Městský obvod Plzeň 1

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1

MUDr. Pavel Boček
(
KDU-ČSL)
Mgr. Miroslav Brabec
(
ČSSD)
Ing. Ivana Bubeníčková
(
ANO 2011)
Václav Černý
(
ODS)
Mgr. Magdaléna Daňková
(
Česká pirátská strana)
František Hagara
(
Česká pirátská strana)
Václav Heřman
(
KSČM)

JUDr. Martin Holý
(ANO 2011)

Mgr. Jan Husák
(
ODS)
Mgr. Ilona Jehličková
(
TOP 09)
Miroslav Kesl
(
ČSSD)
Mgr. Štěpán Krňoul
(
KDU-ČSL)
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
(
ANO 2011)
Jiří Novák
(
ANO 2011)
Ing. Jiří Rezek, Ph.D.
(
Česká pirátská strana)
Mgr. Jan Řehula
(
ODS)
Ing. Helena Řežábová
(
ODS)
Jaroslav Stroukal
(
ČSSD)
Zbyněk Šefčík
(
KSČM)
Ing. Jiří Šrámek
(
ANO 2011)
Ing. Jan Štěpán
(
ANO 2011)
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
(
ANO 2011)
Pavel Trampota
(
ANO 2011)
Bc. Tomáš Trnka
(
TOP 09)
Mgr. Radka Trylčová
(
ODS)
Jiří Uhlík, MBA
(
PRO PLZEŇ)
Jiří Winkelhöfer
(
PRO PLZEŇ)

Zastupitelstvo obvodu zejména:

  • Volí starostu a místostarosty a stanoví dělbu působnosti mezi nimi, volí další členy rady obvodu, stanoví počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva obvodu, zřizuje výbory jako své kontrolní a poradní orgány a zřizuje organizační složky obvodu vyjma organizačních složek, jejichž zřizování je vyhrazeno jiným orgánům obvodu;
  • Schvaluje rozpočet obvodu a jeho závěrečný účet, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu města a jeho závěrečného účtu, schvaluje rozpočtové změny rozpočtu obvodu a kontroluje hospodaření ostatních orgánů obvodu, zřizuje peněžní fondy obvodu a vydává zásady pro jejich tvorbu a čerpání, stanoví výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obvodu a výši náhrady ušlého výdělku členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním či obdobném poměru;
  • Rozhoduje o majetkových záležitostech města a o právních úkonech při nakládání s majetkem města včetně jeho zatěžování v rozsahu stanoveném Statutem města Plzně;
  • Vyjadřuje se k návrhu vyhlášek o územním plánu a o Statutu města Plzně, o koeficientu daně z nemovitostí a o zavedení a výši místních poplatků a daní;
  • Navrhuje zastupitelstvu města vydání regulačního plánu, rozhoduje o názvech ulic a veřejných prostranství nepřesahujících území obvodu;
  • Rozhoduje v dalších záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu Statutem města Plzně nebo jinou vyhláškou města.

Nahlížení do zápisů a usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 a usnesení Rady MO Plzeň 1

Žádost o nahlížení do zápisů a usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 a usnesení Rady MO Plzeň 1 je oprávněn podat občan obce, který dosáhl věku 18 let, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu.

Poslední aktualizace: 11. 2. 2019, Šárka Bachmannová