Městský obvod Plzeň 1

Investiční akce MO Plzeň 1 v roce 2012

Chodník E. Krásnohorské - STAVBA DOKONČENA! 
Koncem července  byla dokončena stavba přístupového chodníku k areálu 31.ZŠ v ulici Elišky Krásnohorské.  Povrch chodníku je z betonové zámkové dlažby a součástí stavby byla i menší oprava přilehlé komunikace. Tento chodník zvýší bezpečnost dětí, které do této doby musely používat při vstupu do areálu školy výhradně stávající komunikaci.

Stav před realizací stavbyStavba dokončena

Chodník Gerská x Sokolovská
Směrem od čerpací stanice Agip na Gerské ul. směrem k bytovým domům v Sokolovské ul. se nachází poměrně frekventovaný „průšlap“, který je navíc ve svažitém terénu. Jeho zpevněním se zlepší přístup pěších od blízkého nákupního centra k uvedeným domům.

Stav před realizací stavby

Parkoviště Sokolovská 108-114
I v lokalitě Sokolovské ul. je problematická situace v oblasti parkování. Ve spolupráci s obyvateli uvedených domů bylo vytipováno jedno z mála míst, kde lze ještě parkoviště vybudovat. Do podzimu letošního roku zde vznikne zhruba 20 nových parkovacích stání. 

Stav před realizací stavby

Parkoviště Plaská 9-25 - STAVBA DOKONČENA!
Vhodnou úpravou úzkého nezpevněného pruhu v sousedství NC Billa došlo k rozšíření stávající komunikace. Tento pruh byl použit jako podélné parkovací stání, na protilehlé straně, kde bylo dosud parkování zakázáno, vznikla rovněž řada podélných stání. Touto relativně jednoduchou úpravou přibylo v tomto místě celkem 25 dalších parkovacích míst.

Stav před realizací stavbydokončená stavba

Komunikace Senecká ul. 3. etapa - STAVBA DOKONČENA
V letošním roce byly provedeny stavební úpravy poslední části Senecké ulice na Bílé Hoře. Třetí, závěrečná část rekonstrukce této ulice končí u ul. K Pecihrádku  a i zde dostala komunikace formu obytné zóny ze zámkové dlažby a zálivy se zelení. Vzniklo zde několik nových parkovacích míst   a zálivy se zelení budou v podzimních měsících doplněny novými stromy.

Stav před realizací stavbyStavba dokončena

Stavební úpravy 81. MŠ - STAVBA DOKONČENA!
Již tradicí se staly stavební úpravy v oblasti mateřských škol. V roce 2012 přicházela v úvahu realizace stavebních úprav 81. MŠ v Břeclavské ul., kde došlo k výměně oken, dveří, zateplení fasády a opravě střech na 2 pavilonech, které využívá mateřská škola.

Stav před realizací stavbydokončená stavba

Sportovní hřiště 60. MŠ, Manětínská 37 - STAVBA DOKONČENA!
Pro sportovní vyžití dětí v MŠ na našem obvodu byla v minulém období vybudována malá hřiště s umělým povrchem s brankami, koši a dalšími prvky. V roce 2012 bylo realizováno obdobné hřiště v areálu 60. MŠ v návaznosti na dokončené stavební úpravy jednotlivých pavilonů, které proběhly v r. 2011.

Stav před realizací stavbydokončená stavba

Oprava oplocení 78. MŠ, Sokolovská 30 - STAVBA DOKONČENA!
Vzhledem k častému poškozování zařízení majetku v areálech našich MŠ dochází ze strany MO Plzeň 1 k pravidelným generálním opravám oplocení, které zahrnují zejména výměnu plotových dílů za nové, pevnější konstrukce a opravu stávající podezdívky. Nově opravené oplocení svými parametry zabezpečuje dostatečnou ochranu proti poškozování vnitřku MŠ.

Stav před realizací stavbydokončená stavba

Opravy kont. stání na území MO Plzeň 1
Již několik let pokračují opravy stávajících kont. stání včetně jejich úprav pro možnost umístění nádob na separovaný odpad i bioodpad. V letošním roce budou opravy probíhat v části Bolevce, Lochotína a Košutky.

Stav před realizací stavby

Odstranění betonových bloků Vinice
Na sídlišti Vinice se nachází některé betonové prvky (sušáky, klepadla apod.), které svým technickým stavem ohrožují místní obyvatele z hlediska úrazu a v neposlední řadě hyzdí zelené plochy, na nichž se vesměs nachází. Proto MO Plzeň 1 začal již v loňském roce s jejich postupným odstraňováním a celá lokalita byla rozdělena z hlediska výskytu těchto nepotřebných betonových prvků do pěti etap. V roce 2012 bude tato aktivita pokračovat další etapou bourání  a obnovou zeleně na plochách po odstraněných betonových prvcích.

Dětské hřiště Kaznějovská - STAVBA DOKONČENA!
V letošním roce bylo realizováno dětské hřiště v Kaznějovské ul., které zahrnuje kromě herních prvků zejména obnovu sportovního hřiště s koši a brankami pro možnost co nejširšího spektra sportovního vyžití. Tato akce měla proběhnout již v roce 2011, avšak z finančních důvodů byla realizována až v průběhu 1. pololetí letošního roku.

Stav před realizací stavbydokončené hřiště

Zastřešení pódia v Centrálním parku Lochotín
Tato původně plánovaná akce se z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude v roce 2012 realizovat.

Přístavba hasičské zbrojnice Plzeň – Bolevec - STAVBA DOKONČENA
V tomto roce byla opravena hasičská zbrojnice na Bolevecké návsi. Akce zahrnovala výměnu oken, úpravu sociálního zázemí a rozšíření garáže v objektu pro možnost parkování hasební techniky. Práce byly zahájeny koncem dubna s tím, že dokončení proběhlo v první polovině června a MO Plzeň 1 tak přispěl nejen ke zlepšení při práci SDH Bolevec, ale zároveň i k důstojnému průběhu oslav výročí 630 let od založení Bolevce.

Stav před realizací stavbyStavba dokončena

Poslední aktualizace: 13. 11. 2012, Šárka Bachmannová