu knihu a&nbsp;drobné dárky. V&nbsp;jedné z&nbsp;prvních tříd je rozdávali místostarostové Miroslav Šuma (vlevo)&#160;a&nbsp;Jiří Rezek. Foto: ÚMO Plzeň 1</i></span></div>Mon, 04 Sep 2023 16:46:25 GMT128997116Bolevecké vinobraní se uskuteční již poosmé http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/bolevecke-vinobrani-se-uskutecni-jiz-poosme.aspx<p><b>Tradiční Bolevecké vinobraní se letos uskuteční druhou zářijovou sobotu od 11 do 19 hodin na Bolevecké návsi. Akce, na niž si v&#160;loňském roce našly cestu přes tři tisíce lidí, se bude konat již poosmé. </b></p><p><b><img alt="" width="700" height="467" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20220910_bolevecke_vinobrani_svoboda349.jpg" /><br /></b><i><span style="font-size: smaller">Tak to vypadalo loni na Boleveckém vinobraní. Foto: Milan Svoboda</span></i></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Do Bolevce se svými víny zamíří vinaři z&#160;devíti vinařství z&#160;Čech a&#160;Moravy. Dohromady přivezou kolem&#160;sedmi desítek druhů vín. „Opravdu bude z&#160;čeho vybírat. Přijďte, moc se na vás těšíme,“ řekla za vedení prvního plzeňského obvodu starostka Ivana Bubeníčková.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">A protože k&#160;dobrému vínu patří i&#160;dobré jídlo, mohou se návštěvníci i&#160;letos těšit na gurmánské speciality.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Návštěvníky čeká bohatý hudební program,&#160;děti si užijí tvořivé dílny a&#160;budou si moci vyzkoušet lisování vína. Své řemeslo zde předvede také kovář.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Během Boleveckého vinobraní bude možné stejně jako v&#160;loňském roce navštívit přilehlý statek U&#160;Matoušů, přičemž členové Klubu Jednička budou mít vstupné zdarma, a&#160;to včetně komentovaných prohlídek. Bude však nutné se prokázat klubovou kartou, přičemž obsluha pokladny si zapíše její číslo.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">&#160;</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><b>Program</b></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><div style="margin: 0cm 0cm 8pt">11:00&#160; Wenda Gang</div><div style="margin: 0cm 0cm 8pt">13:00&#160;&#160; Soubor Jéčko</div><div style="margin: 0cm 0cm 8pt">14:00&#160;&#160; Hynek Kočí - písničkář</div><div style="margin: 0cm 0cm 8pt">15:00&#160;&#160; Strašlivá podívaná</div><div style="margin: 0cm 0cm 8pt">18:00&#160;&#160; Rock'n'rollová partička St. Johnny</div></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">&#160;</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img width="700" height="990" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230531_bolevecke_vinobrani_plakat.png" /></div>Mon, 04 Sep 2023 00:00:00 GMT128997041U Košuteckého jezírka vznikne zázemí pro dětskou skupinu i občerstvení http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/u-kosuteckeho-jezirka-vznikne-zazemi-pro-detskou-skupinu-i-obcerstveni.aspx<p><b>U Košuteckého jezírka vznikne objekt pro dětskou skupinu se sportovním zaměřením a&nbsp;zároveň občerstvení pro veřejnost. Na novém projektu, který v&#160;červnu odsouhlasili zastupitelé městského obvodu Plzeň 1, již pracují architekti, aktuálně na dokumentaci pro stavební povolení. Vycházejí přitom z&#160;původního návrhu zvaného Paluba Jezírko, který se vedení Jedničky rozhodlo po mnoha úvahách přepracovat, a&nbsp;to zejména kvůli jeho vysoké ceně a&nbsp;také minimální šanci získat na něj dotační podporu.