Tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Mgr. Pavel Stehlík, tajemník ÚMO Plzeň 1

Kancelář: 3. patro, č. dveří 315
Adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
Telefon: 378 036 005
378 036 001 (sekretariát)
E-mail: stehlikp@plzen.eu

Tajemník úřadu městského obvodu: