Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduÚplná uzavírka v Pálenické ulici

Úplná uzavírka v Pálenické ulici

V termínu od 23.07.2019 do 30.09.2019 budou prováděny stavební a výkopové práce, z důvodu napojení vodovodu, v Plzni, Pálenické ulici. Vzhledem k tomu, dojde k úplné uzavírce vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Karlovarská až k objektu Pálenická č. o. 2. Zároveň dojde k vyblokování parkovacích stání až k objektu Pálenická č. o. 9. Vstupy do přilehlých objektů zůstanou zachovány. Úplná uzavírka vozovky bude realizována pouze po nezbytně nutnou dobu a bude rozdělena do dvou etap. I. etapa bude realizace samotného výkopu a II. etapa zřízení nového povrchu. V době mezi I. a II. etapou bude provoz obnoven.
 
Dodavatel stavebních prací –
- STAVMONTA spol. s r.o., IČO: 40525007, sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň, tel. 377 444 216 – kontaktní osoba Ing. Ivo Paulus.

Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Poslední aktualizace: 15. 7. 2019, Šárka Martínková