</b></p><p><b><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/skolka_pudorys_skica_nosek_raffelova.jpg" /><br /></b><span style="font-size: smaller"><i><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; line-height: 107%; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA">Skica půdorysu: Nosek &amp; Raffelová architekti, s. r. o.</span></i></span></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Na původně zamýšlený projekt měl náš obvod vyhrazeno zhruba 22 milionů korun, jenže v&nbsp;poslední době prudce narostly ceny stavebních materiálů a&nbsp;ocitli jsme se na částce kolem 36 milionů korun, což je pro náš rozpočet zkrátka hodně, když jde navíc jen o&nbsp;občerstvovací zařízení,“ vysvětlil místostarosta Jedničky Miroslav Šuma. I&nbsp;proto se vedení obvodu rozhodlo vydat se jinou cestou a&nbsp;v&#160;části objektu vytvořit zázemí pro dětskou skupinu s&#160;kapacitou 24 míst. Zároveň se tím otevřela možnost pro získání peněz z&#160;Národního fondu obnovy, konkrétně ve výzvě: Budování kapacit dětských skupin. „Tato dotace může být až do výše 25 milionů korun,“ doplnil Šuma.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Podle něj jde o&nbsp;kompromis k&#160;původně zamýšlenému projektu, neboť součástí toho nového bude rovněž občerstvení i&nbsp;WC pro veřejnost, což si občané přáli. „Je to kompromis nejen pro občany, ale i&nbsp;pro náš rozpočet,“ podotkl Šuma. Objekt vyroste na stejném půdorysu, jako byl zamýšlen ten původní, přičemž prostory dětské skupiny a&nbsp;bistra budou stavebně oddělené.&#160;</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Již v&#160;úvodu bylo zmíněno, že architektonická kancelář nyní zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení, poté budou známy i&nbsp;finanční nároky na stavbu. „Pokud vše půjde podle plánu, samotnou stavbu bychom rádi zahájili ještě v&nbsp;příštím roce,“ řekla vedoucí Odboru investic ÚMO Plzeň 1 Andrea Šlechtová.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Lokalita kolem Košuteckého jezírka je mezi občany prvního plzeňského obvodu velmi oblíbená, využívají ji na procházky a&nbsp;k&nbsp;odpočinku. Ještě před lety zde stával objekt Bacardi, který byl ale dlouhodobě nevyužíván a&nbsp;pro svůj havarijní stav byl v&#160;roce 2020 zdemolován.</div><p><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/jezirko_kosutecke_plocha_po_bacardi-2.jpg" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Když vše půjde podle plánu, začne se tady příští rok stavět. Dříve zde stával objekt známý jako Bacardi. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i><br /></p>Thu, 31 Aug 2023 11:21:52 GMT128997089V Rozkvetlé Jedničce nejvíce zabodovaly zahrádky před panelákyhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/v-rozkvetle-jednicce-nejvice-zabodovaly-zahradky-pred-panelaky.aspx<p><b><span>Zahrádky před panelovými domy letos hrály prim v&#160;soutěži Rozkvetlá Jednička, kterou na jaře vyhlásil první plzeňský obvod. Do soutěže se přihlásilo třicet pěstitelů, kteří zaslali dohromady více než sto fotografií ze zahrádek, oken či balkonů. Šest vybraných pěstitelů přijalo ve středu 30. srpna v&#160;obřadní síni ÚMO Plzeň 1 vedení obvodu, aby jim předalo poukázky do zahradnictví na 500 korun, pamětní listy a&#160;symbolicky i&#160;květiny. </span></b></p><p><b><span><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230830_rozkvetla_jednicka_iva113.jpeg" /><br /></span></b><i><span style="font-size: smaller"><span>Ocenění zahrádkáři se starostkou Jedničky Ivanou Bubeníčkovou (zcela vlevo) a&nbsp;místostarostou