Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu2. ročník dne Heleny Zavázalové navštivili senioři z Plzně i okolí

2. ročník dne Heleny Zavázalové navštivili senioři z Plzně i okolí

Ústav sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1 uspořádali 13. června den věnovaný tématům, která jsou blízká seniorům. V Šafránkově pavilonu pro ně byl po celý den připravený program, jehož náplníbyly především poradny. Senioři se dozvěděli více o péči o chrup, zdravém stravování, cvičení, posuzování zdravotního stavu, spotřebitelské problematice i první pomoci. Návštěvníci mohli zhlédnout krátké dokumentární filmy na téma přijetí stárnutí, vyzkoušet taneční kroky nebo si poslechnout hudbu skupiny The Dixie Hot Licks.
Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc. byla dlouholetou proděkankou pro výuku a také vedoucí Ústavu sociálního lékařství  fakulty. Vedla Univerzitu třetího věku, pro její absolventy založila na fakultě Akademii třetího věku a Klub aktivního stáří.  Nad druhým ročníkem Dne Heleny Zavázalové převzali záštitu děkan Lékařské fakulty v Plzni prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. a místostarostka MO Plzeň 1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA.
„Potěšil mě mimořádný zájem o tuto akci, a to jak ze strany seniorů, z nichž někteří mají dodnes paní docentku Zavázalovou v živé paměti, tak ze strany mediků všech ročníků, jak všeobecného, tak stomatologického směru. Snažíme se nejen prohloubit mezigenerační dialog, jak napovídá název akce, ale především podpořit zájem seniorů o vlastní zdraví, tedy zvýšit jejich zdravotní gramotnost a tím přispět k co nejdelšímu zachování jejich soběstačnosti. “ říká doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství, která akci na počest Heleny Zavázalové před rokem iniciovala.
Program stejně jako v loňském roce z větší části zajistili studenti medicíny. Ten nabídl například stanoviště „Orální zdraví“ s poradnou a ukázkami správné dentální hygieny. Na stanovišti „Zdravé stravování“ čekaly zájemce nejen rady, jak správně sestavit jídelníček, ale také výpočet BMI nebo vyšetření cév na aterosklerózu (pletysmografie). Na dalších stanovištích našli návštěvníci cvičení Pilates, spotřebitelskou poradnu České obchodní inspekce nebo ukázky první pomoci.
Odpolední blok nabídl poradnu posuzování zdravotního stavu pro účely dávek ze systému sociálního zabezpečení, projekci filmů a diskusi na téma přijetí stárnutí nebo taneční pro seniory.
Poslední aktualizace: 19. 6. 2017, Šárka Bachmannová