Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduZajištění prázdninového provozu mateřských škol a výsledky přijímacího řízení do školek v působnosti MO Plzeň 1

Zajištění prázdninového provozu mateřských škol a výsledky přijímacího řízení do školek v působnosti MO Plzeň 1

Zajištění prázdninového provozu mateřských škol v působnosti MO Plzeň 1 pro školní rok 2018/2019

Mateřské školy ve školním roce 2018/2019 zajišťovaly prázdninový provoz ve dvou etapách. V červenci byly mateřské školy v provozu od 1. 7. do 19. 7. 2019 a v měsíci srpnu od 19. 8. do 29. 8. 2019, vyjma státních svátků. Mateřské školy byly zavřené v období od 22. 7. do 16. 8. 2019, což odpovídá dvaceti pracovním dnům. Sanitární den byl stanoven mimo dny prázdninového provozu na pátek 30. 8. 2019.
V 90. MŠ probíhala plánovaná investiční akce (stavební úpravy kuchyně a rekonstrukce sociálních zařízení pro personál v celém objektu), provoz v tomto případě zajistila 87. MŠ.
O prázdninový provoz měla zájem zhruba třetina zákonných zástupců, ovšem zdaleka ne všechny přihlášené děti mateřské školy skutečně navštěvovaly. Vzhledem ke kapacitě škol docházela pouze čtvrtina dětí.
Vedení mateřských škol bylo s organizací prázdninového provozu seznámeno již začátkem roku 2019, rodiče byli tedy včas a řádně informováni. Ojedinělé podněty na organizaci prázdninového provozu, které obdrželo vedení MO Plzeň 1, byly vyřešeny. V průběhu letního provozu škol ředitelky mateřských škol žádnou stížnost MO Plzeň 1 nepředaly.

 

Aktuální výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v MO Plzeň 1

Zápisy do mateřských škol proběhly od 2. května do 16. května. Stejně jako v minulých letech využívali rodiče či zákonní zástupci dětí k vyplňování přihlášek elektronickou aplikaci. Aplikace pro elektronickou podporu zápisů byla k dispozici na veřejně přístupné webové adrese, kde byly postupně zveřejňovány veškeré propozice k průběhu zápisu, a následně zde byly k dispozici i výsledky přijímacího řízení. Úřad MO Plzeň 1 zajistil pro rodiče či zákonné zástupce dětí, kteří nemají přístup k internetu či tiskárně, kontaktní místo.
Rodiče či zákonní zástupci dětí podali celkem 597 přihlášek k předškolnímu vzdělávání (vč. dětí s bydlištěm mimo MO Plzeň 1, dětí s bydlištěm mimo Plzeň, dvouletých dětí). K 31. 8. 2019 bylo do mateřských škol zřizovaných MO Plzeň 1 přijato celkem 401 dětí, další děti umístila ještě 7. a 17. ZŠ a MŠ, které zřizuje MMP. Aktuálně (k 3. 9.) jsou mateřské školy, které zřizuje MO Plzeň 1 naplněny. Velký zájem byl i o umístění dvouletých dětí. Podmínky pro tyto děti mají uzpůsobené čtyři mateřské školy zřizované MO P1 (7., 81., 87. a 90. mateřská škola), a tak mohlo být přijato přes 50 neplně tříletých dětí.

 

Poslední aktualizace: 11. 9. 2019, Šárka Bachmannová