Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduZimní údržba komunikací byla ukončena v sobotu

Zimní údržba komunikací byla ukončena v sobotu

Po celý minulý týden byl prováděn úklid komunikací, které jsou zahrnuty v plánu zimní údržby na území MO Plzeň 1.

Po prvním ošetření těchto komunikací bylo zjištěno, že úklid není dostatečný a firmám, které úklid provádějí, bylo nařízeno, aby v úklidu pokračovaly z důvodu zajištění co nejlepší možné schůdnosti a sjízdnosti na vybraných komunikacích. Na některých úsecích se však nedařilo stále zajistit odpovídající schůdnost a sjízdnost. Zjištěné závady a nedostatky (částečně i z poznatků občanů) byly ihned předávány firmám. Vzhledem k tomu, že závady na některých úsecích nebyly provedeny včas a v požadované kvalitě, bylo přistoupeno k sankcím u jednoho dodavatele.

Dne 8. 2. 2019 došlo k oteplení, zbylý sníh na komunikacích začal tát, začala působit sůl, která byla po prvních ošetřeních na komunikacích. Na některých místech však stále zůstával led, někde se vlivem působení soli začala tvořit tzv. sněhová kaše.  Firmy byly opětovně vyzvány, aby na těchto místech zajistily odpovídající schůdnost a sjízdnost. Lhůta k dokončení úklidu a odstranění závad ve schůdnosti a sjízdnosti byla stanovena do odpoledních hodin dne 9. 2. 2019. Tento termín byl dodržen, všechny komunikace, které jsou zahrnuty v plánu zimní údržby na území MO Plzeň 1, byly zcela sjízdné a schůdné.

Poslední aktualizace: 11. 2. 2019, Šárka Bachmannová