Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduSeniorwebZájezdy pro senioryZájezdy pro seniory s místem bydliště na území MO Plzeň 1

Zájezdy pro seniory s místem bydliště na území MO Plzeň 1

Pro velký zájem o jednodenní poznávací zájezdy připravuje městský obvod Plzeň 1 v roce 2019 zájezdy pro seniory obvodu. MO Plzeň 1 vynakládá ze svého rozpočtu finanční prostředky na zajištění těchto zájezdů. Zájezdy se uskuteční v průběhu letošního roku ve stanovených termínech a městský obvod Plzeň 1 je připravuje ve spolupráci s cestovní kanceláří BUS TOUR – FOLTÝNOVÁ s.r.o. Prodej všech zájezdů proběhne v úterý 19. března 2019 od 08:00 do 12:00 hodin v budově Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s., Kaznějovská 51, Plzeň. Zájezdy, které nebudou vyprodány v první den prodeje, je možné zakoupit na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, kancelář č. 208.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 04. 2019                                                                                              
BISKUPŮV TÝN A KOZINOVO CHODSKO

V programu zájezdu je nejprve naplánována návštěva románského KOSTELA VŠECH SVATÝCH v Horšově přestavěného v gotice a později i v baroku s bohatou výzdobou. Je to jedna z nejvýznamnějších a nejcennějších církevních staveb v západních Čechách. Historií a interiéry kostelíka bude provádět přímo horšovsko-týnský kastelán. Odtud následuje přejezd do ÚJEZDA, nejslavnější vesnice z 11 chodských vsí, kde navštívíte statek s Pamětní síní vůdce Chodů Jana Sladkého Koziny. Poté následuje procházka na vyhlídku CHODSKÝ HRÁDEK, ze které se otevírají překrásné výhledy na Domažlice a okolí. Na vyhlídce je stylová restaurace Chodská chalupa, kde je pro zájemce připraven oběd. Po obědě přivítá účastníky POSTŘEKOV, kde si prohlédnou Muzeum chodských krojů, kterým provede přímo jeho majitelka, a pak obec PEC POD ČERCHOVEM, kterou proslavilo dřevorubecké řemeslo a zdejší rodák Jaroslav Špillar, za kterým jezdili mnozí čeští umělci jako např. Oldřich Nový nebo Lída Baarová. Navštívíte unikátní dřevorubecké muzeum. A na závěr programu v BOŘICÍCH u Domažlic se bude ochutnávat pravý chodský koláč.
Cena: 295,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. Pozn.: Oběd: vlastní nebo ve stylové restauraci Chodská chalupa: Polévka + hlavní chod (cca 130,- Kč/os.). Objednávka obědu nutná předem při zápisu na zájezd.

09. 05. 2019
NA NÁVŠTĚVU K PREMONSTRÁTŮM, KNÍŽETI I MARŠÁLOVI

Vydejte se nahlédnout do života bílých bratří do KLÁŠTERA premonstrátů v TEPLÉ. Jeden z řeholních kanovníků Vás provede nádhernou knihovnou, do které budete moci nahlédnout i z galerie, uvidíte pracovnu knihovníka, čítárnu nebo hlavní sál klášterní knihovny. Poté následuje návštěva ZÁMKU KYNŽVART. Bývalé letní sídlo rakouského kancléře Metternicha, obklopené velkolepým 250 ha parkem, chrání nádherné francouzské tapisérie, zámeckou jídelnu s unikátním zrcadlovým mosazným stolním servisem z Paříže, zámeckou kapli apod. Nejvýznamnější částí zámku je však kancléřova knihovna. Cestou z Kynžvartu do Tachova bude zastávka v restauraci Ve Skále, kde se zájemci mohou občerstvit. Poslední zastávkou jsou SVĚTCE u Tachova, známé Windischgrätzovou JÍZDÁRNOU. V poutavém výkladu místního průvodce se dozvíte zajímavosti o provozu novorománské jízdárny a dobovém jezdeckém rituálu.
Cena: 330,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. Pozn.: Oběd: Vlastní nebo v restauraci Ve Skále.

