Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Změny ve vyhlášce města o poplatcích z ubytovací kapacity

Dnem 1. dubna 2010 nabývá účinnosti Vyhláška statutárního města Plzně č. 2/2010 pokračovat

Harmonogram provádělní 1. seče travnatých ploch v MO Plzeň 1 - 2010

Od 22. dubna do 24. května se bude sekat pokračovat

V Iceparku probíhá čištění

Od května jezdíme na in-line bruslích pokračovat

Akce na dopravním hřišti

Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, Úřad městského obvodu Plzeň 1 a Městská policie Plzeň pořádají u příležitosti otevření dětského dopravního hřiště v roce 2010 akci pro mateřské školy a družiny obvodu Plzeň 1. pokračovat

MO Plzeň 1 podporuje volnočasové aktivity

Sportovní a zájmové subjekty obdrží dotace od obvodu za celkem 500 tisíc korun pokračovat

Jarní výhraby na území MO Plzeň 1

Koncem měsíce března bylo zahájeno provádění jarních výhrabů travnatých ploch na území MO Plzeň 1 pracovníky veřejně prospěšných prací (VPP). pokračovat

Oznámení vedení MO Plzeň 1

Vedení MO Plzeň 1 oznamuje, že ve středu 24. 3. 2010 v 16:00 hod se nekoná pravidelné setkání s veřejností na Bílé Hoře. Další setkání bude ve středu 7. 4. 2010 od 16:00 do 17:00 hodin v areálu dobrovolných hasičů na Bílé Hoře. pokračovat

Dopravní hřiště od dubna v provozu

Od 1. dubna bude opět v provozu dětské dopravní hřiště v Západní ulici, v areálu 1. ZŠ v Plzni. Provozní doba pro veřejnost je zajištěna po celý týden, v době svátků je provozní doba shodná jako v neděli. Poplatek za aktivního účastníka činí 10,- Kč a doprovod je zdarma. pokračovat