Klub Jednička

Projekt se zaměřuje zejména na podporu vybraných skupin obyvatel prvního plzeňského městského obvodu, kteří mají na území obvodu trvalý pobyt, podporuje rozvoj služeb obyvatelstvu na plzeňské jedničce a v neposlední řadě cílí na podporu podnikání na našem obvodě.

V rámci klubu byly založeny dvě samostatné sekce - Rodiče a děti Jednička pro seniory, do kterých se můžete registrovat vy, kteří máte na území MO Plzeň 1 trvalý pobyt a současně naplníte podmínky pro členství ve vybrané sekci Klubu Jednička.

Jako první vznikla v roce 2017 sekce Rodiče a děti s cílem podpořit rodiny s dětmi do patnácti let, které žijí v našem obvodě, a obohatit chvíle strávené společně s rodinou. Vy, kteří splníte vstupní podmínky a kteří se do sekce Rodiče a děti zaregistrujete, budete moci čerpat slevy u partnerů projektu v této sekci, budete pravidelně do své emailové schránky dostávat v předstihu informace o akcích, které MO Plzeň 1 pořádá či spolupořádá, budete informováni o akcích, které pořádají partneři projektu. Zároveň MO Plzeň 1 přispěje rodinám dětí do patnácti let částkou ve výši 300 Kč na jeden pobyt dítěte v tolik oblíbených příměstských táborech. O příspěvek může požádat rodič nebo zákonný zástupce dítěte mladšího patnácti let v případě, že žadatel i dítě mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1.

Od 20. března 2019 rozšiřuje MO Plzeň 1 Klub Jednička o sekci Jednička pro seniory. Cílem sekce je zejména poskytování výhod členům Klubu Jednička při návštěvách výstav, akcí a expozic na území MO Plzeň 1, poskytování výhod účastníkům projektu při nákupech zboží a služeb u partnerů Klubu Jednička a poskytování výhod při zajišťování tematických zájezdů pro seniory, bezpečnostních projektů ve spolupráci s městskou policií, sportovních aktivit, návštěv divadelních představení v plzeňských divadlech. 


Členství v Klubu Jednička vám přinese slevy u partnerů na vybrané služby a produkty.