Miroslavem Šumou (zcela vpravo). Snímky ÚMO Plzeň 1</span></span></i></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span>Vybrat z&#160;došlých fotografií šest nejlepších nebyl podle starostky Jedničky Ivany Bubeníčkové vůbec lehký úkol. „V mých očích vyhráli úplně všichni, ovšem pravidla jsou daná, takže jsme nakonec vybrali šest milovníků kytiček, tři v&#160;kategorii zahrádky a&#160;předzahrádky a&#160;další tři v&#160;kategorii okna a&#160;balkony, které jsme ocenili,“ uvedla starostka. Více než polovina všech došlých snímků patřila zahrádkám před panelovými domy. „Právě ty nás při výběru nejvíce zaujaly. Žasla jsem nad tím, jak někteří obyvatelé Severního Předměstí dokázali prostor před panelovými domy proměnit. Je vidět, že lidé mají zájem o&#160;to, v&#160;jakém prostředí žijí, a&#160;to mě opravdu moc těší,“ podotýká Bubeníčková. </span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span>V&#160;kategorii zahrádky a&#160;předzahrádky se umístily: Ivana Špačková (zahrádka před domem v&#160;Kralovické 55), Vojtěška Kiliánová (před domem v&#160;Komenského 87) a&#160;Anna Řehořová (před domem v&#160;Kaznějovské 52). V&#160;kategorii okna a&#160;balkony vedení obvodu ocenilo Květu Sádlovou (balkon – terasa, U&#160;Velkého rybníka 22), Zdeňku Podperovou (balkon v&#160;Sokolovské 122) a&#160;Alexandru Tothovou (balkon v&#160;Toužimské 13). <i><a class="nw" href="https://www.facebook.com/MOPlzen1">Snímky zahrádek jsme zveřejnili na naší facebookové stránce</a></i>. </span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span>„Je to radost. Vyjdete před dům a&#160;radujete se z&#160;té barevné krásy. Také poznáváte denní rytmus květin, každý rok se můžete zamilovat do jiné kytky. Já se prvně zamilovala do růží, pak do kosatců, poté to byly denivky a&#160;rok nato řebčíky. Letos jsem se zamilovala do bylinek,“ vysvětluje Ivana Špačková, která se stará o&#160;zahrádku před panelovým domem v&#160;Kralovické&#160;55. „Často se u&#160;mě zastavují lidé a&#160;ptají se, co je která rostlina zač. Také je zajímá, kdy a&#160;jak jsem s&#160;touhle zahrádkou začala, a&#160;mnohé překvapí, když jim řeknu, že teprve před pěti lety, a&#160;začneme si povídat o&#160;tzv. instantním záhonu, protože právě touhle metodou jsem se vydala,“ popisuje Špačková. Největší odměnou jsou pro ni milé reakce kolemjdoucích. </span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span>Tomu přikyvuje také Vojtěška Kilianová, která se v&#160;soutěži umístila již podruhé. Loni uspěla v&#160;kategorii okna a&#160;balkony, letos zabodovala se zahrádkou před domem v&#160;Komenského 87 na Lochotíně. „Na zahrádce trávím hodně času a&#160;vždy mě moc potěší, když se kolemjdoucí zastaví na kus řeči a&#160;třeba se zeptají, co to právě kvete,“ míní pěstitelka, která má ze všech květin nejraději růže a&#160;jejím snem je proměnit prostor před panelovým domem v&#160;růžovou zahradu. </span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span>„U mě zase vedou plnokvěté muškáty a&#160;levandule. Dohromady krásně ladí,“ svěřila se Alexandra Tothová z&#160;Toužimské ulice, která se denně kochá pohledem na svůj rozzářený balkon. I&#160;s&#160;ostatními pěstiteli se shodla na tom, že když někde ve městě vidí barevné okno či balkon, zvedne jí to náladu, a&#160;na sídlišti obzvlášť. &#160;</span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><span>Soutěž Rozkvetlá Jednička se v&#160;letošním roce konala podruhé. Snímky svých pěstitelských úspěchů mohli obyvatelé prvního plzeňského obvodu zasílat do konce července. Cílem soutěže je povzbudit zájem obyvatel města o&#160;zlepšení prostředí, ve kterém žijí.</span></div><p><img width="700" height="933" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230830_rozkvetla_jednicka_iva59-1.jpeg" /><br /><span style="font-size: smaller"><i>Vojtěška Kilianová (uprostřed) převzala ocenění za péči o&nbsp;zahrádku v&nbsp;Komenského 87. Na snímku se svým vnukem, starostkou Jedničky Ivanou Bubeníčkovou a&nbsp;místostarostou Miroslavem Šumou. <br /></i></span></p><p><span style="font-size: smaller"><i><img width="700" height="933" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230830_rozkvetla_jednicka_iva27.jpeg" /><br />Vybraní zahrádkáři dostali poukázky do zahradnictví, pamětní listy a&nbsp;symbolicky i&nbsp;květinu. </i></span></p><p>&#160;</p>Wed, 30 Aug 2023 17:53:22 GMT128997084Rekonstrukce plynovodu zasáhne do chodníků i vozovky http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/rekonstrukce-plynovodu-zasahne-do-chodniku-i-vozovky.aspx<p><b>Ve vybraných částech ulic K&#160;Pecím, Turistická, Špálova a&nbsp;Gerská bude 28. srpna zahájena rekonstrukce plynovodu včetně přípojek. Práce zasáhnou do chodníků a&nbsp;v&#160;ulicích K&#160;Pecím a&nbsp;Turistická i&nbsp;do vozovek. Z&#160;toho důvodu bude průběžně docházet k&nbsp;uzavírkám těchto komunikací. Opravy by měly být hotové do konce listopadu.</b></p><p><b><img width="700" height="495" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230825_rekonstrukce_plynovodu-2.png" /></b></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Pro chodce vždy zůstanou zachovány bezpečné přístupy a&nbsp;vstupy do přilehlých nemovitostí.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Vozovky budou uzavírány částečně, tudíž dopravní obslužnost lokality zůstane rovněž zachována, pouze na některých místech budou vyblokována parkovací stání.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Rekonstrukce plynovodní sítě je prováděna kvůli jejímu stáří a&nbsp;již nevyhovujícímu technickému stavu.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Investorem je společnost GasNet Služby.</div><p><a href="/Files/umo1/20230825_gerska.pdf">Znázornění oprav zde.</a></p>Fri, 25 Aug 2023 12:29:13 GMT128997060Kafíčko se starostkou nově v pondělíhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/kaficko-se-starostkou-nove-v-pondeli.aspx<p><b>Setkání s&#160;občany nazvaná Na kafíčko se starostkou mění termín svého konání. Nově se budou konat první pondělí v&#160;měsíci od 15 do 17 hodin. Do konce roku jsou to tyto termíny:&#160;4. 9., 2. 10., 6. 11. a&nbsp;4. 12.</b></p><p><b><img width="700" height="525" alt="" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230209_bubenickova_ivana_kancelar_kaficko23-5.jpg" /><br /></b><i><span style="font-size: smaller">Starostka Jedničky Ivana Bubeníčková ve své kanceláři. Foto: ÚMO Plzeň 1&#160;</span></i></p><div style="margin: 0cm 0cm 8pt">Občané byli doposud zvyklí navštěvovat kancelář starostky Ivany Bubeníčkové první středu v&#160;měsíci. „Středy jsou však problematické, protože zasedá městská bytová komise, jíž jsem členkou, a&nbsp;v&#160;tyto dny rovněž jedná naše zastupitelstvo. Abych setkání s&#160;občany nemusela přesouvat na jiný termín, rozhodla jsem se, že pro ně raději zvolím pondělky,“ vysvětluje Bubeníčková.</div><div style="margin: 0cm 0cm 8pt">Na kafíčko se starostkou mohou občané přijít s&#160;jakýmkoli podnětem bez předchozího objednání. „Pokud by občanům termíny nevyhovovaly, mohou se objednat individuálně přes sekretariát na tel.: 378&#160;036&#160;001,“ doplnila starostka.