Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduSněhem zasypané stromy a keře způsobují překážky

Sněhem zasypané stromy a keře způsobují překážky

Vážení spoluobčané,

v současné době probíhá na území městského obvodu odstraňování nebezpečných stromů a padlých stromů bránící průchodu či průjezdu  ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, JSDH Bolevec a JSDH Bílá Hora. I přesto Vás chceme požádat o  spolupráci při nahlášení nahnutých, popadaných, zlomených nebo jinak nebezpečných stromů a keřů, které se  vlivem sněhové pokrývky stávají provozně nebezpečnými. Pro předání informací ohledně těchto provozně nebezpečných dřevin kontaktujte  Ing. Lucii Jarošovou na  tel. č.:  +420 378 036 044,  jarosoval@plzen.eu. Děkujeme Vám za spolupráci při řešení vzniklé situace.

Poslední aktualizace: 4. 2. 2019, Šárka Bachmannová