Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduInformace o svozu odpadů a vánočních stromků na území MO Plzeň 1

Informace o svozu odpadů a vánočních stromků na území MO Plzeň 1

Vážení občané,

obracíte se na Úřad městského obvodu Plzeň 1 ve věci řešení nevyvezených nádob na odpad nebo navýšení počtu svozů. Bohužel od nás slýcháte informaci, že již nezajišťujeme svozy odpadů a tudíž Vám nemůžeme vyhovět. Od 1. 9. 2015 svoz veškerého odpadu na území města Plzně podléhá vyhlášce č.  5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Svoz odpadů (separovaný odpad, komunální odpad, odpadkové koše, sběrné dvory apod.) zajišťuje Magistrát města Plzně, Technický úřad prostřednictvím společnosti Čistá Plzeň s.r.o. S podněty a dotazy  se můžete přímo obrátit na zákaznické centrum společnosti Čistá Plzeň s.r.o., tel. 800441111, kde se s nimi pracovníci zákaznického centra společnosti Čistá Plzeň s.r.o. ihned zabývat. Pokud podnět či dotaz obdrží Úřad městského obvodu Plzeň 1, věřte, že bude ihned přeposlán k vyřízení.

Pro Vaši informovanost Vám tímto sdělujeme, že svoz odpadů probíhá na území městského obvodu Plzeň 1 v této četnost :
Plast – 3x týdně (pondělí, středa, pátek)
Papír – 3x týdně (pondělí, středa, pátek)
Bio, hnědá nádoba – 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
Sklo – 1x 14 dní (sudé úterý)
Odpadkové koše jsou sváženy 2x týdně


Dále bychom Vás chtěli informovat o likvidaci a odvozu vánočních stromků. Vánoční stromky zbavené ozdob můžete odkládat vedle nádob na separovaný odpad, kdy jejich svoz bude probíhat průběžně společností Čistá Plzeň s.r.o. 

Poslední aktualizace: 8. 1. 2019, Šárka Martínková