Odbor investic a majetku

Pověřená vedením odboru: Andrea Šlechtová
Telefon: 378 036 054
e-mail: slechtova@plzen.eu

Oddělení investic

Oddělení správy majetku

Na úseku jednotek sboru dobrovolných hasičů:

Na úseku autoprovozu:

Na úseku mateřských škol:

Na úseku nebytových prostor:

Na úseku pozemků:

Na úseku údržby MO Plzeň 1:

Na úseku provozu Sport parku 1: