Městský obvod Plzeň 1

Czech POINT

Kontaktní místo v budově Úřadu MO Plzeň 1
1. poschodí, č. dveří 110

Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z centrálních registrů, jako jsou rejstřík trestů, veřejný rejstřík nebo registr živnostenského podnikání atd. a řadu dalších služeb, např. podání žádosti o zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů.

Další kontaktní místa Czech POINT si můžete vyhledat na mapě.

Přehled nabízených služeb kontaktního místa veřejné správy Czech POINT:

CzechPOINT@home

Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Již nebude nutné chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT. Postačí mít aktivní datovou schránku a výpis Vám do ní bude doručen.

Přístup ke službě zde.

Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.
Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Více informací naleznete na webových stránkách Czech POINTu.

 

Poslední aktualizace: 20. 10. 2015, Šárka Bachmannová