Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduRegenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130 dokončena

Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130 dokončena

Počátkem prosince byla dokončena investiční akce MO Plzeň 1 nesoucí název „Regenerace sídliště Plzeň – Lochotín, vnitroblok Sokolovská 106 – 130, I. etapa“. Stavební práce na této akci započaly v květnu.

Tato stavba byla spolufinancována ze zdrojů Státního fondu podpory investic (dříve Státní fond rozvoje bydlení) ve výši 2 070 tis. Kč.

Regenerace prostoru spočívala v provedení cestní sítě, vybudování zpevněných odpočinkových ploch doplněných mobiliářem (lavičky, betonové sedáky), instalaci workoutové sestavy a svahové skluzavky a v doplnění částečného oplocení stávajícího dětského hřiště. Nemalou část této regenerace tvoří sadové úpravy obnášející výsadbu 45 ks stromů, množství keřů a trvalek.
Po dobu následujících tří let bude zhotovitel provádět prostřednictvím odborné zahradnické firmy povýsadbovou péči, která obnáší zejména ošetřování vysazených dřevin, výchovné řezy stromů, pletí záhonů či zálivky rostlin.

Přejeme si, aby tento zregenerovaný prostor byl hojně využíván občany našeho obvodu.

Podrobnější informace o průběhu akce:
https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/projekty-a-vystavba/realizovane-akce/investice-za-rok-2020/regenerace-vnitrobloku-sokolovska-106-130.aspx

Poslední aktualizace: 11. 2. 2021, Šárka Bachmannová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany