Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

MO Plzeň 1 podporuje volnočasové aktivity

Sportovní a zájmové subjekty obdrží dotace od obvodu za celkem 500 tisíc korun pokračovat

Jarní výhraby na území MO Plzeň 1

Koncem měsíce března bylo zahájeno provádění jarních výhrabů travnatých ploch na území MO Plzeň 1 pracovníky veřejně prospěšných prací (VPP). pokračovat

Oznámení vedení MO Plzeň 1

Vedení MO Plzeň 1 oznamuje, že ve středu 24. 3. 2010 v 16:00 hod se nekoná pravidelné setkání s veřejností na Bílé Hoře. Další setkání bude ve středu 7. 4. 2010 od 16:00 do 17:00 hodin v areálu dobrovolných hasičů na Bílé Hoře. pokračovat

Dopravní hřiště od dubna v provozu

Od 1. dubna bude opět v provozu dětské dopravní hřiště v Západní ulici, v areálu 1. ZŠ v Plzni. Provozní doba pro veřejnost je zajištěna po celý týden, v době svátků je provozní doba shodná jako v neděli. Poplatek za aktivního účastníka činí 10,- Kč a doprovod je zdarma. pokračovat

Sběrové dny odpadu a provoz Sběrného dvora o svátcích

Překážejí Vám doma věci, které nepatří do nádob na směsný komunální odpad, a Vy nevíte kam s nimi? pokračovat

IcePark - pozvánka na zábavné dny

Pozvánka na zábavné dny. pokračovat

Strážníci dbají na bezpečnost dětí

Na návrh MO Plzeň 1 zahájili strážníci Městské policie Plzeň na „jedničce“nový program v rámci prevence kriminality mládeže. pokračovat

Jak postupovat v případě úrazu na náledí

Postup při oznámení úrazu - uplatnění odškodnění. pokračovat