Oddělení vnějších vztahů

Pověřená vedením oddělení: Šárka Bachmannová
Telefon: 378 036 007
e-mail: bachmannova@plzen.eu