Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací lze podat ústně nebo písemně.

V případě ústní žádosti obdrží občan informace přímo od pracovníků Úřadu Městského obvodu Plzeň 1, kteří jsou věcně příslušní daný dotaz vyřídit.

Pokud občan požaduje písemnou odpověď a podá písemnou žádost o poskytnutí informace, postupuje se dle zákona č. 106/1999 Sb.

Formulář pro podání žádosti.