</div>Thu, 24 Aug 2023 10:33:58 GMT128997048Na Lochotíně přivítají školní rok pohybemhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/na-lochotine-privitaji-skolni-rok-pohybem.aspx<p><b>Hurá do školy aneb Děti, hýbejte se. Tak se jmenuje akce, která se uskuteční v&#160;sobotu 2. září od 14 do 18 hodin v&#160;parku U&#160;Bazénu na Lochotíně, a&#160;to u&#160;příležitosti zahájení nového školního roku. Jak už název napovídá, odpoledne bude laděné hlavně sportovně. Velkým lákadlem bude soutěž o&#160;koloběžku, autogramiáda fotbalisty Davida Limberského anebo kouzelnická show.</b></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Pohyb je důležitý a&#160;je třeba jej rozvíjet už v&#160;raném věku. I&#160;proto jsme se rozhodli připravit akci ve sportovním duchu. Děti budou na jednotlivých stanovištích sbírat razítka do speciální kartičky. Až budou mít všechna, kartičku odevzdají a&#160;v&#160;závěru z&#160;nich budeme losovat vítěze. Děti mohou vyhrát zajímavé sportovní ceny, přičemž nejhodnotnější z&#160;nich bude koloběžka,“ prozradila starostka Jedničky Ivana Bubeníčková.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><b>Děti čeká dohromady osm soutěžních stanovišť. Tři z&#160;nich připraví Nadace sportující mládeže a&#160;dvě budou v&#160;režii házenkářek DHC Plzeň. Na dalších stanovištích se bude hrát stolní Stiga hokej s&#160;klubem Gladiators Plzeň, florbal v&#160;podání klubu FBC&#160;Plzeň a&#160;pozemní hokej, který zajistí klub HC 1970 Bolevec.</b></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Na akci bude také tým z&#160;Krašovská Aktivity centra, který vystoupí na speciálních trampolínách, jež si pak budou moci vyzkoušet i&#160;návštěvníci. Prostor dostanou také parkouristé, neboť právě na Krašovské je největší parkourové hřiště v&#160;republice. Návštěvníci se pak mohou těšit ještě na taneční vystoupení a&#160;workshop.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">S originální sestavou se pak budou prezentovat Cheerleaders Jaguars, kteří fungují pod hlavičkou Střediska volného času RADOVÁNEK. Na akci vystoupí také děti z&#160;kroužku Street dance a&#160;svou originální sestavu předvedou mažoretky.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">I když bude odpoledne zaměřené hlavně na sport, součástí programu bude též vystoupení kouzelníka Štěpána Šmída a&#160;chybět nebude ani oblíbené malování na obličej.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">&#160;</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><b>FB</b>: <a class="nw" href="https://fb.me/e/4FaB2qid9"><font color="#0563c1">https://fb.me/e/4FaB2qid9</font></a></div><div style="margin: 0cm 0cm 8pt"><b>Program</b></div><ul><li>14:00 &#160;Zahájení dětského sportovního dne</li><li>14:10 &#160;Radovánek – Cheerleaders Jaguars, Street dance, mažoretky</li><li>15:00 &#160;Kouzelník Štěpán Šmíd</li><li>15:30 &#160;Krašovská Aktivity centrum – trampolínky</li><li>16:00 &#160;Kouzelník Štěpán Šmíd</li><li>16:30 &#160;Krašovská Aktivity centrum – vystoupení parkouristů</li><li>17:00 &#160;Krašovská Aktivity centrum – taneční vystoupení &amp; workshop</li><li>17:30 &#160;Losování vítězů z&#160;vyplněných kartiček</li><li>18:00&#160; Ukončení akce</li></ul><p><b>Autogramiáda</b></p><ul><li>14:00–14:45&#160; Fotbalisté David Limberský a&#160;Luděk Pernica</li><li>15:00–16:00&#160;&#160;Hokejisté David Kvasnička a&#160;Filip Jansa</li><li>16:00–17:00&#160;&#160;Házenkář Ondřej Šafránek a&#160;futsalisté Dušan Künstner a&#160;Tomáš Buchta</li></ul><p><b>Doprovodný program</b></p><ul><li>14:00–18:00&#160; Střelba na bránu a&#160;driblování s&#160;Pilsen Wolves</li><li>14:00–18:00&#160; Malování na obličej</li><li>14:00–18:00&#160; Malování na polštářky</li><li>14:00–18:00&#160; Fotostěna s&#160;rekvizitami</li><li>14:00–18:00&#160; Maskot Nadace sportující mládeže</li></ul><p><img alt="" width="700" height="990" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230531_hura_do_skoly_plakat.png" /></p><p><a class="nw" href="https://www.kudyznudy.cz/"><img alt="" width="200" height="40" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/kudyznudy-RGB-3.jpg" /></a></p>Wed, 23 Aug 2023 11:20:53 GMT128996982Na podzim opět startuje kurz nordic walking i zdravotní cvičeníhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/na-podzim-opet-startuje-kurz-nordic-walking-i-zdravotni-cviceni.aspx<p><b><span>Kurz Jedeme dál znovu odstartuje od října. Již zavedené lekce chůze nordic walking navštěvuje pravidelně na osm desítek seniorů z&#160;Klubu Jednička. Ti, kteří se do kurzu již dříve zapojili, se mohou znovu hlásit od středy 6. 9., nováčci pak od 18. 9. Opět budou fungovat celkem tři kurzy a&#160;objeví se i&#160;noví lektoři. Ve druhé půli září odstartují též lekce zdravotního cvičení, se kterými obvod přišel letos na jaře. </span></b></p><p><b><span><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230320_jedeme_dal_bolevec_smer_orlik20-2.jpg" /><br /></span></b><span style="font-size: smaller"><i><span>Kurz nordic walking je mezi seniory velmi oblíbený. Foto: ÚMO Plzeň 1</span></i></span></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 12pt"><span>„Pohyb je důležitý v&#160;každém věku, a&#160;v&#160;tom seniorském obzvlášť. I&#160;proto nabízíme členům našeho Klubu Jednička další kurzy chůze a&#160;pohybové aktivity jsme rozšířili také o&#160;zdravotní cvičení. Chůzi s&#160;hůlkami doporučuji všem, je to úžasná aktivita, která posiluje nejen tělo, ale i&#160;mysl. Sama jsem si ji oblíbila už před lety,“ uvedla starostka prvního plzeňského obvodu Ivana Bubeníčková. </span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 12pt"><span>Zájemci se mohou přihlašovat do tří kurzů organizované chůze, každý přitom bude zahrnovat dvě lekce týdně (více v&#160;tabulce), které se budou konat od pondělí do čtvrtka. </span></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 12pt"><span>Již bylo zmíněno, že Jednička nabídne seniorům i&#160;zdravotní cvičení. Zájemci se mohou přihlašovat od 6. 9. s&#160;tím, že kurz začíná 18. 9. Cvičit se opět bude v&#160;sále Krašovská Aktivity centra a&#160;také v&#160;sále kavárny MIMI caffé na Vinicích (jednotlivé lekce v&#160;tabulce). (red)</span></div><div>&#160;</div><div><span>.</span></div><div><span style="color: #ff0000"><b>JEDEME DÁL<br /></b></span><p><span style="color: black; sans-serif: ; b: ">Kurz začíná 2. 10.</span>&#160;</p></div><ul><li><span>úterý&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 13–15 hodin&#160; &amp;&#160; č</span><span>tvrtek&#160;&#160;&#160;9–11 hodin</span></li><li><span>středa&#160;&#160;&#160; 13–15 hodin&#160; &amp;&#160; č</span><span>tvrtek&#160;&#160;&#160;12:30–14:30 hodin</span></li><li><span>pondělí&#160;&#160;&#160;14–16 hodin&#160; &amp; &#160;st</span><span>ředa&#160;&#160;&#160;10–12 hodin </span></li></ul><div><i><span>Přihlašování: stávající členové od 6. 9., nováčci od 18. 9. </span></i></div><div><br />.</div><div><b><span style="color: #ff0000">CVIČENÍ&#160;</span></b></div><div></div><div></div><div>Kurz začíná 18. 9.</div><div><b>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </b></div><div><b><span style="color: black; sans-serif: ; span: "><span style="color: black; sans-serif: ; span: ">Krašovská</span></span></b></div><ul><li><span>pondělí&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;9:30–10:30 hodin (pokročilí)&#160;&#160;&#160; a</span><span>&#160;&#160;&#160;</span><span>10:30–11:30 hodin (začátečníci)&#160;</span></li><li><span>pátek&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;10–11 hodin (začátečníci)</span></li></ul><div><b>&#160;</b></div><div><b><span>MIMI caffé </span></b></div><ul><li><span>čtvrtek&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; 13:30–14:30 hodin (pokročilí)&#160;</span></li></ul><div><i><span>Přihlašování: začátečníci i&#160;pokročilí od 6. 9.</span></i></div><p>&#160;<a href="/Files/umo1/20230901_jedeme_dal_prihlaska_dve_strany.pdf">Přihláška</a></p>Tue, 22 Aug 2023 13:08:26 GMT128997040Vedení Jedničky ocenilo mistry světa v paralukostřelběhttp://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/vedeni-jednicky-ocenilo-mistry-sveta-v-paralukostrelbe.aspx<p><b>Mistry světa v&#160;paralukostřelbě Davida Drahonínského a&#160;Terezu Brandtlovou ocenilo v&#160;pátek 18. srpna vedení Jedničky. Akce se uskutečnila na Dni s&#160;městským obvodem Plzeň&#160;1, který se konal v&#160;rámci oblíbené Sportmanie Plzeň v&#160;parku za Obchodním centrem Plaza. Kromě ocenění úspěšných sportovců byl na programu atraktivní závod nafukovacích plavidel, představili se také hokejisté z&#160;klubu Pilsen Wolves, hráči Západočeského badmintonového svazu, tým Pilsen Jaguars Cheerleaders, Gorily Plzeň a&#160;mnoho dalších klubů, které jsou spjaté s&#160;prvním plzeňským obvodem. Lákavým bodem programu byla také skateshow nebo soutěž v&#160;plážovém volejbalu nazvaná O&#160;pohár starostky MO Plzeň 1.</b></p><p><b><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230818_sportmanie_plzen_den_s_mo_13.jpg" /><br /></b><i><span style="font-size: smaller">Zleva David Drahonínský, Vladimír Haber, Tereza Brandtlová a&#160;starostka Jedničky Ivana Bubeníčková. Snímky: ÚMO Plzeň 1</span></i></p><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">David Drahonínský a&#160;Tereza Brandtlová získali titul mistrů světa letos v&#160;červenci na šampionátu, který hostilo město Plzeň, a&#160;to v&#160;kategorii smíšených dvojic. David s&#160;Terezou nepustili vedení od samého začátku a&#160;svůj náskok postupně navyšovali. Žlutý střed terče minuli čeští reprezentanti jen čtyřikrát a&#160;už před posledním šípem Terezy Brandtlové bylo jasné, že Česko získá první zlato v&#160;mixu na mistrovství světa. Asii Pellizzariovou a&#160;Paola Tonona z&#160;Itálie porazili naši hráči v&#160;poměru 145 – 133.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Medaile? Úžasný pocit. Mám teď splněno a&#160;vlastně můžu jít do důchodu,“ zavtipkoval David Drahonínský během předávání cen na Sportmanii. Jeho kolegyně Tereza Brandtlová však kontrovala tím, že na důchod je ještě brzy, protože oba příští rok čeká paralympiáda v&#160;Paříži. Během rozhovoru s&#160;moderátorem Stanislavem Juríkem David také zavzpomínal na nedávné mistrovství. „Plzeň mě moc zaujala, je to krásné město a&#160;opravdu tady máte moc dobré pivo. Také se mi moc líbí, že máte velmi kladný vztah ke sportu. Hýbejte se, děláte to hlavně pro své zdraví,“ řekl Drahonínský. Ten kromě zlata získal na mistrovství ještě dvě bronzové medaile, a&#160;to jak ze soutěže jednotlivců, tak ze soutěže mužských dvojic, kde měl po boku střelce Karla Davídka. Stejným kovem se pak může pochlubit i&#160;Tereza Brandtlová, která zabodovala v&#160;ženských dvojicích spolu s&#160;Šárkou Pultar Musilovou.