Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduOd 1. 1. 2018 je zaveden nový systém svozu BIO odpadů na území statutárního města Plzně

Od 1. 1. 2018 je zaveden nový systém svozu BIO odpadů na území statutárního města Plzně

Statutární město Plzeň od 1. ledna 2018 zavedlo nový systém sběru BIO odpadů na celém území města Plzně, s tím že během prvního měsíce rozjezdu dojde k přesunu nádob v rámci navržených oblastí. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny až s prvními pracemi na zahradách, tzn. začátkem vegetačního období, vždy nejdéle od 9:00 do 18:00 hodin.
Město Plzeň je nově rozděleno na dvě oblasti, a to na červenou a zelenou.
V červené zóně, kde převládá zástavba bytových domů, je zachován nádobový sběr do hnědých nádob, protože je zde produkce kuchyňských BIO odpadů konstantní po celý rok, tedy nedochází zde k sezónním výkyvům produkce BIO odpadů.
V zelené zóně, kde převládá zástavba rodinných domů a rekreačních objektů, vzniká vyšší produkce BIO odpadů s významnými sezónními výkyvy díky odlišné struktuře BIO odpadu na zahradách (posekaná tráva, větve, listí atd.). Od 1. 1. 2018 jsou v této zóně postupně odstraňovány hnědé nádoby na BIO odpad o objemu 240l. Zde budou v pravidelných intervalech dle harmonogramu přistavovány velkoobjemové kontejnery na konkrétních stanovištích. Na území městského obvodu Plzeň 1 se jedná o lokality: Bílá Hora, zadní Roudná, starý Lochotín, stará Košutka, Berlín, Bolevecká náves, Zavadilka, Malý Bolevec.
Podrobnou mapu s rozdělením města do obou zón, přesnými stanovišti velkoobjemových kontejnerů a harmonogramem svozu jsou k nalezení na webových stránkách Magistrátu města Plzně https://odpady.plzen.eu/.
Nový systém umožňuje:
• každodenní bezplatné odkládání BIO odpadů na sběrných dvorech (již předchozí systém toto umožňoval),
• odkládání do sběrných nádob (240l hnědé nádoby) – červená zóna,
• odkládání do velkoobjemových kontejnerů – zelená zóna,
• využití možnosti komerčního objednání „vlastní“ nádoby do domu od společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. za daných podmínek a příslušnou úhradu dle ceníku.
Realizací této změny je narovnání dostupnosti služby sběru BIO odpadů na území města pro všechny občany a do budoucna se také předpokládá zvýšení efektivity odděleného shromažďování BIO odpadů.
Mapa území městského obvodu Plzeň 1 s vyznačením oblastí nového systému BIO odpadu (zelená a červená zóna) a stanoviště velkokapacitních kontejnerů na BIO odpad v zelené zóně

Bližší informace získáte na Magistrátu města Plzně, Technickém úřadu, Ing. František Sýkora, tel. 378034052, email: sykoraf@plzen.eu

 

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018, Šárka Martínková