Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduMěstský obvod Plzeň 1 oznamuje předběžný záměr

Městský obvod Plzeň 1 oznamuje předběžný záměr

Plzeň, statutární město, městský obvod Plzeň 1
 
zastoupené starostkou MO Plzeň 1, Ing. Helenou Řežábovou
 
o z n a m u j e 

předběžný záměr města Plzně přenechat do pronájmu (za podmínky svěření majetku do trvalé správy městského obvodu):


budoucí objekt kavárny o celkových půdorysných rozměrech 10,2 x 6,7 m, umístěných na pozemku parc. č. 1609/90 v k. ú. Bolevec v majetku města Plzně. Výstavba kavárny bude součástí akce „Proměna vnitrobloku Krašovská, Plzeň“.  Kavárna je navržena jako modulová sestava s ocelovou konstrukcí, přičemž sestavy budou na místě stavby spojeny a připojeny na inženýrské sítě.

Více informací zde.

Poslední aktualizace: 20. 12. 2018, Šárka Bachmannová