Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduOd 18. 3. 2019 budou opětovně přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Od 18. 3. 2019 budou opětovně přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Od 18.3.2019 budou opětovně přistavovány velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelné komunální odpady. Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu.

Oproti roku 2018 došlo k několika provozním změnám na území městského obvodu Plzeň 1:
• Zrušeno stanoviště Střední - u garáží
• Přesun stanoviště Starý Bolevec do spodní části Bolevecké návsi
• Přesun stanoviště Žofie Podlipské na křižovatku ulic K. Světlé x Libušina
• Změna týdne přistavení kontejneru na stanovišti K. Světlé x Libušina ze sudého týdne na lichý týden

městský obvodstanovištěsvozový densudý/lichý týden
Plzeň 1úterý
Bílá horaNad Štoloulichý týden
Bílá hora17. MŠsudý týden
BolevecPode Dvorylichý týden
BolevecStarý Bolevec - dolesudý týden
ZavadilkaMozartova x Pod Mikulkousudý týden
ZavadilkaPod Stráží  (naproti č.43)lichý týden
Starý LochotínK. Světlé x Libušinalichý týden
Stará KošutkaV Lomech x Pod Košutkousudý týden
Zadní RoudnáNa Roudné x K Strážilichý týden
RoudnáPramenísudý týden

U velkoobjemových kontejnerů bude vždy přítomna obsluha společnosti Čistá Plzeň, s.r.o., která bude dohlížet na kvalitu shromažďovaného bioodpadu, aby nedocházelo k odkládání jiného odpadu než biologického (např. pneumatiky, objemný odpad, stavební suť, apod.).

Další možností pro občany je každodenní bezplatné odkládání BIO odpadů na sběrných dvorech, odkládání do sběrných nádob a do výše uvedených velkoobjemových kontejnerů. Dále mohou občané využít možnosti komerčního objednání „vlastní“ nádoby do domu od společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. za daných podmínek a příslušnou úhradu dle ceníku (lze objednat i svoz na zavolání). V případě zájmu o "vlastní" nádobu je možnost bezplatného nájmu nádoby o objemu 240l na bioodpad (hrazen bude pouze vlastní svoz nádoby). Tato možnost platí pouze pro plátce, kteří mají řádně uhrazen poplatek za komunální odpad pro dané období na území města Plzně.

Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách Magistrátu města Plzně https://odpady.plzen.eu/ a na webových stránkách společnosti Čistá Plzeň s.r.o.  http://www.cistaplzen.cz/

 

Poslední aktualizace: 13. 3. 2019, Šárka Martínková