Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Knihovny v MO Plzeň 1

 Knihovna města PlzněObvodní knihovna LochotínKralovická 22323 00 Plzeň tel.: 378 038 230, 378 038 231e-mail: lochotin@plzen.euweb: www.kmplochotin.wz.czvedoucí: Mgr. Dagmar Khasováe-mail: khasova@plzen.eumapa  Knihovna města PlzněKnihovna Vinice Hodonínská 55 323 00 Plzeň tel.: 378 038 265, 378 038 266e-mail: vinice@plzen.euvedoucí: Irena… pokračovat

VIV obvodu v letošním roce v plném proudu

Zahájení stavby nového parkoviště a rekonstrukce 60. MŠ od 2. května pokračovat

Harmonogram provádění 1. seče travnatých ploch v roce 2011

Od 2. května zahajujeme 1. letošní seč - dokončení je 31. května pokračovat

Úpravy zeleně na sídlišti Lochotín a Košutka v rámci dotace OŽP MMP

Od konce března a v dubnu letošního roku bude provedena úprava zeleně u domů v ulicích:Manětínská 9-11Žlutická18-20Gerská 22-24Majakovského (Vaníčkova) č.5-9.Dojde k odstranění  přestárlého a nevzhledného porostu jalovců a cypřišků. Dále bude následovat  vytrhání kořenů dotčených dřevin a zatravnění… pokračovat

Úpravy zeleně na minigolfu v Manětínské ulici na Košutce

Začátkem dubna bude provedena úprava stávajících přerostlých dřevin v areálu minigolfu v Manětínské ulici v Plzni. V rámci revitalizace sportoviště bude pokáceno 25 ks přerostlých thůjí a ostatní stávající jehličnaté dřeviny budou esteticky zastřihnuty. Dotčená plocha likvidovaných dřevin bude upravena a v celém areálu… pokračovat

Kácení dřevin v souvislosti s vlastní investiční výstavbou MO Plzeň 1

Do konce března letošního roku v souvislosti s vlastní investiční výstavbou Městského obvodu Plzeň 1 dojde ke kácení dřevin zasažených výstavbou.  Jedná se o tyto lokality:V zelené ploše u  objektu ÚMO Plzeň 1, kde následně v měsíci květnu a červnu bude probíhat výstavba parkoviště.V ulici Krašovská u or. č. … pokračovat

Sběrové dny odpadu a provoz sběrného dvora o svátcích

Překážejí Vám doma věci, které nepatří do nádob na směsný komunální odpad,  a Vy nevíte kam s nimi?Úřad městského obvodu Plzeň 1 ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. pořádají sběrové dny odpadu.           BÍLÁ HORA 10. 5. 201113.00 – 18.00 hodinK Sokolovně… pokračovat

Jízda historických vozidel Plzní

Již v roce 1914 se do Plzně sjížděli příznivci motoristického sportu ze širokého okolí, aby shlédli 1. ročník Závodu do vrchu Lochotín – Třemošná. Zúčastnili se ho ti nejslavnější závodníci tehdejší doby. Veteran Car Club Plzeň navázal na tradici a od svého založení v roce 1972 pořádal několik soutěží: Jízda do vrchu Bolevec – Košutka,… pokračovat