Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduÚplná uzavírka v Plzni, Majakovského ulici.

Úplná uzavírka v Plzni, Majakovského ulici.

V termínu od 12.11.2018 do 02.12.2018 bude provedena celoplošná oprava vozovky v Plzni, Majakovského ulici, v úseku od křižovatky s ulicí Komenského za křižovatku s ulicí K Topolu. Zároveň dojde k vyblokování parkovacích stání v tomto úseku. Vstupy do přilehlých objektů zůstanou zachovány.
 
Dodavatel stavebních prací –
- STRABAG a.s., IČO 60838744, sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, tel. 377832865 – kontaktní osoba Ing. Jiří Nezbeda.

Files/umo1/aktuality/2018/Majakovskeho-situace.pdf

Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Poslední aktualizace: 5. 11. 2018, Šárka Martínková