Uzavírka stezky pro chodce a cyklisty u Třemošenského rybníka

V termínu od 19. 8. 2019 do 31. 10. 2019 bude úplně uzavřena stezka pro pěší a cyklisty v Plaské ulici v Plzni, v úseku mezi odbočkou k Třemošenskému rybníku a odbočkou ke Kamennému rybníku.

Po dobu uzavírky chodci i cyklisté budou nuceni využít náhradní trasu Kamenný rybník – Šídlovský rybník – rybník Nováček – Třemošenský rybník.

Uzavírka je nutná z důvodu stavebních prací v rámci akce „I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík“. Stavbu provádí společnost SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha.

Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1