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">„Nesmírně si vážím toho, co David s&#160;Terezou dokázali. Jejich sportovní úspěchy jsou velmi inspirativní a&#160;také motivační nejen pro lidi s&#160;handicapem. Za tím, kam až se dostali, je vidět velký kus práce. Doufám, že i&#160;v&#160;Paříži se jim bude dařit a&#160;cenný kov opět zacinká,“ uvedla starostka Jedničky Ivana Bubeníčková.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Sedmý den plzeňské Sportmanie se nesl v&#160;pohodovém duchu. I&#160;díky slunečnému počasí byl obrovský zájem o&#160;závod nafukovacích plavidel, který se konal na řece Mži, jež areálem za Plazou protéká. Do tohoto závodu se zapojilo více než 170 lidí včetně dětí, deset z&#160;nich pak od organizátorů převzalo věcné ceny.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Oči diváků přilákal také mač v&#160;plážovém volejbale, kde své síly změřili zastupitelé obvodů Plzeň 1 a&#160;Plzeň 3. Pohár starostky městského obvodu Plzeň 1 nakonec získali zástupci Trojky v&#160;čele se starostou Davidem Procházkou.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt">Sportmanie Plzeň je největší městský sportovní festival pro veřejnost. Během devíti dnů jej navštívilo přes 50 tisíc lidí, což je druhé nejvyšší číslo v&#160;historii konání akce. Organizátoři vydali celkem 9500 medailí, velkým hitem byly také autogramiády úspěšných sportovců. Myšlenkou a&#160;zároveň hlavním programem festivalu je představení místních sportovních klubů a&#160;možnost si jednotlivé sporty vyzkoušet.</div></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230818_sportmanie_plzen_den_s_mo_116.jpg" /><br /><i><span style="font-size: smaller">Soutěž v&#160;plážovém volejbalu O&#160;pohár starostky MO Plzeň 1 vyhráli zástupci Trojky. Na snímku její starosta David Procházka přebírá cenu od starostky Jedničky Ivany Bubeníčkové.</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230818_sportmanie_plzen_den_s_mo_113.jpg" /><br />Závod nafukovacích plavidel.</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230818_sportmanie_plzen_den_s_mo_118.jpg" /><br />Jedno ze stanovišť.</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230818_sportmanie_plzen_den_s_mo_115.jpg" /><br />Krašovská stage.</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230818_sportmanie_plzen_den_s_mo_129-2.jpg" /><br />Nový skatepark.</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230818_sportmanie_plzen_den_s_mo_133.jpg" /><br />Lezecká stěna byla v&#160;obležení dětí.</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230818_sportmanie_plzen_den_s_mo_135.jpg" /><br />Lanové centrum.</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230818_sportmanie_plzen_den_s_mo_140.jpg" /><br />Lukostřelba.</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230818_sportmanie_plzen_den_s_mo_142.jpg" /><br />Šachy.</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"><i><span style="font-size: smaller"><img alt="" width="700" height="525" src="http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/20230818_sportmanie_plzen_den_s_mo_137.jpg" /><br />Gorily Plzeň.</span></i></div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt"></div>Fri, 18 Aug 2023 19:10:56 GMT128997020