Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduStále se odklízí sníh z chodníků a vozovek

Stále se odklízí sníh z chodníků a vozovek

Průběžně Vás informujeme o zajišťování zimní údržby na chodnících a vozovkách.  V neděli 3. 2. 2019 byl nařízen úklid všech komunikací, které udržuje městský obvod. Vzhledem k tomu, že ve většině případů nebyly chodníky schůdné a vozovky sjízdné, firmy pokračovaly i v následujících dnech v úklidu těchto komunikací. V úterý 5. 2. 2019 byla provedena kontrola stavu chodníků a vozovek a na základě zjištěných nedostatků ve schůdnosti a sjízdnosti v lokalitě sídliště Košutka, sídliště Lochotín, stará Košutka a starý Lochotín, lokalita Kotíkovské ulice, K pecím a Turistická, byla firma na tyto závada upozorněna a byla jí určena lhůta k odstranění. Městský obvod přistoupí i k uložení pokuty za nesplnění povinností vyplývající z uzavřené smlouvy. 
V případě, kdy dodavatelské firmy neprovedou zimní údržbu v odpovídající kvalitě, musíme dodavatele vyzývat k nápravě a tím se doba zajištění zimní údržby prodlužuje.

Poslední aktualizace: 5. 2. 2019, Šárka Bachmannová