Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2006

Plán vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 v roce 2006

Navrhovaný plán zahrnuje prioritní potřeby MO Plzeň 1 v oblasti investic, zejména pak výstavbu parkovišť jako stěžejní bod  k řešení problematiky nedostatku parkovacích míst na území obvodu. V této oblasti  je uvažována realizace dle projektových dokumentací zpracovaných v letech 2004 – 5. Rozložení výstavby nových parkovacích ploch zahrnuje v letošním roce území celého obvodu, včetně Vinic a Košutky, kde je  situace tradičně v této oblasti  nejhorší.

Parkové cesty a chodníky - v této oblasti bylo v návrhu plánu vycházeno z některých míst na území obvodu, kde části chodníků zcela chybí nebo z námětů občanů žijících přímo v daných lokalitách.V případě předložení námětů Svazu invalidů na úpravy dalších stávajících přechodů na bezbariérové, bude v tomto trendu pokračováno i v příštím období. Jejich financování však bude pokryto z neinvestičních prostředků.

V oblasti komunikací  bude pokračováno v rekonstrukci ulic na Bílé Hoře. V případě zařazení do celoměstských investic ulice Nad Priorem, by se MO Plzeň 1 spolupodílel pouze na financování této akce a hlavním investorem by byl ÚIMP.  Původně plánované stavební úpravy Řepové ulice by se realizovaly až v roce 2007. Jestliže ÚIMP nebude v roce 2006 realizovat ul. Nad Priorem, pak by  MO Plzeň 1 přikročil  k původně plánované Řepové ulici. 

Dalšími akcemi v oblasti bezpečnosti  silniční dopravy bude vybudování potřebných zpomalovacích prahů na vytipovaných kritických místech a po kladných zkušenostech i pokračování v instalaci bezpečnostních kamer na území obvodu.

Přístřešky na autobusových zastávkách MHD by tentokrát byly realizovány v počtu dvou kusů na Plaské na lince č.30.  

Do plánu je nutné rovněž zařadit i prostředky na zpracování projektových dokumentací pro další období ve všech shora uvedených oblastech.

Plánována je i realizace cyklistické stezky Bolevec-Třemošná s tím, že zde může dojít k částečnému zpoždění vzhledem k majetkoprávnímu vypořádání k pozemkům, kterými plánovaná trasa prochází.

V oblasti mateřských škol dojde ke stavebním úpravám 87. MŠ v Komenského ul., kde dojde k výměně všech oken, zateplení objektů a montáži nových typů střech.

Poslední rozsáhlou  stavbou v r. 2006 je vybudování plochy na bruslení v Centrálním parku poblíž Impulsu, jako první etapa  komplexní rekonstrukce parku v prostoru mezi plaveckým bazénem a Impulsem. Druhá závěrečná etapa by pak byla realizována v následném období r. 2007. Předběžný finanční limit na VIV a ostatní stavby byl stanoven na 47 941 tis. Kč.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru ÚMO Plzeň 1

Parkové cesty, chodníky Kralovická II
Žlutická
Parkoviště Kaznějovská 6-8
Sokolovská 55-63
U Jam x Nad Šídlovákem
Elišky Krásnohorské 13
Rabštejnská
Brněnská 2
Centrální park
Komunikace Nad Priorem (nezapočítáno, investice "I")
Přechod Tachovská
Přechod Gerská x Studentská (u Edeky)
Přechod Komenského
Cyklostezka Bolevec - Třemošná
Přístřešky MHDPlaská
Ostatní Stavební úpravy - 87. MŠ
Centrální park - plocha na bruslení

Poslední aktualizace: 25. 5. 2010, Šárka Bachmannová