Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduÚplná uzavírka v Plzni, Sokolovské ulici.

Úplná uzavírka v Plzni, Sokolovské ulici.

V termínu od 09.01.2019 do 04.03.2019 budou prováděny stavební a výkopové práce z důvodu opravy hydroizolace kolektoru, včetně sanace, v Plzni, Sokolovské ulici, v úseku od kruhové křižovatky až k vjezdu na parkoviště u domu Sokolovská 55-63. Zároveň dojde k vyblokování parkovacích stání v tomto úseku. Vstupy do přilehlých objektů zůstanou zachovány. Úplná uzavírka bude trvat po dobu nezbytně nutnou a bude rozdělena na dvě etapy. Objízdná trasa byla stanovena ul. alej Svobody, Karlovarská a Sokolovská – viz. přílohy. 
 
Dodavatel stavebních prací –
- STAVAS spol. s r.o., IČO 46882472, sídlem K Cihelnám 940/23, 326 00 Plzeň, tel. 377279612 – kontaktní osoba Ladislav Dolák.

Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Files/umo1/UplnauzavirkaKomenskehoul_-1.pdf

Poslední aktualizace: 8. 1. 2019, Šárka Martínková