Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduAktuální informace o zajišťování zimní údržby

Aktuální informace o zajišťování zimní údržby

Dne 3. 2. 2019 v nočních a časných ranních hodinách došlo ke spadu sněhu. V 9.00 hodin dosáhla vrstva spadaného sněhu cca 5 cm. Na základě zjištěných skutečností byl všem zhotovitelům, na základě platných smluv, nařízen úklid všech komunikací (vozovky a chodníky), které jsou zahrnuty v plánu zimní údržby pro rok 2018/2019. Vzhledem k povětrnostním podmínkám a stavu komunikací byli zhotovitelé vyzváni, aby odklizení sněhu na komunikacích provedli především mechanicky, za použití sněhových radlic, tzv. pluhováním a zároveň provedli posyp solí. Spad sněhu pokračoval po celý den, což komplikovalo úklid. Na místech, kde byl úklid již proveden, se vytvářela opět nová vrstva sněhu a tím se opět zhoršovala schůdnost a sjízdnost komunikací. Vzhledem k této situaci byli dne 4. 2. 2019 v 10.00 hodin zhotovitelé opětovně vyzváni, aby pokračovali nadále v úklidu a to až do zajištění schůdnosti a sjízdnosti na vybraných komunikacích, které jsou zahrnuty do zimní údržby 2018/2019. Tento úklid dosud trvá.

 

Poslední aktualizace: 5. 2. 2019, Šárka Bachmannová