15. 05. 2019
ROZKVETLÝ PARK PRŮHONICE A ZÁMEK V TRÓJI

Vyhlášené pražské zahrady jsou stále více vyhledávaným cílem. Na programu je ZÁMECKÝ PARK PRŮHONICE, jeden z největších a nejvýznamnějších krajinných parků v Evropě zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO, pyšnící se více než 1600 druhy cizokrajných rostlin, dřevin a rozlehlým alpiniem. Nejkrásnější je park na jaře, kdy kvete. Částí kvetoucí zahrady provede zkušený průvodce. Dalším bodem programu bude návštěva ZÁMKU V TRÓJI, jednoho z nejkrásnějších barokních zámků v ČR. Kolem zámku se rozkládá volně přístupná nádherná barokní FRANCOUZSKÁ ZAHRADA plná soch, pergol, váz, altánů, kašen a vodotrysků.
Cena: 345,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. Pozn.: Oběd: Vlastní, možnost občerstvení/stánky, restaurace v Průhonicích.

12. 06. 2019  Z AMERIKY DO KRAJE OTY PAVLA
Výlet do Ameriky! Naše Amerika leží v Českém krasu a představuje několik jámových vápencových lomů s nádhernými jezírky, štolami a jeskyněmi. Zajímavá bude prohlídka lomu VELKÁ AMERIKA, přezdívaného český Grand Canyon, s místním průvodcem. Dále můžete absolvovat zážitkovou turistickou trasu vedoucí kolem dvou vzájemně propojených jezírek s blankytně modrou vodou nebo se kochat z vyhlídkových teras a zažívat scény z filmů Limonádový Joe, Malá mořská víla nebo Akumulátor I., které se zde natáčely. V kouzelné vesničce SRBSKO jsou v rodinném hotelu U Berounky rezervována místa k obědu. Hotel je pověstný výbornou domácí kuchyní. Obec SVATÝ JAN POD SKALOU je považována za perlu Českého krasu. Návštěvníky láká cenný barokní kostel sv. Jana Křtitele. Kostel navštívíme s místním průvodcem. Ze Svatého Jana p. Skalou bude následovat přejezd do HUDLIC, kde navštívíme rodný dům českého jazykovědce JOSEFA JUNGMANNA. 
Cena: 290,- Kč/os. Doporučené vstupné do kostela sv. J. Křtitele je dobrovolné. Nicméně doporučujeme alespoň 20,- Kč/ os., za což předem děkujeme. Pozn.: Oběd: Vlastní nebo v restauraci U Berounky: Polévka + hlavní chod (cca 150,- Kč/os.). Objednávka obědu nutná předem při zápisu na zájezd.

26. 06. 2019
SVATÁ HORA, ŠLECHTICKÉ ZÁMKY A ANTONÍN DVOŘÁK

Nejprve navštívíme nádherný ROKOKOVÝ ZÁMEK DOBŘÍŠ, který byl postaven podle vzoru slavných francouzských zámků. Prohlídková trasa obsahuje 11 místností jako např. dámské a pánské pokoje, reprezentační sály, spisovatelský pokoj nebo rozlehlý zrcadlový sál o ploše 220 m2. Poté následuje návštěva mariánského poutního místa SVATÉ HORY U PŘÍBRAMI. Prohlídkový okruh s místním průvodcem, který začíná před Svatohorským poutním muzeem, zahrnuje ambity a kaple, Svatohorské schody, krápníkovou kapli sv. Maří Magdalény, křížovou cestu a baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Ve městě PŘÍBRAM bude možnost se občerstvit. Pak následuje návštěva obce VYSOKÁ u Příbrami, kde nechal postavit hrabě Kounic malý neorenesanční zámek s rozsáhlým parkem a jezírky. Půvabné místo uprostřed krásné přírody si pak oblíbil Kounicův švagr, vynikající český hudební skladatel ANTONÍN DVOŘÁK, který si zde vybudoval svůj venkovský dům, dnešní VILU RUSALKU, jež je dodnes v majetku skladatelovy rodiny. Zde Dvořák složil svá vrcholná díla. Prohlédnete si Dvořákův památník v zámečku, projdete se k jezírku, které je vzdálené od zámku pouhých 400 m.
Cena: 320,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. Pozn.: Oběd: Vlastní nebo v některé z restaurací v Příbrami.

