Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduSetkání s Boleveckými rodáky

Setkání s Boleveckými rodáky

Ve čtvrtek dne 6. 12. se v hospodě U Myšáka konalo tradiční posezení Spolku Boleveckých rodáků. Úvodní slovo měl pan inženýr Bohuslav Strejc, který vyjmenoval aktivity spolku od jeho založení v roce 1998. A že jich nebylo málo! Za uplynulých dvacet let toho spolek udělal opravdu mnoho. Pro připomenutí vybírám z pravidelně konaných veřejných akcí jen některé, například společenská setkání rodáků a občanů, májka na návsi v Bolevci, pietní a vzpomínkové akce u památníků z I. a II. světové války, vzpomínka na Mistra Jana Husa, slavnostní mše na hřbitově v Bolevci, dobové výstavky a vánoční strom na návsi v Bolevci. Bolevec byl v roce 1995 prohlášen památkovou zónou vesnické lidové architektury.
Dále pan ing. Strejc pogratuloval dvěma přítomným dámám k životnímu jubileu, paní Alžbětě Jančíkové, která oslavila 93 let a paní Evě Lopatové k 80. narozeninám. Za činnost spolkovou byli ocenění manželé Pickovi a pan Josef Kabát, který je aktivistou ve věci zvonu kostela Všech svatých na Roudné. Pokud by se vše zdárně podařilo, pak by se zvon z roku 1650, kterému zatím chybí srdce, mohl rozeznít už v roce 2019.
Celá akce se nesla ve velmi příjemné atmosféře. Bolevec je úžasným místem, založeným v roce 1382. Uprostřed Bolevecké návsi se nachází národní kulturní památka statek U Matoušů. Plzeň se může pochlubit dvěma národními kulturními památkami, kostelem sv. Bartoloměje a jmenovaným statkem U Matoušů. Pan inženýr Strejc na závěr poděkoval městského obvodu Plzeň 1 za finanční spoluúčast na činnost Spolku Boleveckých rodáků.

Boleveckým rodákům do dalších let přeji za městský obvod mnoho zdaru. 
         
Mgr. Ilona Jehličková

Poslední aktualizace: 12. 12. 2018, Šárka Bachmannová