Městský obvod Plzeň 1

Archiv města Plzně

Nahlížení do archiválií a pořizování opisů, výpisů a kopií archiválií

Kde to vyřídíte:

Archiv města Plzně
Veleslavínova 19, Plzeň
telefon: 378 032 601

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00

*POZOR: Pro návštěvu mimo úřední dny nebo v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 032 601.

Co k tomu potřebujete:
  • občanský průkaz, cestovní pas, ověřená plná moc osoby, kterou žadatel zastupuje
 
Formuláře:

Formou DOC ke stažení (formuláře lze získat i osobně v Archivu města Plzně) na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Nahlížení do archiválií a pořizování opisů, výpisů a kopií archiválií
Související informace:

Nejsou.