18. 08. 2019
PLAVBA VLTAVSKÝMI KASKÁDAMI A ZÁMEK RŮŽÍ KONOPIŠTĚ

Nejatraktivnější plavba po Vltavě - na SLAPY, vedoucí překrásnou přírodou z Prahy-Zbraslavi ke starobylé Davli, která leží na SOUTOKU VLTAVY A SÁZAVY. Plavba pod Starým davelským mostem a silničním mostem Vltavanů, u soutoku na řece Sázavě leží nádrž Vrané - NEJSTARŠÍ ČÁST VLTAVSKÉ KASKÁDY, na trase je k  vidění elektrárna Štěchovice - 2. ČÁST VLTAVSKÉ KASKÁDY. Cílem plavby jsou Slapy a dále romantický ZÁMEK KONOPIŠTĚ, proslavený jako poslední sídlo následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, s bohatými uměleckými kolekcemi z gotiky, renesance, baroka i nové doby, mezi kterými vyniká unikátní zbrojnice. Zámek obklopuje park s proslavenou RŮŽOVOU ZAHRADOU, oranžerií, skleníky a střelnicí.
Cena: 475,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč Pozn.: Oběd: Vlastní nebo v restauraci u parkoviště zámku Konopiště.

04. 09. 2019   ZÁŽITKOVÉ ZAHRADY RAKOUSKA A HISTORICKÁ KREMŽE
V Dolním Rakousku poblíž města Kremže je připraven vskutku nevšední floristický zážitek: Kittenberské zahrady. Zkušený tým zahradníků tu za 30 let vytvořil více než 40 tematických zahrad navazujících jedna na druhou na ploše 50 hektarů, např. zahradu Toskánskou, Růžovou, Skalní, Japonskou, Stepní, Plaménkovou, Zahradu duhy nebo Vodní zahradu. V komplexu jsou stánky s občerstvením, restaurace a prodejní zahradnické centrum s pestrou nabídkou rostlin a bylin, dekorací a různých dárkových předmětů. Přejezd autobusem do KREMŽE, půvabného historického města u Dunaje se zachovalými měšťanskými domy a velkým množstvím církevních památek, proslaveného kremžskou hořčicí a bílým vínem Veltlínské zelené.
Cena: 470,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- EUR. Pozn. Oběd: Vlastní nebo v některé z restaurací či bister v zahrádkách.

11. 09. 2019
VÝLET DO PRVNÍ REPUBLIKY

První republika je pro mnohé Čechy symbolem hospodářského rozvoje, elegance, stylu a noblesy. Usazeni v HISTORICKÉ TRAMVAJI vyrazíte za poznáním Prahy. Pojedete ze Střešovic přes Hradčanskou, Strossmayerovo náměstí, náměstí Republiky, Václavské náměstí, kolem Národního divadla až k Pražskému hradu. Cestovat s Vámi bude také „PRAŽSKÝ PEPÍK“, jehož harmonika navodí správnou atmosféru první republiky. Dále následuje návštěva CHOTKOVÝCH SADŮ, které jsou prvním veřejným parkem v Praze. Projdete se k pomníku Julia Zeyra a k BÍLKOVĚ VILE, která je považována za skvost pražské secese. Honosná vila má ráz středověké svatyně z režných cihel a kamene.  Zastavíte se také u nepřehlédnutelné VILY 1. československého předsedy vlády K. KRAMÁŘE postavené ve zvláštním stylu kombinace novobaroka a secese. Z Klárova autobusem přejedete k ČAPKOVĚ VILE, kde se scházely mimořádné osobnosti Československa, které stály u zrodu první republiky. Poté hlavní město zaměníte za letní sídlo prezidenta republiky. Pseudobarokní ZÁMEK LÁNY obklopuje dobře udržovaný PARK s květinovou francouzskou zahradou, který navštívíte. Ze zámku se vydáte na místní hřbitov k rodinnému hrobu našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Odtud odjezd zpět do Plzně.
Cena: 365,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. Pozn.: Oběd: Vlastní.

