Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduZajištění prázdninového provozu mateřských škol v působnosti MO Plzeň 1 pro školní rok 2018/2019

Zajištění prázdninového provozu mateřských škol v působnosti MO Plzeň 1 pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

přerušení provozu v době hlavních prázdnin v měsíci červenci a srpnu se řídí § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění:

„Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.“

V roce 2019 je navrhováno, aby všechny mateřské školy, které zřizuje MO Plzeň 1, zajistily prázdninový provoz následujícím způsobem:

provoz v červenci: 1. 7. – 19. 7. (tj. 14 pracovních dní)
přerušení provozu: 22. 7. – 16. 8. (tj. 20 pracovních dní)
provoz v srpnu: 19. 8. – 29. 8. (tj. 9 pracovních dní)
sanitární den: 30. 8.

Vzhledem k časové náročnosti plánovaných akcí ze strany městského obvodu může dojít k úplnému přerušení prázdninového provozu v některých mateřských školách. V roce 2019 nebude mít provoz 90. mateřská škola v Západní ulici, kde je plánována rekonstrukce školní kuchyně. Pro děti z 90. mateřské školy zajistí provoz jiná mateřská škola obvodu.

Provoz mateřských škol v letním období probíhá ve specifickém režimu ze čtyř hlavních důvodů:

  • dle zákoníku práce je nutné zajistit čerpání řádné dovolené pedagogických (40 dní) i nepedagogických pracovníků (25 dní)
  • v mateřských školách během léta probíhají investiční akce a opravy, které nelze provádět v průběhu školního roku
  • letní období je vyhrazeno pro provádění údržby a sanitace v prostorách podléhajících hygienickým požadavkům dle zákona, např. ve školní kuchyni
  • docházka dětí do kmenové mateřské školy odstraňuje diskomfort spojený s docházkou dítěte předškolního věku v době prázdninového provozu do jiné mateřské školy

Poslední aktualizace: 28. 1. 2019, Šárka Bachmannová