Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduTradiční akceTradiční akce MO Plzeň 1

Tradiční akce MO Plzeň 1

MO Plzeň 1 pořádá nebo spolupořádá kulturní, sportovní či jiné společenské akce na území obvodu. Vše musí být v souladu s Pravidly pro pořadatelství a spolupořadatelství akcí MO Plzeň 1, která schválila Rada městského obvodu Plzeň 1. V případě, že pořadatel akce chce požádat Městský obvod Plzeň 1 o spolupořadatelství, musí tak učinit na přiloženém formuláři.

Pravidla Rady MO Plzeň 1 č. 1/2015 pro pořadatelství a spolupořadatelství akcí MO Plzeň 1 - pravidla byla schválena usnesením Rady Městského obvodu Plzeň 1 č. 167 na zasedání dne 10. 5. 2016.

formulář žádosti o spolupořadatelství

formulář žádosti o záštitu

Poslední aktualizace: 27. 2. 2017, Šárka Bachmannová