12. 10. 2019
PRAŽSKÝ SEMMERING A PRAHA NÁRODNÍ

Pojeďte s námi VLAKEM PRAŽSKÝ SEMMERING po nejkrásnějších tratích na území Prahy. Historickým vlakem taženým legendární parní lokomotivou Velký bejček pojedete z Prahy do Rudné a zpět po trati přezdívané „Hrbatá“. Ve vlaku je pro Vás připraven komentář našeho odborného kolegy. Poté, co vlak opustí Smíchov, vjede do 70 m hlubokého kaňonu Prokopského údolí. Úsek trati směrem na Zličín překonává převýšení až 150 m. Díky svému profilu, okolním přírodním scenériím a dvěma historickým viaduktům si trať vysloužila označení podle rakouské horské železnice Semmering (UNESCO).  
Na závěrečném úseku cesty budete moci obdivovat bájnou vyšehradskou skálu, pankráckou pláň s moderními budovami a na Železničním mostě přes Vltavu se Vám otevře nádherné panorama Prahy. Součástí vlakové soupravy bude i jídelní vůz s občerstvením. Dále následuje návštěva KAMPY, která přitahuje celý svět a má jedinečnou atmosféru. Zájemci mohou navštívit WERICHOVU VILU. Na závěr je připravena komentovaná prohlídka OLŠANSKÝCH HŘBITOVŮ, místa posledního odpočinku významných osobností divadla, filmu a televize, jako byli např. J. Schelinger, V. Menšík, Jiří Kodet, R. Lukavský, Miki Volek, Saša Rašilov či J. Werich a Jiří Voskovec. Mnohé náhrobky od historických až po současné moderní jsou vzácnými uměleckými díly. Odtud odjezd zpět do Plzně.
Cena: 345,- Kč/os. Doporučené vstupné: Werichova vila: 60,- Kč/senior. Pozn. Oběd: Vlastní.

04. 12. 2019
ADVENT V SRN: TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU A DRÁŽĎANY

Vaše adventní putování zahájíte na ZÁMKU MORITZBURG, kde se točila slavná filmová pohádka TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU. Zámecký areál uprostřed jezera je jednou z nejúchvatnějších barokních staveb v Sasku. Interiéry zámku, na jehož schodišti ztratila střevíček Popelka Libuše Šafránková, jsou v zimním období vybaveny kulisami z pohádky a filmovými kostýmy, které si můžete zdarma vypůjčit a vzájemně se vyfotografovat a odnést si tak netradiční vzpomínku na Moritzburg. Odpoledne pak strávíte v sídelním městě německých králů císařů a kurfiřtů v DRÁŽĎANECH. Zdejší spojení klidného toku Labe a výstavních budov, jež vždy lákalo umělce a malíře, dalo městu přezdívku „Benátky severu“. Připravena je krátká procházka historickým centrem a návštěva adventních trhů. Drážďany mají NÁDHERNÉ ADVENTNÍ TRHY, mj. štolový trh a středověký adventní trh na nádvoří drážďanského zámku.
Cena: 375,- Kč/os. Doporučené vstupné na zámek Moritzburg: cca 7 EUR/os. Pozn.: Oběd: Vlastní.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prodej všech zájezdů se uskuteční v úterý 19. 3. 2019 od 08:00 do 12:00 hodin v prostorách Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s., Kaznějovská 51, Plzeň.
Senior hradí cenu uvedenou u každého zájezdu.
Budova TOTEMu bude otevřena od 7:30 hodin a při vstupu do budovy obdrží zájemci o zájezdy platné pořadové číslo od pracovnice TOTEMu.
Vzhledem k ochraně osobních údajů je nutné, aby se každý zájemce (i každý z manželů) dostavil osobně!
Občanský průkaz s sebou.

Poslední aktualizace: 6. 3. 2019, Šárka Martínková