Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2008

Plán VIV na rok 2008

Navrhovaný plán zahrnuje priority MO Plzeň 1 v oblasti investiční výstavby. Realizace je navrhovaná dle projektových dokumentací zpracovaných v roce 2007. Plán zahrnuje nejen výstavbu nových parkovacích ploch a chodníků, ale zejména stavební úpravy další mateřské školky.

Parkové cesty a chodníky – v této oblasti bylo v návrhu vycházeno z některých míst na území obvodu, kde části chodníků zcela chybí a kde dochází k poměrně velkému pohybu pěších mimo zpevněné chodníky a cesty.

V oblasti komunikací se bude pokračovat v rekonstrukci ulic na Bílé Hoře. V roce 2008 lze na základě zpracované projektové dokumentace realizovat ulici Nad Štolou, což je i v souladu se závěry jednání, která proběhla v průběhu roku 2007 mezi zástupci Bílé Hory a vedením MO Plzeň 1.

Na základě námětů, ale i stížností zejména starších občanů Bílé Hory bylo přikročeno ke zpracování projektové dokumentace na úpravy nástupního prostoru na konečné autobusu MHD č. 20 na Bílé Hoře. Nové moderní autobusy velmi problematicky najíždějí k zastaralé „točně“ a starší lidé mají značné problémy s výstupem i nástupem. Vhodnou stavební úpravou dojde k přizpůsobení nástupní plochy moderním autobusům.

Parkoviště - v roce 2008 je navrhována pouze realizace menšího parkoviště v Rabštejnské ulici z důvodu toho, že projekčně dokončovaná velká parkovací plocha v Krašovské je finančně poměrně náročná záležitost a vzhledem k ostatním plánovaným akcím je nutný její odklad z finančních důvodů na rok 2009. Dalším velmi užitečným záměrem je realizace točny a parkoviště u 31. ZŠ. Tato stavba je v souladu s mnoha náměty rodičů žáků uvedené školy. Naváže tak na vybudovaný chodník podél obvodu školy a přispěje zejména k bezpečnosti školáků na tomto velmi frekventovaném místě.

Již tradicí se staly stavební úpravy v oblasti mateřských školek. V roce 2008 přichází v úvahu realizace stavebních úprav na 90. MŠ v Západní ulici, kde dojde k výměně všech oken, dveří, zateplení fasády, opravě střech a chodníků v areálu školky.

Do plánu jsou zařazeny i prostředky určené na zpracování projektových dokumentací pro další období ve všech shora uvedených oblastech.

Posledním bodem plánu jsou finanční prostředky určené na opravy a údržbu, bez nichž by nebylo možné zabezpečit běžný provoz a opravy v rámci MO Plzeň 1 v roce 2008.

Poslední aktualizace: 24. 5. 2010, Šárka Bachmannová